دستگاه جوجه کشی دستگاه جوجه کشی .

دستگاه جوجه کشی

سیستم ایمنی جوجه ها در معرض دمای پایین و غلظت بالای آمونیاک

سیستم ایمنی بدن در جوجه هایی که در معرض دمای زیر و یا غلظت بالای آمونیاک قرار می گیرند تضعیف شده و اندازه وقوع آسیت در آنان ارتقا خواهد یافت که نتیجه آن در غایت کاهش سعی گله خواهد بود .

دستگاه جوجه کشی


اهمیت کنترل دما جوجه های تازه متولد گردیده کار کشته به تهیه و تنظیم دمای بدنشان نبوده و یا بضاعت و توان کمی در این رابطه دارا‌هستند . در این مقطع تغییرات دمای محفظه دمای تن جوجه را تحت تاثیر قرار می دهد . در یک تست 175 جوجه نو متولد گردیده به دو تیم آزمایشی تقسیم شدند .
یک مجموعه آزمایشی در دمای 35 رتبه سانتیگراد و مجموعه آزمایشی دیگر ابتدا به زمان 2 ساعت در دمای 3/18 رتبه سانتیگراد و آن‌گاه در دمای 35 جایگاه سانتیگراد قرار گرفتند . پس از 4 روز دمای تن جوجه هایی که در معرض سرما قرار گرفته بودند برابر با 38 درجه سانتیگراد و دمای گروه شاهد برابر با 8/38 جایگاه سانتیگراد بود .
بدلیل اینکه عمل های متابولیسمی بدن در شرایط دمایی خاصی انجام می شود پیدایش استرس سرمایی در اوائل دوره رشد می تواند تهدید بدون شوخی برای بقا و ادامه حیات پرنده باشد . سیستم گوارشی و قسمت های دیگر تن بطور تدریجی در طول دو هفته نخستین زندگی پرورش یافته و پس از آن رویش پرها تکامل سیستم عصبی و ارتقاء وزن پرنده سبب می شود که پرنده بتواند دمای بدنش را تنظیم و کنترل نماید .
دمای ذیل سبب ساز کاهش مصرف طعام و آب در اوائل زمان می شود . رشد مطلوب سیستم ایمنی و دستگاه گوارش پرنده بستگی به تغذیه مطلوب جوجه در روزهای نخستین از کیسه زرده و آن‌گاه خوراک داراست و در چهره تغذیه ناکافی مقدار مرگ و میر ارتقا خواهد یافت و جوجه هایی نیز که زنده می مانند دارای سیستم ایمنی و گوارش ضعیف بوده که رشد پایانی آن‌ها را تحت تاثیر قرارمی دهد . در موقعیت استرس سرمایی تمام انرژی که جوجه مصرف می نماید به جای رشد عضله ها و ارتقاء وزن صرف حفظ دمای تن می شود و در حالتی که این شرایط برای برهه زمانی طولانی ادامه یابد بدن پرنده مجبور به مصرف چربی ها و کربوهیدرات های بافت های تن خواهد بود تا دمای بدنش را نگهداری نماید .
تعیین دمای مناسب در پروسه مختلف پرروش برا ی پرنده از اهمیت زیادی برخوردار است . در دمای 7/26 سکو سانتیگراد انسان احساس گرما می کند اما جوجه در این دما سرما می خورد . در یک تحقیق جوجه هایی که در دماهای 7/26 و 2/32 جایگاه سانتیگراد رشد یافته بودند با نیز مقایسه شدند . پس از آبادی روز وزن زنده برای تیم اول 90 گرم و ضریب تبدیل طعام 42/1 و برای گروه دوم وزن زنده 108 گرم و ضریب تبدیل خوراک 14/1 بود . علاوه بر مطالب بالا استرس سرمایی در اوایل عصر پرورش می تواند وقوع آسیت را ارتقاء دهد .
مطالعات دانشگاهی ارتقا 11 درصدی آسیت را در گله های جوجه گوشتی که در دماهای مضاعف سرد رشد یافته بودند نشان می دهد . مدیریت دما بدلیل این که جوجه ها در اوایل دوره پروش نیاز به دمایی در حدود 2/32 درجه سانتیگراد دارند تدارک گرمای مازاد در لانه ها برای داشتن حداکثر سعی بسیار مورد نیاز می‌باشد . مطالعات مزرعه ای در جنوب شرق آمریکا نشان می دهد که در دو مزرعه با مدیریت مشابه که در یکی گرمای لازم در اوایل عصر پرورش آماده نشده بود وزن آخرین تن دربین دو مزرعه یکسان بوده اما ضریب تبدیل غذایی در مزرعه ای که دارای وضعیت حرارتی مطلوب در اوایل عصر پرورش بود 6/0 کمتر از مزرعه دیگر می‌باشد .
دو شیوه دارای اهمیت ایجاد گرما در آشیانه ها در اوایل رویش به کار گیری از مادر های مصنوعی و یا تونل های هوای گرم میباشد . در تونل های هوای گرم هوای گرم شده به سمت سقف تکان کرده و دمای بستر کمتر از دمای ناحیه سقف است لذا برای بهبود این وضعیت باید هوای گرم را بطور یکنواخت و در سطح پرنده جایگزین کرد . استعمال از حرفه در تحت سقف منجر خروج هوای گرم بالا شده و سبب می شود تا هوای سرد در حوزه‌ بستر به سمت بالا حرکت کرده و هوای گرم جایگزین آن گردد .
تحقیقات دانشکده جورجیا نشان می دهد که استعمال از رشته در ناحیه سقف باعث ارتقا 15/0 درجه ای دمای حیطه بستر شده که این مقدار افزایش دما در این ناحیه منجر کاهش مصرف نسبتاً 30 درصدی سوخت مورد نیاز برای مرجع گرمایی می شود .به کارگیری از تهویه به همپا دیواره های با فشار استاتیک در دست گرفتن شده و یا به کار گیری از خروجی های هوا در سقف می تواند به تعادل دما در آشیانه یاری کند . استفاده از تهویه منجر ورود هوای سرد بیرون به درون لانه و ادغام شدن با هوای گرم سقف گردیده که این هوا به سمت راءس لانه جنبش کرده و سبب محافظت هوای گرم تولید گردیده بوسیله مادر های مصنوعی و یا تونل های هوای گرم در مرحله بستر می شود در سود اندازه مصرف سوخت گاز پروپان در مادر های مصنوعی کاهش می یابد .
هواده ها باید از لحاظ فشار استاتیک در اختیار گرفتن گردیده باشند همچنین منزلت باید غیر قابل نفوذ نسبت به ورود هوا باشد . برای آزمایش غیر قابل نفوذ بودن آشیانه می توان تمام در ها و ورودی های هوا را بست و آن گاه یک رشته 48 اینچ یا دو حرفه 36 اینچ را روشن کرد . در این شرایط فشار استاتیک محاسبه شده نباید کمتر از 15/0 اینچ در مقیاس فوتو هلیک باشد .
پن کیک ها و مامان های تصنعی گرما را به صورت مادون قرمز رنگ تولید می کنند استفاده از گرمای مادون قرمز‌رنگ برای گرم کردن لانه خوب تر از استفاده از هوای گرم می باشد . مزیت مادر های تصنعی در این می باشد که مکان هایی را که دمای بیشتری نیاز دارند گرم می کنند و نیازی به گرم کردن تمام آشیانه و صرف انرژی بیشتری نمیباشد . تفاوت پن کیک ها با مامان های مصنوعی در این است که پن کیک ها برای ایجاد یک ناحیه آسایش حرارتی غیر یکنواخت در مقایسه با مامان های تصنعی و مصنوعی پباده سازی گردیده اند . در مقایسه با تونل های هوای گرم مامان های تصنعی و مصنوعی احتمال سرما تناول کردن جوجه ها را کاهش داده و سوخت کمتر ی مصرف می نمایند اما به مدیریت و حفظ بیشتری نیاز دارا هستند . در اکثر مزارع که از مادر های مصنوعی گازی استعمال می نمایند اغلب دو ایراد چشم می شود یکی سیستم لوله کشی نامناسب و دیگری وجود تهیه و تنظیم کننده های کوچک در این سیستم ها است . مسافت در میان مخزن سوخت گاز تا مادر های تصنعی و همچنین مقدار گرمای مورد نیاز میزان لوله ها را معلوم می نماید . مقدار تنظیم کننده ها نیز بایستی به نوع ای گزینش شود که حداقل برای 130 درصد حداکثر گرمای خروجی موضوع نیاز طراحی شده باشد . مخزن سوخت می بایست دارنده میزان و حجم قابل قبولی بسته به مقدار گرمای تولیدی مادر های مصنوعی باشد . وضعیت غیرمناسب شم گر های دما می تواند رویش دهنده را در گیر اشتباه کند . در صورتی که شم گر های دما نزدیک مامان های تصنعی قرار داشته باشند نمی بضاعت و توان برآورد صحیحی از دمای داخل لانه داشت . درصورتی که مادر های تصنعی و مصنوعی در اواسط منزلت قرار داشته باشند احساس گر هی دمایی می بایست دربین سطر های آبخوری ها و دان خوری ها قرار گیرند که در حدود 7/2 تا 3 متر از مادر های تصنعی مسافت دارند . همینطور این حس گرها بایستی 10-5/7 سانتی متر از تراز بستر بالاتر قرار گیرند . میزان تهویه می بایست با توجه به سن پرنده تهیه شده و ترموستات بالاتر از دمای موردنیاز ست شود . در اختیار گرفتن آمونیاک علاوه بر حفظ دمای مطلوب در آشیانه و مرحله بستر وجود هوای با کیفیت بالا برای جوجه ها از اهمیت متعددی بر خوردار هست . اکثر زمان ها غلظت آمونیاک در میزان گیری کیفیت هوا زمینه بررسی قرار می گیرد . غلظت های بالای 25 ppm در اوائل دوره رویش مقاومت جوجه را به بیماری ها و عفونت ها کاهش داده و در پی آن میزان مرگ و میر در گله افزایش خواهد یافت . مطالعات نشان داده اند که در غلظت های بالای آمونیاک ضریب تبدیل طعام هم ارتقا می یابد . آمونیاک در بستر ساخت شده و در تعدادی سانتی متر فراتر از بستر دارنده غلظت بالایی می‌باشد که منجر زخم دیدن جوجه ها می شود . در غلظت های بالا و قبل از این‌که رویش دهنده بتواند خلل را تشخیص دهد و یا نشانه های آن در گله چشم شود تلاش گله کاهش خواهد یافت بنابراین پیشگیری از تولید آن بسیار اهمیت داراست . تصحیح بستر برای دوری از تشکیل آمونیاک بطور وسیعی در صنعت رویش طیور استفاده می شود . علاوه بر این عمل مدیریت تهویه نیز در این رابطه زیاد حائز اهمیت هست . با افزایش رطوبت بستر تولید آمونیاک هم ارتقا می یابد . بنابر این می بایست تهویه مناسبی برای خارج کردن رطوبت اضافی بستر وجود داشته باشد .عدم وجود تهویه مطلوب منجر ارتقاء رطوبت بستر و غلظت گاز آمونیاک شده که تصحیح بستر پس از آن موءثر نخواهد بود . اندازه مصرف آب در طیور در وضعیت عادی 5/1 تا 2 برابر اندازه مصرف ماده کم آب طعام می‌باشد که حدود 80 درصد آن از نحوه مدفوع دفع می شود . یک جوجه در هفته اول در هر ساعت 8/1 گرم و در هفته دوم 08/3 گرم آب دفع می نماید . این مقادیر اگرچه کوچک اند اما در یک گله 20000 یا این که 25000 قطعه ای مجموع این مقادیر عدد بزرگی را تشکیل می دهد . برای تهویه این اندازه رطوبت در هفته اولیه باید حرفه های 48 اینچ و یا 36 اینچ را به برهه زمانی 30 تا 45 ثانیه و در فواصل 5 دقیقه ای روشن کرد . در هفته دوم مدت واضح بودن هواکش ها را باید به 25/1 تا 5/1 دقیقه ارتقا داد .


برچسب: دستگاه جوجه کشی، ماشین جوجه کشی، خرید دستگاه جوجه کشی، خرید ماشین جوجه کشی،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۳۵:۰۸ توسط:علی پور موضوع: نظرات (0)