دستگاه جوجه کشی دستگاه جوجه کشی .

دستگاه جوجه کشی

کارداران اثرگذار در کیفیت مرغ گوشتی

کیفیت مرغ گوشتی مسئله‌ای پیچیده و در برگیرنده جوانب متفاوت می باشد . به تیتر نمونه شکل بدن، بازدهی گوشت سینه و کیفیت گوشت از جنبه‌های دارای اهمیت موءثر در کیفیت مرغ گوشتی هستند . با وجود کارداران تهیه کننده متعددی که برای دستیابی به این کیفیت وجود دارند، تغذیه به ویژه تاثیر متقابل تغذیه و بقیه عامل ها محیطی و ژنتیکی نقش مهمی در این میان ایفا میکنند .
در این مقاله سه نمونه برای تصویر کردن راههای گوناگون تصحیح یا در دست گرفتن کیفیت مرغ گوشتی آورده گردیده است .

دستگاه جوجه کشی


این سه نمونه نکات ذیل را در بر می‌گیرند: 1 .
تاثیر متقابل اسیدهای آمینه جیره غذایی و ژنوتیپ 2 .
چربیهای تغذیه‌ای و ترکیب اسید‌های چرب در مرغ 3 .
تغذیه نخستین جوجه‌های نو از تخم در آمده 1 .
تأثیر متقابل اسید‌های امینه تکمیلی جیره غذایی و ژنوتیپ اسید‌های آمینه از شاخص‌های بخش اعظم اجزای گوشت مرغ می‌باشد، به نحوی که چربی شکم و بازدهی گوشت سینه تحت تاثیر تراز این مواد در خون قرار می‌گیرد . از در میان اسید‌های آمینه، لیزین با تاثیرات ویژه برروی ادغام لاشه شناخته گردیده می باشد . فقدان لیزین منجر به تحلیل بخش اعظم ماهیچه ها سینه در مقایسه با بقیه عضلات بدن میگردد . نتایج مقدماتی در تحقیقات نشان داده‌اند که نبود لیزین همچنین بر با کاهش PH و امکان مراقبت آب بر کیفیت عضله‌ها سینه تاثیر سو می گذارد . ترکیب بدن مرغ گوشتی را همینطور می‌توان بوسیله تکنیک‌های تعیین ژنتیکی اصلاح نمود به نحوی که کارخانه‌های اجداد با اتخاب‌های ژنتیکی، ژنوتیپ‌هایی تجاری ساخت کرده‌اند که در جهت ارتقا بخشهای اساسی در لاشه هم پا با بازدهی بیشترگوشت سینه و چاقی کم‌تر تصحیح شده‌اند . درحال حاضر سؤال این میباشد که به چه شکل پاسخ تن به اسید آمینه تکمیلی پایین تأثیر انتخاب ژنتیکی قرار میگیرد . مقایسه فی مابین نژادهای سبک و سنگین تأثیر متقابل ژنوتیپ و تغذیه را نشان می دهند . در واقع مرغهایی که از لحاظ ژنوتیپ سبک می باشند بیش از مرغهای چاق به رژیم‌های دربردارنده پروتئین نپخته کمتر یا این که اسید آمینه اضطراری کمتر آلرژی نشان می دهند . همینطور به کارگیری از اسید‌های آمینه رژیم غذایی به وسیله ژنوتیپ لاغر بهتر انجام می‌گیرد .
این مسئله به وسیله پژوهش‌های متعدد تایید شده است 2 .
چربیهای غذایی و ادغام اسیدهای چرب در مرغ چربیها و روغنها در رژیم غذایی طیور در مرتبه نخستین به تیتر محتویات پر انرژی رژیم مطرح میباشند . هر یک سری که اسید‌های چرب غذایی نقش مهمی در مخلوط اجزای لاشه مرغ گوشتی ایفا میکنند . مخلوط شیمیایی چربیها و روغنها فراوان متغیر میباشند . روغنهای گیاهی دارای اسید چرب اشباع نشده بیشتری نسبت به چربی حیوانی میباشند .
به طور واضح گونه چربی بیش تر شده به رژیم تأثیری عمیق برروی ترکیب اسید چرب در چربی شکم دارد . در واقع ادغام اسید چرب در چربی شکم رابطه قربت با چربی‌های غذایی دارااست .
همچنین به راه مشابهی محتوای اسید چرب در چربی ماهیچه‌ها منعکس کننده ترکیب چربی تغذیه‌ای هست . براین اساس قابلیت این مورد وجود دارد که گوشت مرغ را با اسید‌های چرب خاص . مانند روغن ماهی، کلزا یا تخم کتان در رژیم تقویت نماییم . از نقطه حیث تغذیه‌ای این قضیه در تغذیه بشر هم جذاب میباشد که خصوصی اسید‌های چرب ذکر شده اثر حفاظتی در پیش‌روی بیماریهای قلبی-عروقی مثل تصلب شرایین یا ایجاد لخته در عروق ( ترومبوز ) دارند . با این وجود تقویت و غنی سازی خاطره شده سبب به تولید چربیهای مایع بیشتری می‌گردد که از حیث بصری و از حیث تکنولوژیک برای کیفیت گوشت مرغ زیان آور می باشند . از آنجایی که اسید‌های چرب اشباع نشده بخصوص اسید‌های چرب اشباع نشده به اکسید شدن مضاعف مهم می باشند کیفیت حسی این محصول هم ممکن هست تغییر کند (بو و طعم) . برای غلبه بر این نقص‌ می‌توان به رژیم غذایی مرغ ویتامین E اضافه نمود که یک ماده ضد اکسیده کننده (آنتی اکسیدان) می‌باشد .
نکته قابل سود گیری این که با این انگیزه که نیازهای کیفی گوشت مرغ برای کشتارگاهها و مصرف‌کنندگان برای کشتارگاه و مشتریان برآورده گردد می‌توان محتوای اسید چرب لاشه را در مرغها تصحیح نمود .
3 .
تغذیه اولیه در جوجه‌های تازه از تخم در آمده مرغ گوشتی از نظر فیزیولوژیک در اکنون حاضر در بازه زمانی سریعتری به وزن کشتار میرسد و هفته نخستین پس از هچ سهم بزرگتری از کل زمان معاش مرغ را تشکیل می‌دهد (20% ) . در کار فرایند‌های جوجه‌کشی و حمل جوجه با تأخیری 10 تا 60 ساعته در تغذیه جوجه یار است . -هرچند که به نظر میرسد مواد غذایی جان دار در باقی مانده زرده که در طی عصر جنینی به کارگیری نشده برای تأمین خوراک در طی زمان بی غذایی موءثر باشد البته این مبداء سهم ناکافی در نیاز‌های تغذیه‌ای برای مراقبت و پرورش در جوجه‌های گوشتی دارااست . در یک برررسی تحقیقی بر روی جوج‌هایی که با تأخیر 48 ساعته در تغذیه مواجه بوده‌اند، معلوم شد که پرورش کلی بدن جوجه‌ها تا برهه زمانی شروع تغذیه با تأخیر یاور بود و وزن تن در 6 روزگی 25% کمتر از جوجه‌هایی بود که تغذیه اولیه در آنان شروع شده بود .
به علاوه تأخیر در شروع تغذیه در روزهای اولیه زندگی در پرورش عضلانی به ویژه در ماهیچه ها سینه تاثیر می‌گذارد به نحوی که وزن عضله سینه در جوجه‌هایی که 48 ساعت نخستین پس از هچ با گرسنگی مواجه‌ بوده‌اند در 4 روزگی به 50% وزن مناسب میرسد .
تغذیه زودرس جوجه‌های نو از تخم درآمده اعتنا متعددی را در ده سال گذشته به خود جلب کرده می باشد . استارت تغذیه پس از عصر بی‌غذایی به برای جبران عقب ماندگی وزن‌گیری در وزن تن یا وزن ماهیچه ها سینه کافی نمیباشد و به تمهیدات بیشتری برای جبران این عقب‌ماندگی نیاز می باشد . گرسنگی در بازه بحرانی رویش جوجه‌ها ممکن هست اثرات دراز برهه زمانی در همت و تشکیل گوشت داشته باشد به همین علت تغذیه زودرس پس از درآمدن جوجه‌ها برای کاهش این سوء ‌اثرات سفارش می گردد (برای نمونه بیشتر کردن طعام به جعبه‌های حمل جوجه) . همچنین تغذیه زودرس ممکن میباشد پس از دوره گرسنگی بر روی دست اندرکاران محیطی و تغذیه‌ای که در پرورش جوجه‌ها موءثر می باشند نقش داشته باشد . سعی بر این هست که رژیم‌هایی مهیا شود که بتواند به صورت جزیی یا این که کلی بر نتایج تاخیر تغذیه تاخیری غلبه کند و به همین علت ادراک عواقب زودرس و تأخیری در رشد عضلات و متابولیسم تن مرغ حتمی است .
مواردی که مطرح گردیدند می بایست برای کل عصر تولید تصمیم داده شود . انگیزه با دگرگون سازی روان در اولویت‌های رویش مرغ گوشتی تولید مرغهای سنگین‌تر با میزان رویش سریعتر نیست - که باعث به تولید مرغهایی با اندازه چربی بالا و مشکل‌ها متابولیک و اختلالات پا ناشی از آن می شود - بلکه انگیزه در دست گرفتن رویش عضلانی و وزن تن ( به خصوص در عضله ها سینه ) در کل زمان زندگی مرغهای گوشتی میباشد . به این ترتیب می بایست با اتخاذ استراتژی‌های تغذیه‌ای تغذیه مرغها به حد مطلوب برسد . یک خط مش که در این مطلب هم به آن اشاره شده هست تهیه کوتاه و دربین برهه زمانی گردش کار پروتئین و جایگزین آن در بدن است . در کار مراد از این فعالیتها، معرفی دیدگاههای جدید در در دست گرفتن تغذیه مرغهای گوشتی جوان می باشد که شامل سه مرحله می‌گردد: تحریک زودرس در طی هفته اول، محدودیت رژیم از هفته نخستین تا سوم و به دنبال آن مناسب رسانی تغذیه با در لحاظ دریافت کردن صرفه اقتصادی پس از هفته سوم . با این الگو انتخاب یه خرده و کیفی تاثیرات تغذیه بر کارایی، فرم تن و کیفیت گوشت نیاز به اندازه‌گیری‌های ظریف داراست .


برچسب: دستگاه جوجه کشی، ماشین جوجه کشی، خرید دستگاه جوجه کشی، خرید ماشین جوجه کشی،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۵۳:۰۴ توسط:علی پور موضوع: نظرات (0)