دستگاه جوجه کشی دستگاه جوجه کشی .

دستگاه جوجه کشی

شربت شکر، خوراک نو برای تامین انرژی طیور

 در خاورمیانه که ارزش غلات رو به ارتقاء است، شربت شکر به تیتر یک منشاء مؤثر و اقتصادی برای طعام طیور مطره گردیده میباشد .
در خاورمیانه که ارزش پروسه رو به رشدی به خود گرفته است، کمپانی شکر الخلیج دردبی که یکی از وسیع ترین ایجاد کنندگان شکر در جهان می با شد، اقدام به تامین و تولید شربت شکر با قیمتی مناسب برای ایجاد کنندگان غذا طیور کرده می‌باشد . اطمینان از کیفیت این محصول سبب تشویق کنندگان غذا برای سود گیری از این فناوری نو گردیده می باشد .

دستگاه جوجه کشی

گروه پژوهش های این شرکت قابلیت و امکان پذیری بهبود کیفیت ملاس برای ایجاد ماده اول خوراکی مناسب را مورد تحلیل قرار داده می‌باشد . وقتی که پارامترهای مراحل انتخاب و توصیف گردید، این شرکت آغاز به ایجاد ملاس با کیفیت بالا و با 70 درصد شکر کرد که اسم آن شربت شکرAKS می باشد . ملاس شربتی با گرانروی بالا و با 48 درصد شکر و بیش از 20 درصد خاکستر می باشد . ( خاکستر: مواد معدنی مو جود در یک خوراک یا غذا، باقی باقیمانده ای که پس از سوزاندن بدون نقص مواد آلی یک نمونه بدست می آید .
) به استدلال مراحل چندگانه جوش، شکر کاراملیزه شده و نظیر پلی ساکارید و سریشم به مواد آلی می چسبد که این فعالیت هضم پذیری ملاس را کاهش می دهد . پیش از این کاربرد ملاس به تیتر یک منشاء انرژی در خوراک دام در نظر گرفته نمی شد، اگر چه اغلب به تیتر یک استدلال چسبنده، کاهش دهنده گردوغبار و خوش مزه کننده با مقادیر اندک وارد جیره می شد . شکرها به عنوان مونو- ساکارید (شکر ساده) ، دی ساکارید و پلی ساکارید توصیف می شوند . این کربوهیدرات ها از پلی ساکارید هایی (زنجیره های طولانی مونو- ساکارید) که 80 درصد حل پذیری در اتانول دارد،جدا می شوند . گلوکز و فروکتوز شکرهای معمولی ای می باشند که اکثر زمان ها در گیاهان و میوه ها به طور معمول یافت می شوند . دوچندان ترین دی ساکاریدی که در گیاهان یافت می شود ساکاروز بوده که متشکل از یک مولکول گلوکز و فروکتوز چسبیده به هم می باشد . لاکتوز(گلوکز+گالاکتوز) در شیر یافت می شود . مالتوز نیزیک دی ساکارید با اندازه یکسان گلوکز (اززنجیره آلفا) به مثل نشاسته می باشد . پلی ساکارید ها مونوساکارید هایی میباشند که از 2 تاحدوداً 20 واحد تشکیل می شوند . آنها دربرگیرنده استاکیوز و رافینوز جانور در دانه سویا می باشند . گیاهان به طور کلی مقادیر زیادی الگوساکارید ندارند . به استثناء الگوساکارید ها، شکرها به وسیله آنزیم های پستانداران قابل هضم می باشد . میزان شکر مواد خوراکی مضاعف متغیر می باشد . غلات بالغ مثل ذرت یا این که یولاف (جو صحرایی) مقدار دوچندان پاره ای شکر دارا‌هستند چون اکثر وقت ها این اندازه برای ذخیره پلی ساکاریدها تبدیل شده می‌باشد . غذا جانبی مثل ملاس ، ضایعات نانوایی وشیرینی پزی، تفاله مرکبات، و پوسته بادام مقادیر بالایی از شکر دارا‌هستند . اما رویکرد های فرآوری و همینطور مواد مبدا می تواند تغیرات بزرگی را تولید نمایند . غذا های تخمیر گردیده مه مشتمل بر سیلاژ، غلات تقطیری یا پس باقیمانده تخمیر غلات می باشند، گلوکز، فروکتوز یا ساکاروز باقی مانده کمی دارند چون مقادیر متعددی از این شکرها در ارتفاع فعالیت تخمیر مصرف گردیده میباشد .
هضم
شکر در طیور بزاق و کراپ (کیسه ای در نای پرندگان که خوراک در آنجا ذخیره گردیده یا برای هضم آماده می شود) مرغها حاوی آلفا – آمیلازهایی می باشد، اما هضم نشاسته پاره ای در کراپ و همچنین سنگدان دیده می شود . هضم اکثر وقت ها کربوهیدرات ها (پلی ساکارید ها) جان دار در منوساکارید ها و جذب متعاقب آنان در روده کوچک فیس می گیرد . آلفا- آمیلاز از پانکراس به درون دودنوم ترشح می شود و این هیدرولیز منجر تولید مالتوز و بعضا شاخه های دیگر الگوساکارید ها (ایزومالتوز) می شود . آنزیم مالتاز، که همچنین آلفا- گلوکوسیلاز نا میده می شود، مالتوز را می شکند ما دامیکه ایزومالتاز ساخت گردیده به وسیله مخاط روده کوچک الیگوساکارید های شاخه دار را به گلوکز هیدرولیز می نماید . دیواره غشایی ژژونوم دربردارنده دیگر دی ساکریدهایی می باشد که هضم پلی ساکارید های پیچیده رژیمی را به مونو ساکارید ها بی نقص می سازد . ساکاروز نیز به وسیله سوکراز به گلوکز و فروکتوزهیدرولیزشده در حالی که لاکتاز هر نوع لاکتوزرا به گلوکز و گلاکتوز تبدیل می کند . شکر ها به تیتر منابع انرژی بخش بهتری نسبت به نشاسته در سیستم دام مسئله پذیرش قرار گرفته میباشد . وسیع ترین فعالیت مالتاز در ژژونوم و آن‌گاه در ایلنوم رخ می پذیرد در حالی که تحت ترین اندازه در دودنوم دیده گردیده می باشد . بنابراین توانایی و قابلیت سوخت ساز ساکاروز به مقدار قابل توجهی عمده از نشاسته می باشد .(جدول
1 ) شربت شکر افزودنی انرژی زای غنی بوده که می تواند به خوبی در کنار طعام قرار گیرد . از این جهت که بها انرژی آن برابر با ذرت می باشد، می تواند به خیر و خوبی جایگزینی اقتصادی در غذا طیور باشد .
(جدول 2 ) این دستور می تواند تغییری را در فرمولاسیون طعام طیور ساخت کند زیرا شربت شکر دربردارنده هیچ ماده غیره قابل هضم نبوده و براین اساس می تواند به عنوان خوراکی با انرژی فوری به فعالیت رود .
این شربت همینطور بو خوش دلپذیری به خوراک می بخشد . الیته از آن جهت که این شربت انرژی را بدون اضافه کردن لیپید ایجاد می کند، صورت پذیری کلسترول در گوشت و تخم مرغ به حداقل می برسد . اگر چه این منشاء به عنوان مکملی غذایی برای برای بشر در نظر گرفته گردیده است، می توان از شربت شکر به تیتر یک طعام حیاتی برای طیور به کار گیری کرد .
گلوکز
در مرغها مرغها برای نشر بافت، ایجاد تخم مرغ و بقا به گلوکز احتیاج دارا هستند . به جای گلوکز، انرژی قابل سوخت و ساز (ME ) در محاسبات احتیاجات غذایی به عمل رفته می‌باشد . امروز، متخصصان علم ها تغذیه 2 کیلوگرم طعام برای یک کیلوگرم گوشت و 4 کیلوگرم غذا برای ساخت 12 عدد تخم مرغ در حیث می گیرند .(جدول 3 ) .
بیشتر جیره طیور حاوی حدود 60 درصد غلات می باشد . از فی مابین 2900 کیلو کاری ME ،2000 کیلو کاری از غلات و نشاسته حاصل می شود . براین اساس گلوکز ماده غذایی دارای اهمیت در جیره می باشد مشاهده گردیده میباشد که حدود 63 گرم کربوهیدرات، مخصوصاً نشاسته، روزانه به یک مرغ تخم گذار داده می شود (252 کیلو کالری ) ولی تخم مرغ فقط حاوی 5/1 گرم کربوهیدرات می باشد و این در حالی است که در ازای دادن 6 گرم چربی، 14 گرم چربی در تخم مرغ ترشح می شود . این مسائل نشان می دهد که میزان بالایی از گلوکز برای انرژی لیپونئوژنسیس را کاهش دهد، ولی انرژی اکسایشی مسئله نیاز برای ادغام تخم مرغ زیاد بالا می باشد . سود این‌که پرندگان سطوح قابل مراعات ای از گلوکز را در جیره خود نیاز دارا هستند . تامین گلوکز به صورت شربت شکر مطمئناً توشه هضمی را سبک کرده و ضریب تبدیل انرژی را پربازده می نماید . اطلاعات به دست آمده از پژوهش ها نشان می دهد که پلاسمای گلوکز جذب غذا را در طیور در دست گرفتن می نماید . به این ترتیب گلوکز رژیمی نقشی اصلی در تغذیه طیور دارااست . روندی هم برای اضافه کردن اسید چرب به جیره طیور و در فیض بالا بردن ME وجود دارد . نهشت چربی در تن طیور ارتقاء وزن آن‌ها را به دنبال خواهد داشت . جیره های مو جود که دربردارنده کنسانتره های بالایی از ذرت می باشند در بهبود حالت کربوهیدرات طیور جوان بسیار مؤثر میباشد زیرا فقط کار حداقلی از آمیلاز در درخشان و کلوی آن ها وجود داشته و بنابراین اغلب کربوهیدرات ها از پاراگراف نشاسته و دیگر ترکیبات فیبری متعاقباً به شکل شکر بی آلایش شکسته گردیده که در ژژونوم جذب می شود ( جدول 4 ) .
الفا آمیلاز از دود نوم زنجیره های 2/1 آلفای هر دو طرف نقاط انشعابی 6/1 مولکول نشاسته راهیدرولیز کرده و اکثر مالتوز و بعضا دیگر شاخه های الیگو ساکارید را تولید می کند .
مالتوز ودیگر دی ساکارید ها به مونوساکارید هایی که پتانسیل جذب شدن دارند، شکسته و تبدیل می شود . در حالی که جذب نشاسته به مقدار 97 درصد در خروجی ایلئوم به وقوع پیوستن می پذیرد . اختلافات قابل توجهی در بها های گزارش شده در رابطه با کار آمیلاز در دودنوم وژژونوم وجود دارد، هر چند شواهد خیر برای ارتقا قابل ملاحظه تولید آنزیم هم زمان با رویش پرنده و بزرگتر شدن آن وجود دارد . غذا دادن با غلات برگرانروی روده تاثیر می گذارد . اغلب مطالعات گزارش داده اند که کاهش گرانروی مواد هضم گردیده همراه با بهبود همت خواهد بود . همچنین تیتر گردیده می‌باشد که گرانروی «آرابینوکسیلان» هست که در عمل های ضد تغذیه ای سهم داشته، خویش را با کاهش جذب مواد غذایی آشکار کرده و بالاخره پرورش ضعیفی در طیور به همراه می آورد . گمان می رود که مواد هضم گردیده با گرانروی بالا حاصل گردیده از رژیم های برپایه گندم، جو و یولاف (جو صحرایی) بازدارنده دسترسی مواد غذایی هضم گردیده به سلول های اپیتلیال روده می شود . مشارکت شربت شکر در جیره می تواند اختلال گرانروی روده راآرام سازد .


برچسب: دستگاه جوجه کشی، ماشین جوجه کشی، خرید دستگاه جوجه کشی، خرید ماشین جوجه کشی،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۸ بهمن ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۰۱:۰۴ توسط:علی پور موضوع: نظرات (0)