دستگاه جوجه کشی دستگاه جوجه کشی .

دستگاه جوجه کشی

روش بازخورد با گله های مشکوک و کثیف به آنفلوانزا

 الف:
تعاریف 1-
واحد مشکوک: واحد مشکوک به واحدی اطلاق میگردد که دارای نشانه ها تحت باشد .
1-1 .
انتشار ناگهانی بیماری در گله 2-1 .
بیحالی شدید، پژمردگی و بدور نیز عده شدن گله 3-1 .
کاهش شدید مصرف دان 4-1 .
افت ناگهانی و شدید تولید روزانه 5-1 .

دستگاه جوجه کشی


استارت ناگهانی تلفات با فرآیند صعودی روزانه (در گله گوشتی تلفات بیش از 3%روزانه) در این رخ لازم می‌باشد سازمان کل دامپزشکی استان نسبت به گزارش و نمونه برداری و ارسال آن به اداره دامپزشکی مبادرت و عملیات بهداشتی – قرنطینه ای را برابر راهبرد های ارسالی مبادرت کنند .
2-
کانون آلوده کانون
کثیف به کانونی اطلاق می شود که نمونه های ارسالی با یکی از آزمایشات زیر قضیه تأیید قرار گیرد 1-2 .
جداسازی ویروس 2-2rt-pcr .
3-2 .
Hi در فیس لزوم با دو نوبت مثال گیری و تست سرمی با مسافت 14-10 روز بدیهی
می‌باشد در او‌لین کانون، جداسازی ویروس لازم می‌باشد و در مورد ها بعدی کانون، مثبت بودن در Rt-pcr یا این که Hi کفایت میکند 3-
حوزه‌ آلوده به حیطه ای اطلاق میشود که دستکم یک کانون آلوده و کثیف به تشخیص قطعی رسیده باشد در صورتیکه مرغداریهای موجود (طیور صنعتی، سنتی) در این منطقه در گیر تلفات فزاینده و یا افت تولید ناگهانی باشد . فارغ از انجام آزمایشات ذی‌ربط همراه با نمونه گیری تا شعاع 1 کیلومتری معدوم و تا شعاع 5 کیلومتری قرنطینه و در فیس وجود نشانه ها معدوم خواهند شد و ناحیه آلوده و کثیف اعلام میگردد .بدیهی می باشد در مرغداریها تا شعاع فوق بسته به وضعیت نسبت به تخلیه یا این که معدوم سازی مبادرت میگردد .
ب:
اصول کلی1- تشکیل اکیپ حفظ فعال یا بیماریابی شامل دکتر دامپزشک و خبره دامپزشک جهت چک و نگهداری بیماری و اخذ نمونه 2-
تشکیل اکیپ امحاء و معدوم سازی ویژه در هر شهرستان شامل پزشک معالج دامپزشک، مجرب دامپزشک و یکسری کارگر( ترجیحاً از کارگرهای همان مرغداری بکار گرفته شوند) 3- تجهیز اکیپ محافظت و امحاء و معدوم سازی به وسائل ایمنی فردی از قبیل ماسک، عینک، چکمه، کلاه، خرقه و . . .)
4-
توقف وسائط نقلیه در 500 متری کانون بیماری 5-
قرنطینه بی نقص فارم و منع خروج از فارم فارغ از جواز دکتر معالج دامپزشک اکیپ امحاء و معدوم سازی 6-
منع ورود افراد متفرقه به فارم 7-
نصب تابلوی "منطقه مشکوک به آلودگی با ویروس آنفلوانزای مرغی" درموارد مشکوک و نصب تابلوی " ناحیه آلوده به ویروس آنفلوانزای مرغی" در موردها تأیید شده در مسافت 500 و 100 متری جاده منتهی به مرغداری و همچنین نصب تابلو مبنی بر "واحد زیر در اختیار گرفتن قرنطینه " در درب محل ورود به مرغداری 8-
معدوم و امحاء طیور گله آلوده، ضایعات و دان مصرفی در محوطه فارم و در عمق دستکم 5/2 متری مرحله زمین و دست‌کم یک متر فراتر از تراز آب زیرزمینی بایستی باشد 9-سطح
بستر پیشین از سوزاندن یا کمپوست کردن، باید ضدعفونی شود 10- ویروس آنفلوانزا نسبت به بسیاری از ضدعفونی کننده ها خصوصاً نسبت به ترکیبات پراکسید ، فنلی، ترکیبات چهارتایی، گلوتارآلدئیدها و مواد قلیایی اصلی میباشد . که بسته به مورد ها مصرف گزینش گردد .
11
- دوری از جوجه ریزی تا شعاع 5 کیلومتری از مرکز کانون آلوده و کثیف تا اطلاع ثانویه و رفع ممنوعیت کانون ج:‌آمادگی
قبلی از وقوع بیماری: 1- تمام مواد و وسایل لازم بویژه وسائل حفاظت شخصی از قبیل خرقه سراسری، ماسک مخصوص، وسائل حفاظت چشم، دستکش و چکمه لاستیکی (یا پوشش پلاستیکی برای کفش) می بایست از قبلی فراهم باشد .
2-
تهیه مواد ضدعفونی کننده مؤثر 3-
نیروی انسانی آموزش دیده در دست کم ممکن (از ورود اشخاص متفرقه به محوطه عملیات خودداری شود) د:
راه و روش های اجرایی حذف گله آلوده: 1- مقدمه با منش مطلوب می بایست همگی طیور مو جود را چه بسا المقدور در باطن تالار از در بین پیروزی . رویه کشتن طیور با توجه به تعداد جان دار گله چهره می گیرد . در مسئله طیور بومی و تعداد کم با جابجایی گردن میتوان پرنده ها را کشت . در مقیاس بیشتر میتوان از گاز Co2 و یا این که گاز خروجی از موتورهای احتراقی و همچنین از فنوباربیتال سدیم به کار گیری کرد .
2- استفاده از گاز فرمالین پرمنگنات به نسبت 1:2 (20گرم پر منگنات + 40 سی سی فرمالین) به طور همزمان با افزایش دمای سالن و جمع کردن جوجه ها در محوطه محدود باطن سالن اقدام گردد .
-
گاز Co2 به مقدار 5/17 کیلوگرم در یکهزار متر مکعب در زمان مدت 30 دقیقه محفظه را اشباع و در برهه زمانی مقطع 15 دقیقه مرگ برای طیور واقعه می افتد - فنوباربیتال سدیم (80 میلی گرم در 55 میلی لیتر) در طی چهار ساعت سبب عدم هوشیاری گردیده و با قرار دادن در کیسه های پلاستیکی خفه می شوند .
3- در حین کشتار گله بمنظور جلوگیری از پراکنده شدن ضایعات، تمام درها و پنجره ها بایستی مسدود و تهویه ها خاموش شود .
4- از دسترسی پرندگان وحشی و جانوران موذی و همچنین حیواناتی نظیر سگ و گربه و . . . در حین عملیات به فارم می بایست پرهیز شود .
5- از بین بردن مؤثر و فوری همه موادی که قابل ضدعفونی کردن نیستند از قبیل پرنده های مرده، تخم مرغ، بستر، کود، لاشه های جدید و منجمد، ابزار وسایل پس از قرار دادن آنها در کیسه های پلاستیکی غیر قابل نفوذ اضطراری می‌باشد .
6- از بین بردن ضایعات با روش های دفن کردن، کمپوست کردن و یا این که سوزاندن چهره می‌گیرد . شایسته ترین رویکرد برای کود و بستر و دان کمپوست کردن بهمراه هیدروکسید کلسیم (آهک زنده) میباشد فبل از جابجایی کود و دان جهت کمپوست یا این که دفن کردن می بایست مرحله بستر را ضدعفونی و آن‌ها را در کیسه های پلاستیکی غیر قابل نفوذ قرار اعطا کرد .
ارزانترین رویه برای معدوم نمودن و امحاء لاشه طیور و دفن کردن آن‌ها پس از قرار دادن در کیسه پلاستیکی غیر قابل نفوذ فاصله در عمق دست کم 5/2 متری از مرحله زمین و حداقل یک متر بالاتر از مرحله آب می باشد در این خصوص حداقل حمل و نقل بایستی انجام گردیده و در نزدیکترین فاصله به لانه ها در داخل مرغداری دفن شوند . . واضح میباشد برای لایه زیر لاشه ها و لایه روی جنازه ها از آهک زنده به کار گیری میگردد . آنگاه از دفن یا کمپوست مواد دفعی بایستی بگونه ای پوشانده شوند که هیچ حیوانی اعم از طیوران و سگ و . . . به آن دسترسی نداشته باشد . در فیس قابلیت و امکان سوزاندن جنازه ها در گودالهای حفر گردیده رخ گیرد .
7- بستر و دان کمپوست شده حداقل تا 60 روز و جنازه های دفن گردیده دست کم 4 ماه دستکاری نشود .
8- پس از دفن لاشه ها و بقیه وسایل غیر قابل ضدعفونی مانند اسباب و اثاث کاغذی و چوبی، و هم کمپوست کردن بستر، شستشو و ضدعفونی کردن ساختمان و وسائل جانور با ضدعفونی کننده های بزرگ الطیف مؤثر الزامی هست پیشین از ضدعفونی کردن، برس زدن، شستشو با مواد منزه کننده بمنظور حذف مواد آلی از سطح ها آشیانه، اسباب وسائط نقلیه باید انجام شود . توجه ویژه ای به رفع آلودگی تالار از بستر مبذول گردد . بخاطر داشته باشید که ویروس آنفلوانزا 35 روز در 4 جایگاه سانتیگراد و 104 روز در کود زنده میماند .
9- ویروس آنفلوانزا ممکن می باشد از شیوه لباس، کفش، قفس حمل طیور، شانه تخم مرغ، کیسه دان منتقل شود لذا 0وسائل فوق بایستی ضدعفونی شود و در صورتیکه قابل ضدعفونی نمی باشد معدوم شود به کارگیری از ضدعفونی کننده های مؤثر بشکل آئروسل بویژه برای ضدعفونی کردن هواکش ها و ابزارهای مشابه مناسب می‌باشد برای ضدعفونی کردن اسباب و اثاث برقی باید از گاز فرمالدئید استعمال شود .
و:
سایر اقدامات: - اکیپ نام برده باید از وسائل حفظ کننده مثل ماسک های تنفسی، عینک، خرقه سرتاسری، دستکش و چکمه لاستیکی استعمال کند و اسباب و اثاث و وسائل در فیس آلودگی شدید معدوم شوند در غیر اینصورت در نقطه پایان عملیات ضدعفونی شود .
-
تعویض بی نقص پوشش تمامی اشخاص اعم از پرسنل اکیپ، کارمندان فارم در محل فارم یاور با شستشوی مناطقی از تن که فاقد پوشش هست با آب و مواد ضدعفونی و منزه کننده و دوش دریافت کردن افراد مزبور در او‌لین فرصت - ضدعفونی وسیله نقلیه مرغدار- اکیپ و . . .
- ضدعفونی منزل های کارگری، دفتر کار فارم و . . .
-
تهیه صورتجلسه مربوط به معدوم سازی و دفع لاشه و ضایعات آن بطور کامل -
دریافت تعهد کتبی مبنی بر عدم تماس کلیه افرادیکه در تماس با فارم آلوده بوده اند دست‌کم بمدت 3 روز با تمامی واحدهای غیر کثیف دارای ارتباط با صنعت طیور


برچسب: دستگاه جوجه کشی، ماشین جوجه کشی، خرید دستگاه جوجه کشی، خرید ماشین جوجه کشی،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ بهمن ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۱۰:۴۲ توسط:علی پور موضوع: نظرات (0)