دستگاه جوجه کشی دستگاه جوجه کشی .

دستگاه جوجه کشی

به کار گیری از اسیدهای آلی جهت در اختیار گرفتن سالمونلا در طیور

 به کار گیری از اسیدهای آلی جهت در اختیار گرفتن سالمونلا در طیورتابستان گرم ۱۹۹۵ بریتانیا هشداری بود که علی رغم پیشرفتهای سالیان اخیر، صنعت طیور می بایستی نزاع بیشتری با "سالمونلا" انجام دهد . موج گرما ارتقاء قابل ملاحظه ای در مورد ها عفونت غذایی سالمونالایی به‌وجود آورد آنالیز های انجام گردیده در دانش کده "ایست انگلیا" نشان اعطا کرد که وقوع عفونت انسانی در اثر مصرف محصول های طیور یک ماه پس از نقطع ی عطف گرما دارنده بیشترین مقدار بوده میباشد . نتیجه حاصل این بود که منشاء عفونت خیر در فروشگاهها و منازل بلکه در مزارع رشد طیور بوده میباشد .

دستگاه جوجه کشی
واحد های رشد طیور از طرز ۲۰ شیوه متعدد در معرض تهدید سالمونلاها بوده و عاری نمودن کامل این واحدها عملاً غیر ممکن می‌باشد . پس از ایجاد عفونت این باکتریها به سرعت نشر می یابند و ناچیز نمودن مقدار عفونت نیاز به رعایت معیارهای حفاظتی در تمام فرایند عفونت دارااست .
طعام طیور اکثر وقت ها به تیتر یک عدد از منابع اصلی سالمونلا محسوب می گردد . نتایج آزمایشات وزارت کشاورزی انگلستان در سال ۱۹۹۵ معلوم نمود که ۸/۲% از پودر گوشت طیور و خوک ۶% از اکستروژن طیور و ۷۴% از کنسانتره پروتئینی قضیه مصرف به سالمونلا کثیف بوده اند . در حدود ۸% از مثال های وارد شده و نیز کمتر از ۲% از منابع دارنده آلودگی بوده اند، استفاده ازحرارت اکثر زمان ها به تیتر یک راه و روش مرسوم جهت مبارزه با سالمونلا مطرح بوده چون حرارتهای بالا می تواند باعث آلودگی سالمونلا گردد . در هر چهره خوراکی که حرارت داده می شود در برابر آلودگی دوباره طی فرایند بعدی جابجایی و انبارداری زخم پذیر هست .
نشان داده شده میباشد که استعمال از اسیدهای آلی مناسب یک رویه مؤثر در دست گرفتن سالمونلا میباشد .
اثر ضد میکروبی اسید موجب از در میان رفتن آلودگی موجود در خوراک به محض تماس شده همچنین بعنوان یک اثر طولانی تر، عمل باقی باقیمانده این اسیدها مانع آلودگی های ثانویه می شود .
کاربرد
اسید فرمیک تحقیقات بعمل آمده در بسیاری از کشورها ثابت کرده می باشد که استعمال از اسید فرمیک در مواد خام یا این که غذا موجب حفاظت کافی می شود . نشان داده شده میباشد که تلاش اسید فرمیک هنگام مخلوط نمودن با اسید پروپپونیک افزایش می یابد . ماده اخیر موجب اثر ضد قارچ می شود . ترکیب مؤثری بنام بیو - اد تحت امتیاز شرکت شیمیایی Bp موضوع آزمایش قرار گرفته می باشد . این ترکیب شامل فرم بدون نقص اسید بوده که از غشاء سلولی "سالمونلا" عبور می کند . در درون سلول اسید تجزیه گردیده و با ایجاد یون H+ موجب کاهش ph سلول می شود و در اینحالت سلول بدون چاره است با صرف انرژی تلاش در تنظیم hpداخلی بنماید . همینطور آنیونهای به‌وجود آمده موجب ایراد در سنتز DNA و در نتیجه ذیل تأثیر قرار به دست آوردن تولید پروتئین سلولی می شود . بدین ترتیب باکتری سالمونلا پایین فشار قابل ملاحضه ای قرار گرفته و دیگر توانمند به تکثیر نمی باشد . ادغام اثر اسیدهای آلی با مقدار اندک آب مو جود در خوراک ممانعت از پرورش میکرو ارگانیسم را تضمین نموده و در نتیجه باکتری توانمند به کثیف نموده پرنده نمی شود . آخر و عاقبت سالمونلا در محیط نامناسب چینه دان پرنده و پایین اثر اسید، آب و دمای تن صاحب خانه نابود می شود .
تأثیر
بازه زمانی و گنجایش بافری مقدار استعمال از اسیدهای آلی در مواد خام خوراک می تواند فراوان مختلف باشد . اثر این اسیدها به وسیله گنجایش بافری خوراک به اندازه زیادی پایین تأثیر قرار می گیرد . رفع آلودگی سریع از خوراک با مرجع پروتئین حیوانی به مقدار بیشتری اسید نسبت به منابع گیاهی احتیاج داراست . اندازه کاربرد اسید همچنین بستگی به زمان قضیه استعمال دارد . برخی بررسی ها نشان داده است که رفع آلودگی پودر ماهی در طی ۲۴ ساعت احتیاج به کاربرد ۳% ماده اول داراست در صورتیکه فقط با اندازه ۷۵/۰% در طی ۲۸ روز می توان کار فوق را به انجام رساند . به کارگیری از مقطع حمل و نقل و انبارداری می تواند سودمند بوده و موجب اقتصادی شدن کافی این مراحل شود .
کاربرد تجارتی اسید فرمیک و پروپیونیک در مخلوط غذا بطور معمول در محله مخلوط کردن انجام می شود . اندازه کاربرد پیشنهاد شده برای اینچنین خوراکهایی کمتر از اقلام نخستین می باشد . مقدار به کارگیری اسید به نسبت ۶۸/۰% وزنی در خوراک موجب اثر باکتریو استاتیک بیشتری می شود . این اسید پس از مصرف خوراک و جذب آب در دمای چینه دان پرنده اثر ضد باکتریایی خود را بروز می دهد . آزمایشات تحقیقی نشان داده می‌باشد که مقدار ۶/۰% بطور بدون نقص از عفونت جوجه ها در برابر اغلب سرو تیپ های سالمونلا که بطور معمول یافت می شوند و به تعداد ۵۰ عدد در هر گرم طعام جلوگیری کرده است .
در برابر اثرات ضد باکتریایی مناسی اسید فرمیک، غلظت های قلیل اسید پروپیونیک موجب اثر ضد قارچی مؤثر شده و سبب ساز ارتقاء زمان ذخیره مواد ناپخته و خوراکهای ساخته گردیده می شود . در این موارد هیچ دسته ماده ضد قارچی دیگری احتیاج نمیباشد . اسید آلی احتیاج به گذراندن زمان ضروری جهت دفع از تن نداشته به کارگیری از این مواد بر همت پرنده هیچ اثر سوئی باقی نمی گذارد .
گسترش
آلودگی در آزمایشات انجام شده در مقیاس تجارتی، اسید فرمیک و پروپیونیک به جیره گله های مامان در گیر به "سالمونلا " منتقل گردیده از غذا اضافه گردید . اثر این منش در بین جوجه های تفریخ گردیده "سریع و برجسته" بوده است . شیوع آلودگی هچری از ۳/۱۵% به ۲/۱% کاهش یافت . همچنین برنامه کودکان های جوجه، طعام و بستر مرغ های مادر نیز بطور قابل مراعات ای کمتر آلوده و کثیف بوده اند .
نتایج حاصله در میان طیور گوشتی دوچندان متغیر بوده است، ولی پژوهشگران فیض گیری کرده اند که به کارگیری از اسیدهای آلی دارای مزایای قابل توجهی در بهداشت همگانی بوده می‌باشد . به کار گیری از اسید در عین ممانعت از انتقال عمودی تعداد متعددی از انواع سالمونلاها در گله های مادر مبتلا، اثر قابل ملاحظه ای در محدود نمودن انتقال جانبی داشته هست .
تجربیات اخیر در مؤسسه بهداشت دام (در انگلستان) برای اولین توشه نشان داده می‌باشد که به کارگیری از اسید فرمیک و پروپیونیک در طعام می تواند بطور مؤثری سبب کاهش انتقال جانبی سالمونلا با توانایی بیماریزای بالا شود .
گروهایی از جوجه ها با سن یک هفته در تماس با مواد مشابه قرار گرفتند که قبلاً با سلامونلا گالیناروم (۵) (عامل تیفوئید طیور) آلوده و کثیف گردیده بودند . درصد واگیری و مرگ و میر در پرندگانی که غذا فارغ از اسید دریافت کرده بودند برابر ۶/۷۵% در مقیاس ۳/۳۳% موارد ذیل تجزیه بوده هست .
محققان توصیه می کنند که اینچنین حفاظتی در برابر سایر سالمونلاهای بیماریزای طیور از قبیل سالمونلاپلوروم (۶) . سالمونلا اینتریتیدیس (۷) و سالمونلا آریزونا (۸) ممکن بوده و بایستی در جهت کاهش انتقال عمودی این اجرام پاتوژن مورد به کارگیری قرار گیرد .
در کشورهایی که وقوع تیفوئید طیور در حال افزایش است به کارگیری از اسید فرمیک و پروپیونیک می تواند راه در اختیار گرفتن مؤثری باشد . در این کشورها مرتبه حرارت بالا سبب محدودیت اثر اعمال بهداشتی گردیده و طیوران وحشی هم ممکن می‌باشد بعنوان یکی از منابع حیاتی عفونت عمل کنند .
مداومت
در به کار گیری از اسید پرندگانی که با به کار گیری از خوراک حاوی اسید عاری از الودگی باقی باقیمانده اند . وقتی که جیره فارغ از اسید دریافت نمودند مبتلا عفونت سالمونلایی شده اند . همینطور این پرندگان در برابر بخش اعظمی دیگر منابع عفونت زا که ممکن می‌باشد در معرض آن قرار گیرند کلیدی خواهد بود . به کار گیری از اسید آلی در طعام طیور یک پدیده دارای اهمیت جهت بهداشت و پرورش مطلوب میباشد . بررسی های متفاوت بدون در نظر دریافت کردن اهداف اول آنها، سفارش اکید بر این داشته اند که جهت در اختیار گرفتن سالمونلا می می بایست اسید های آلی در طی مراحل گوناگون ایجاد زمینه مصرف قرار می گیرد .


برچسب: دستگاه جوجه کشی، ماشین جوجه کشی، خرید دستگاه جوجه کشی، خرید ماشین جوجه کشی،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ دی ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۰۵:۴۶ توسط:علی پور موضوع: نظرات (0)