دستگاه جوجه کشی دستگاه جوجه کشی .

دستگاه جوجه کشی

بیماری خفته صنعت طیور

امروزه در رویش طیور به راه و روش صنعتی ، انگلهای اکثری واجد اهمیت می باشند . از فی مابین گروههای انگلی ، بعضی هم اهمیت بیشتری دارند . Cryptosporidiosis از اشکال بیماریهای انگلی اصلی در طیور صنعتی هست که برای اول توشه به وسیله E .Tyzzer در سال 1907 تعریف گردید ( 1 ) . وی انگل فوق را در غدد معدوی نوعی موش شناسایی نمود .
پایین قوانینی که سی درصد از گوشت مصرفی جهان توسط طیور تامین می‌گردد ، انگل فوق ، مشکلی بزرگ در سیستمهای تجاری تعالی و یا رشد خانگی محسوب می گردد . از سوی دیگر ، مداخله این انگل با بیماریهایی چون CIA هم از اهمیت ویژه ایی برخوردار میباشد ( 2 )

دستگاه جوجه کشی
این درحالیست که Cryptosporidiosis در طیور ، معمول بوده البته کمتر کسی اهمیت آن را می‌داند . شیوع انگل فوق در پولتهای بوقلمون بصورت تنفسی ، شناخته شده و واجد اهمیت می‌باشد ( 3 ) .
از سوی دیگر ، بیماری فوق به آدم هم منتقل گردیده و می تواند سبب ساز منجر بروز ضایعاتی زیرا اسهال آبکی ، درد شکم ، کاهش وزن و اشتها و احتمالا تب و تهوع نیز شود ( 4 ) . نشانه های این بیماری در پرنده ها دربرگیرنده سرفه ، تورم سینوسها ، اسهال ، عقب ماندگی از برنامه رویش گله و Snick می‌باشد ( 5 ) .
علارغم مسائل ذکر شده ، هیچ معالجه منحصر برای این بیماری بنظر می‌رسد وجود نداشته باشد . این در حالیست که Cryptosporidiosis در برابر کارداران ضدکوکسیدیایی آزمایش شده ، کلیدی نمی‌باشد ( 6 ) .
تاریخچه
: Cryptosporidium را اولیه بار E .Tyzzer در سال 1907 میلادی توصیف نمود ( 1 ) . او انگل فوق را در غدد معدوی نوعی موش آزمایشگاهی شناسایی نمود . وی برای اول توشه در سال 1910 میلادی در برگه 504 مطلب خویش به چک تفاوتهای در میان مال Cryptosporidium و اووسیتهای کوکسیدیا پرداخت و این نکته را ابلاغ نمود که زیرساختمان این دو با هم تفاوت دارند . وی اووسیتهای کوکسیدیا را واجد اسپروزوئید میدانست درصورتیکه در ارگانیسم نو (Cryptosporidium ) ، اسپروزوئیدی وجود نداشت ( 7 ) . در سال 1907 میلادی ، جور C .muris Tyzzer غدد معدوی نوعی موش آزمایشگاهی و یکسری مدل از پستانداران دیگر را درگیر نمود .
در سال 1912 میلادی ، گونه C .Parvum Tyzzer روده کوچک تعداد بسیار زیادی از پستانداران را سرگرم نمود . دسته یادشده ، از جور Zoonotic بوده و مسئول نیمی از بروز بیماری فوق در انسان میباشد ( 8 ) .
Tyzzer در سال 1907 ، اجسامی قمقمه ایی ، کروی یا این که بیضی شکل را شناسایی نمود . وی هر اووسیت را واجد 10 میکرون طول میدانست . همینطور ، Tyzzer در آن تاریخ ، ساختمان داخلی انگل فوق را شرح نداد . Tyzzer ، این انگل را به Cryptosporidium muris نامید و شاید در خانواده Asporocyttidae طبقه بندی نمود ( 1 ) .
بنظر میرسید که آلودگی بشر به انگل فوق محدود باشد ( 8 ) . تا سال 1976 میلادی ، هیچ مسئله انسانی شناسایی نشده بود تا زمانیکه Nime و همکاران Cryptosporidiosis را در یک دختربچه سه ساله تعریف نمودند . دختربچه فوق ، با اخذ غذا از نحوه دهان ، استفراغ میکرد و از سوی دیگر به اسهال آبکی در گیر شده بود . Nime و همیاران در آن مورخ به معاینه زمینه فوق با به کار گیری از اشعه X پرداختند . بدین ترتیب ، محوطه شکمی مریض محاسبه شوید و اندازه بالایی از گاز در Colon و مواد مایع در روده های بلندمرتبه و کوچک مشاهده شوید ( 9 ) .
بررسی نمونه ها با میکروسکوپ نوری به شناسایی انگلهایی کروی و ارگانیسمهایی تخم مرغی صورت در ناحیه Cryptolumen ختم شد . این ارگانیسمها به مرحله راسی سلولهای اپیتلیال متصل بودند . مورد فوق ، ممکن بود بدلیل آلودگی با آب ( مصرف سگ ، گربه ، گوساله از آب شرب ) به وجود آمده باشد البته در آن تاریخ ، راه انتقال بیماری به این دختر سه ساله مشخص و معلوم نشد ( 9 ) .
از سال 1976 میلادی ، یک سری شیوع در ایالات متحده مشاهده شده است . ولی شیوع سال 1993 در ناحیه Milwaukee از مطرح ترین اپیدمیهای این بیماری به شمار می رود ( 7 ) .
وقوع
و شیوع بیماری : Cryptosporidiosis نوعی بیماری انگلی است که وقوع آن در مرغ ، بوقلمون ، بلدرچین ، قرقاول ، قرقاول صحرایی ، فنچ و خانواده طوطی سانان و پرستوها گزارش گردیده می‌باشد ( 7 ) . این در حالیست که وقوع این بیماری در 30 مدل متعدد پرنده ها گزارش گردیده میباشد ( 10 ) . گزارشهایی نیز مبنی بر آلودگی شترمرغهای برزیلی به این انگل ، منتشر گردیده است .
تا این مورخ ، نوع های بیماریزای طیوران را C .baileyi ، C .galli ، C .meleagridis تشکیل عر . ولی به منظور شناسایی مدل های بیماری زا در شترمرغ ، تحقیقی چهره پذیرفت . بر شالوده نتایج تحقیق رخ گرفته ، معلوم گردید که اووسیتهای جداشده از شترمرغ برزیلی بزرگتر و بخش اعظم از Cryptosporidium های گزارش گردیده گذشته در شترمرغها میباشد ( 10 ) .
با اعتنا به نتایج فوق ، میتوان این فیض گیری را نمود که دو دسته Cryptosporidium سبب آلودگی و بیماری در شترمرغها می‌گردد . یکی با خصوصیات ملکولی ، بیولوژیک و مورفولوژیک مرتبط به C .baileyi و دیگری با ویژگی ها مشابه به C .meleagridis ( 10 ) .
اما بایستی این نکته را بخاطر داشت که بیماری ناشی از این انگل در بلدرچین و بوقلمون مهلک تر و جدیتر از وقوع آن در مرغها می‌باشد ( 7 ) .
بطور کلی اعضای جان دار در Cryptosporidium را میتوان در گستره بالایی از مهره داران یافت و محدود به پرنده ها نمی باشد ( 8 ) . در اصل انگل فوق ، حساسیت یه خرده به نوع میزبان داشته و می تواند سایر حیوان‌ها ، انسانها ، خزندگان ، پستانداران ، دوزیستان و حتی ماهی ها را نیز سرگرم نماید ( 7 ) .
دقت داشته باشید که مقادیر بالایی از اووسیتهای تولیدی بوسیله Cryptosporidium را میتوان در محفظه یافت . به تازگی در یکصد و یکمین نشست سالیانه جامعه میکروبشناسی آمریکا که در اورلاندو برگزار گردید ، محاسبه جالبی صورت به عهده گرفت ( 11 ) .
در این محاسبه ، اندازه اووسیتهای تولیدی به وسیله گوساله ها در یک دوره یکساله مسئله محاسبه قرار گرفت . نتایج حساب و کتاب فوق ، واقعا حیرت آور بود . با دقت به معدل دفع 69 گرم اووسیت به ازای هر گرم مدفوع و تعداد 103 میلیون گوساله مو جود در آمریکا ( آمار USDA ) ، حساب و کتاب فوق چهره عهده دار شد . این نکته را بخاطر داشته باشید که گاوهای هولشتاین تعالی ، روزمره در حدود 55 کیلوگرم مدفوع ساخت می‌نمایند ( آمار USDA ) ( 11 ) .
نتایج این محاسبه ، بیان نمود که فقط گاوها ، نزدیک به 65 کوآردیبیلیون اووسیت را بصورت سالیانه در ایالات متحده تولید میکنند . برای درک رقم فوق ، کافی می باشد عدد 65 را با یک تناوب 15 رقمی از صفر به دنبال آن درنظر بگیرید . از سوی دیگر این محاسبه صرفا برای گاوها رخ پذیرفته میباشد و در گربه ها ، سگها ، طیور ، اسبها و . . . نیز قابل محاسبه خواهد بود ( 11 ) .
سبب ساز
شناسی : طبقه
بندی عامل بیماری : انگل خاطره شده در Apicomplexa Phylum قرار می گیرد . این زمینه ، توسط Levin در سال 1970 میلادی شرح داده شد . او همچنین در سال 1988 میلادی ، کلاس Conoidasida را برای انگل فوق سفارش نمود . در سال 1979 میلادی ، Leukant ، زیر کلاس Conoidasido را برای انگل فوق سفارش نمود .آن‌گاه Larger و Dobosque در سال 1910 ،Cryptosporidium را در Eucoccidiorida Order قرار دادند ( 12 ) .
SubOrder این انگل نیز در سال 1911 و توسط Leger شناسایی گردید . بر شالوده پیشنهادات وی ، این انگل را در Eimeriorina قرار دادند . وی همچنین در سال 1911 میلادی ، خانواده Cryptosporidiae را برای طبقه بندی این انگل در لحاظ گرفت . در غایت ، مال Cryptosporidium به وسیله Tyzzer در سال 1907 میلادی طبقه بندی شد ( 12 ) .
این درحالیست که هنوز نیز اختلافاتی مبنی بر طبقه بندی عامل این بیماری وجود دارد . البته بنظر می رسد که با تحقیقات ملکولی اخیر ، اختلافات فوق رفع گردد ( 8 ) .
محل استقرار این انگل در پرنده ها ، سلولهای اپیتلیال دستگاه گوارش ، تنفس و همچنین بورس پرنده است ( 6 ) .در بخش اعظم موارد ، Cryptosporidium را با کوکسیدیا دارای ربط می‌دانند اما عموما اووسیتهای این انگل کوچکتر از کوکسیدیا بوده و در مواردی هم به 4/1 میزان E .acervalina می‌رسد ( 5 ) .
این انگل در Brush Border سطح سلولهای اپیتلیال جایگزین می شود ( 5 ) . جنبه دیگر نوع Cryptosporidium ، تثبیت عفونت در اپیتلیوم مخاطی انواع اندامهاست . بعنوان نمونه ، C .baleyi ، توان آلوده و کثیف سازی کلوآک ، بورس فابریسیوس ، مجاری فوقانی و تحتانی دستگاه تنفس و پلک چشمها را خواهد داشت ( 6 ) .
شکل قمقمه ایی ، کروی یا بیضی صورت انگل را Tyzzer در سال 1907 میلادی توصیف نمود . وی همچنین رابطه ضعیف کلیه فرمها در خلال عصر رشد ، در محدودسازی غشای ارگان ضمیمه را شرح اعطا کرد . وی این نکته را بیان نمود که هر مورد از آن‌ها واجد یک یا یکسری گلبول چربی می باشند که در بدنه باقی باقیمانده از آنان یافت می شود ( 1 ) .
C .baileyi می تواند باعث بروز بیماری تنفسی در مرغها و بوقلمونها گردد . این دسته همچنین سبب ساز آلودگی بخش خلفی لوله گوارش و بورس پرندگان می‌گردد . آلودگی با این بیماری نیز بصورت تنفسی و گوارشی هست ( 5 ) .
اووسیتهای این انگل بوسیله مدفوع دفع گردیده و آن گاه به ساخت هاگ میپردازد . از سوی دیگر ، C .meleagridis هم سبب ساز بوز حالات فوق می گردد ( 5 ) .
چرخه
معاش : در مرغها ، خروسها و بوقلمونها ، دسته های متفاوت Cryptosporidium از عوامل بیماریزای اولیه میباشند . این انگلها ، سبب پیدایش گونه های بیماریهای تنفسی و گوارشی گردیده و منجر واگیری و تلفات میگردند . چرخه زندگی این انگل از آن جهت متفاوت از آیمریاست که مراحل معاش درون سلولی آن به حیطه پرزهای سلولی صاحبخانه محدود بوده و همچنین اووسیتهایی که در باطن سلول صاحبخانه هاگدار میشوند ، هنگام آزاد شدن در مدفوع ، عفونت زا هستند ( 6 ) .
حساسیت
نسبت به کارداران شیمیایی و فیزیکی : اساسا بر شالوده تحقیقات رخ گرفته ، Cryptosporidium در برابر کارداران ضدکوکسیدیایی مو جود ، مقاوم است ( 6 و 7 ) . همینطور بر شالوده تحقیقات چهره گرفته ، مشخص و معلوم گردیده هست که قرارگیری این انگل در معرض مواد ضدعفونی کننده در میان 30 دقیقه تا 24 ساعت ، تاثیری بر فنا انگل فوق نداشته می باشد . از سویی ، قرارگیری این برهان در برابر فروغ و روشنایی UV با شدت 15000 mw/Seq برای دو ساعت ، هیچ خللی را در عملکرد بعضا از اووسیتهای انگل نداشته می باشد ( 13 ) .
این در حالیست که تقریبا 100 درصد از انگلهای فوق پس از قرارگیری در معرض فروغ ضربانداری به شدت 1 j/Sq از دربین می‌روند ( 14 ) . همچنین قرارگیری برای دوران برهه زمانی 24 ساعت در برابر گاز برومومتازین و همینطور 28000 میلیگرم به ازای هر لیتر کلر برای زمان زمان 24 ساعت به فنا 100 درصدی انگل فوق ختم خواهد شد ( 15 و 16 ) .
گزارشهایی هم مبنی بر مفید بودن فرمول سالین 10 درصد برای بازه مقطع 18 ساعت ( 18 ) منتشر شده هست . بنظر میرسد که استفاده از گاز اتیلن دی اکسید 100 درصد هم برای دوران بازه 24 ساعت موءثر واقع گردد ( 19 ) .
توجه داشته باشید که Cryptosporidium در دمای 15- جایگاه برای 24 ساعت ، 20 – رتبه برای 8 ساعت و 59 .7+ برای برهه زمانی مقطع 6 دقیقه زنده می ماند . براین اساس میتوان این نکته را بیان نمود که انگل فوق به حرارت اصلی می‌باشد .
تمامی
گیر شناسی : باتوجه به انتشار جهانی Cryptosporidium ، اهمیت محاسبه تمامی گیرشناسی آن صریح میگردد ( 6 ) . اهمیت این انگل هنگامی مضاعف می شود که نقش آن در پیدایش خطراتی برای سلامت بشر مشخص و معلوم گردد . همانطور که اشاره شوید ، C .parvum Tyzzer در سال 1912 میلادی ، روده کوچک تعداد زیاد متعددی از پستانداران را درگیر نمود و در واقع مسئول تقریبا نیمی از موردها پیدایش بیماری فوق در بشر است ( 21 و 22 ) .
نوع دیگری از انگل فوق بتازگی یافت گردیده می‌باشد . مدل فوق را بنام C .houmis morg Ryan شناسایی کرده اند . این مدل در سالا 2002 شناسایی شد و میتوان آن را مسئول نیمی دیگر از موارد پیدایش بیماری فوق در بشر دانست . این درحالیست که مطالعه انگل فوق بدلیل کمبود مدلهای حیوانی به رنج پیش می‌رود ( 4 ) .
در سال های اخیر سایر مدل های Cryptosporidium هم که در انسان بیماریزا می باشند یافت شده هست . این دسته ها در بشر اهیمت کمی دارند و مشتمل بر C .meleagridis ، C .canis و C .felis می باشند . مقدار شیوع آن در اروپا و ایالات متحده به مقدار یک تا سه درصد و در آسیا و آفریقا ، 5 تا 10 درصد است . اما در کشورهای در حالا بسط ، آمار فوق میتواند تا 58 درصد هم ارتقا یابد ( 22 ) .
بر اساس تخمینهای جانور ، میان 30 تا 35 درصد از جمعیت آمریکا نسبت به Cryptosporidium به لحاظ سرولوژیک ، فیض مثبت نشان عرضه میکنند ( 21 ) . در بین 250 تا 500 میلیون مثال مثبت بصورت سالیانه در آسیا ، آفریق و آمریکای جنوبی گزارش میگردد و بنظر میرسد که هفت درصد از خردسالان کشورهای درحال گسترش ، بیماری فوق را تجربه می‌کنند ( 22 و 4 ) .
نمونه
هایی از شیوع انسانی : در فصل بهار 1993 ، بزرگترین شیوع این بیماری گزارش شد . این شیوع از نحوه آب و در مناطق Milwaukee و Wisconsis رخ پذیرفت . پس از انجام بررسیهای نخستین ، Cryptosporidium بعنوان ادله بیماری شناسایی گردید . در این شیوع ، 400 .000 شهروند با بیماری سرگرم شدند که 100 نفر از بیماران که سابقه ضعف سیستم ایمنی را داشتند ، جان خویش را از دست دادند ( 4 ) .
در ماه جولای سال 1997 میلادی ، شیوع این بیماری بر اثر آلودگی با آب پاش یک باغوحش ، گزارش شد . این شیوع ، نشان دهنده ارتباط انتقال آلودگی از حیوان به بشر بود ( 21 ) .
در سال 1996 میلادی نیز طی تحقیقی 2 ساله ، 487 مورد از Cryptosporidiosis در منطقه Ontario شناسایی شد . همینطور ، در خلال تابستان سال 2000 میلادی ، 5 موضوع از شیوع این بیماری دارای ارتباط با استخر شنا به CDC گزارش شوید ( 22 ) .
این درحالیست که گزارشهایی از مراکز پایش روزمره در کشورهای آمریکا ، بریتانیا ، استرالیا ، فرانسه ، پرتغال ، شیلی و آفریقای جنوبی مخابره میگردد .

انتقال : همانطور که اشاره شد ، Cryptosporidium به میزبان حساسیت بالایی نداشته و می تواند در میان گونه های با اهمیت منتقل گردد . گونه های مو جود در پرنده ها نیز قابل انتقال به بشر می‌باشد . این درحالیست که بیماری فوق ، بصورت عمودی و از مامان به جوجه منتقل نخواهد شد ( 7 ) . انتقال عفونت بین طیوران بصورت مدفوعی دهانی بوده و انتقال آلودگی به انسان نیز به همین ترتیب میباشد . انتقال با کفش ، خرقه و تجهیزات نیز مطرح میباشد ( 7 ) .

علامت های کلینیکی : برطبق گزارشهای ارسالی ، بعضی از پرندگان بیماری ، هیچ آرم ایی از خویش پیدایش نمیدهند ( 7 ) . البته عموما علامت های کلینیکی این بیماری ، مشتمل بر سرفه تورم سینوسها ، وزن گیری پائین و اسهال می‌باشد ( 5 ) . بنظر میرسد که پیدایش بیماری توام با عفونت روده ایی ، نایاب باشد . برعکس ، عفونتهای تنفسی ممکن میباشد بسته به محل خاص زد خورد ، انواعی از آرم های بالینی را تولید نماید . ممکن است آماس کیسه های هوایی ، سینوزیت ، ذات الریه یا تورم ملتحمه همپا با سرفه ، سختی تنفس ، ترشحات بینی و تلفات وجود داشته باشد ( 6 ) .
در یک آنالیز ، یکسری Cryptosporidium کوچک روده ایی در جوجه ایی با علائمی زیرا اسهال ، ضعف و عقب ماندگی از برنامه ساخت مشاهده شد . در روده همینطور ، عفونت انگلی با آیمریا و باکتریها مشاهده شوید . انتشار لنفوسیت بدخیم هم در یک سری نهاد قابل مشاهده بوده ( 23 ) .
Cryptosporidium در اکثر وقت ها پرندگان تندرست مشاهده می‌گردد هرچندکه کاهش وزن و آرم های بالینی متعاقب عفونت دستگاه تنفس مشاهده گردیده میباشد ( 6 ) . بطور کلی ، نشانه های فرم تنفسی این بیماری شامل ترشح از بینی و چشمها ، سینوسهای بادکرده ، عطسه ، سرفه ، تنفس اختلال ، تولید صداهای غیر عادی در هنگام تنفس در ریه ها بوده و فرم روده ایی این بیماری هم با اسهال ، کاهش وزن و همچنین آشفتگی پرها است ( 7 ) .
ضایعات
پس از مرگ و شناسایی : بطورکلی ضایعات قابل شناسایی در کالبدگشایی این بیماری مشتمل بر التهاب سینوسها ، التهاب کیسه های هوایی و پنومونی هست ( 5 ) . همچنین از طریق معاینه مقاطع رنگ آمیزی گردیده با هماتوکسیلین و ائوزین مری Proventriculus جوجه های دچار میتوان به حضور بیماری پی موفقیت . از سوی دیگر ، وجود Malignant Lymphoma یا همان لنفوسارکوما نیز مشهمود خواهد بود ( 24 ) .
پیشنهاد می‌شود که آلودگیهایی زیرا ابتلا به هرپس ویروسها و نئوپلازی ها تحلیل شوند . کلنیسینها و پاتولوژیستها اعتنا داشته باشند که التهاب خفیف و نکروز می تواند یار با این گونه انگل مشاهده گردد ( 24 ) .
اتفاق افتاد خود به خودی این بیماری تا به امروز گزارش نشده می‌باشد ( 23 ) .
هیستوپاتولوژی
: بمنظور معاینه هیستوپاتولوژیک بیماری Cryptosporidiosis در پرندگان ، مطالعه ایی از آگوست 1985 تا 31 سپتامبر 1987 رخ به عهده گرفت . در این مطالعه ، 10 مسئله از انگل فوق در روده های کوچک و تبارک و 9 مسئله نیز در اپیتلیال بورس فابریسیوس یافته شد . وقوع این بیماری اغلب در جوجه های جوان مشاهده شد . این درحالی بود که وقوع Cryptosporidium روده ایی در سال 1987 میلادی ارتقاء یافته بود .
اگر‌چه همه پرندگان از نظر کلینیکی بیمار بودند ، ولی نشانه ها یا ضایعات Gross بیماری روده ایی مدام حاضر فقدان . در تمامی موارد فوق ، ضایعات هیستوپاتولوژیک متبط به Cryptosporidium بود و در مجاری روده ایی سایر دست اندرکاران عفونی وجود نداشت . در این دربین ، پاسخهای التهابی ، دارای ربط با نیز نبودند .
تفاوت اندکی ( 0 .01 ) در میان قطعات روده ایی ( کوچک در برابر تبارک ) وجود داشت . Cryptosporidium از نحوه میکروسکوپ نوری مشاهده گردید و توزیع ارگان ها در لام Cryptosporidium که علاوه بر C .baileyi ، بقیه مدل های Cryptosporidium نیز طیوران را کثیف می سازد ( 25 ) .
پیشگیری
: اووسیتهای Cryptosprodiosis ، اکثر زمان ها به ضدعفونی کننده های شیمیایی مقاوم می‌باشند . از سوی دیگر ، اووسیتهای این انگل در دمای بالای 65 مرتبه سانتی گراد ، غیرفعال میشوند ( 5 ) . بر پایه پژوهش ها بعمل آمده ، اووسیتهای Cryptosprodiosis به آمونیاک ، فرمالین 10 درصد و پراکسیدهیدروژن اساسی میباشند ( 6 ) .
در واقع ، هیچ مبادرت کنترلی بجز رعایت قرنطینه و بهداشت ، اثر گذار واقع نخواهد شد . از سوی دیگر ، می بایست جنازه های حاصل از این بیماری را به توجه و با روشی مطلوب منهدم نمود ( 7 ) .
نتایج تحقیقاتی در ژاپن ابلاغ کننده این قضیه بود که ضدعفونی منابع آب کشتارگاهی تا 90 درصد باعث کاهش کارداران بیماری زای فوق می‌شود ( 30 ) .
چک
تاثیرات واکسیناسیون : در جهت مطالعه احتمال ایمن سازی جوجه ها برعلیه C .Baileyi مطالعه ایی رخ عهده دار شد . نتایج این پژوهش ها ، حاکی از ساخت درجاتی از حفاظت بر برعلیه آلودگی دهانی بود . به هرحال می بایست این نکته را موضوع اعتنا قرار اعطا کرد که حفاظت فوق ، تاثیر کمتری از آلودگی دهانی اولیه داراست ( 36 ) .
از سوی دیگر ، نتایج تحقیقی در سال 1986 میلادی که بوسیله Sreter و همکاران رخ پذیرفت ، ابلاغ کننده این نکته بود که واکسنهای ضد آیمریا ، حفاظتی بر در مقابل عفونت با Cryptosprodium تولید نکرد ( 37 ) . واکسیناسیون باطن جنینی هم ممکن میباشد سبب ساز تخریب ایمنی شده و از در بین بردن Cryptosprodiosis را به تعویق بیاندازد .
معالجه
: متاسفانه هیچ معالجه مشخصی در طیور وجود ندارد . اگرچه با توجه به آن که ملازمت با سایر بیماریها ، حالت را اندکی پیچیده می‌نماید ( همانند سپتی سمی با E .Coli ) . در چنین مواقعی ، مصرف دارو ممکن میباشد موثر واقع شود ( 5 ) . از سوی دیگر ، بر شالوده آزمایشات چهره گرفته ، مقاومت Cryptosprodium نسبت به عامل ها ضدکوکسیدیایی به اثبات رسیده می باشد ( 6 ) . به نظر میرسد که به کارگیری از درمانهای حمایتی ، مقدار مرگ و میر را کاهش دهد ( 7 ) .
برای تحلیل تاثیرات طب شیمیایی بر روی این بیماری ، مطالعه ایی چهره عهده دار شد . در این تحقیق ، جیره هایی دربردارنده سه میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از جیره ، Halofuginone و همچنین 60 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از جیره سالینومایسین ، 75 میلی گرم Lasalocid به ازای هر کیلوگرم از جیره و 110 میلی گرم از موننسین به ازای هر کیلوگرم از جیره ، به چهار مجموعه از جوجه ها تجویز شد .
تجویز این داروها ، 5 روز پیشین از قرارگیری داخل نایی یا دهانی این جوجه ها با C .Baileyi چهره پذیرفت و مقطع 20 روز ادامه یافت .
با چک نتایج این تحقیق ، معلوم شد که آرم های کلینیکی این بیماری در همسایه سازی دهانی مشاهده نگردید و باکتریهای بیماری زا از سیستم تنفسی هیچیک از جوجه ها انقطاع نشد . این در حالیست که Halofuginone ، بسط بیماری در بورس فابریسیوس و کلوآک را به تاخیر انداخت ( 29 ) .

درمان بیماری در بشر : اگر‌چه معالجه قابل قبولی در آدم یافت نشده هست ، اما به کار گیری از مایع درمانی برای جبران حجم مایعات از دست رفته مناسب است . با پژوهش ها بعمل آمده معلوم گردیده هست که به کار گیری از Paramomycin یا این که Humatin در مسافران آلوده شده با Cryptosprodiosis قادر است اثرگذار واقع شود ( 4 ) .

تداخل با سایر بیماریها : با بررسیهای رخ گرفته ، معین گردیده هست که آلودگی به CAV ، پتانسیل ایجاد C .Baileyi در جوجه ها را افزایش می دهد . این بیماریها بر روی یکدیگر ، اثرات سینرژیستی دارا‌هستند ( 35 ) .
تشخیص
: برای تشخیص این بیماری میتوان از مشان دادن اووسیتها در مدفوع و یا این که چک بافت شناسی بافتهای آلوده و کثیف موجود ، پس از کالبدگشایی ، پی به بروز این بیماری پیروزی . تهیه و تنظیم توسعه از مخاط نای ، پس از رنگ آمیزی با کریل فوشین ، تک یاخته را نمایان میسازد البته میتوان برای مطالعات تمامی گیر شناسی از آزمایش الایزا نیز به کارگیری نمود ( 6 ) . برای تشخیص اووسیتها ، استفاده از رنگ آمیزی اسیدفست نیز پیشنهاد گردیده می‌باشد ( 5 ) .
از سوی دیگر ، روشهای متفاوتی برای تشخیص این بیماری ذیل وضعیت آزمایشگاهی بکار برده گردیده می باشد . بعنوان نمونه ، یک راه اصلی کمی برای تشخیص این بیماری به کار گیری شد . این روش بر مبنا رسوب پر سرعت و آرام اووسیت ها بود . آستانه و سرحد حساسیت این تکنیک ، اندازه 5 تا 10 هزار اووسیت به ازای هرگرم از مدفوع بود . نتایج این تکنیک با بقیه تکنیکها برابری میکرد ( 31 ) .
استعمال از آنتی بادی های منوکلونال برای شناسایی این انگل ، از سایر روشهای زمینه به کارگیری بود . در یک تجربه ، با بسط آنتی بادی های منوکلونال mAbs که پروتئینهای آیمریا را شناسایی می کنند ، تلاشهایی در شناسایی این انگل رخ به عهده گرفت . یک عدد از اشکال mAbs ها ، 6D-12-GB بود . این آنتی بادی ، از تهاجم اسپیروسیتها به لنفوسیتهای T میزبان دوری میکرد . آنتی بادی فوق را میتوان برای شناسایی Cryptosprodiosis هم بکار برد ( 32 ) .
البته می بایست این نکته را مورد دقت قرار اعطا کرد که شناسایی اووسیتها در نمونه های محیطی ، بخصوص خاک و مدفوع ، مضاعف مشقت بار است . اما آویزان سازی نمونه ها در ساکاروز ، به منظور تولید حساسیت بالاتر ، از روشهای اثر گذار می باشد . با این راه میتوان انگلها را براحتی در نمونه های محیطی شناسایی نمود . تاکنون از روشهای PCR و همچنین PCR دوگانه و همچنین ، IPC نیز برای شناسایی این انگل به کارگیری گردیده میباشد ( 33 ) .
در مطالعه دیگری نیز سیستم Dynal Tm IMS برای بازیابی اووسیتها از خاک موضوع استفاده قرار گرفت که برای بازیابی مثال ها از خاک ، مناسب بود ( 34 ) .
سود
گیری : بنظر میرسد تا زمانیکه رویه شناسایی و شیوع بیماریهای رودی معدوی با Gastrointestinal در طیور بصورت فوق ، تجربی بوده و چک آن بدین فیس انجام پذیرد ، اهمیت Cryptosporidium طیور همچنان ناشناخته باقی بماند ( 25 ) .


برچسب: دستگاه جوجه کشی، ماشین جوجه کشی، خرید دستگاه جوجه کشی، خرید ماشین جوجه کشی،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۵ دی ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۵۴:۰۲ توسط:علی پور موضوع: نظرات (0)