دستگاه جوجه کشی دستگاه جوجه کشی .

دستگاه جوجه کشی

استراتژیهایی جهت دست کم سازی وجود مواد غذایی در مدفوع طیور

نیتروژن و فسفر : وجود نیتروژن در جیره طیور حتمی هست . پروتئین ها از آجرهایی از جنس اسیدهای آمینه بوجود می آیند . در این صورت ، نیتروژن را میتوان در نقش سیمان برای چسبیدن این آجرها در نظر گرفت . به این ترتیب نیتروژن برای ایجاد پروتئین حتمی میباشد . از سوی دیگر بایستی توجه داشت که نیتروژن دفعی از پرندگان قادر است به یک چالش محیطی تبدیل شود . علت آن نیز یخش این ماده بصورت آمونیاک در محیط میباشد . این ماده ( آمونیاک ) قادر است باعث تولید بوهای نامطبوع در محیط مزرعه شود . نیتروژن همینطور می تواند سبب بروز آلودگی منابع آب شود . این موضوع وقتی اهمیت پیدا میکند که بدانیم که 50 درصد از کل مردم آمریکا و 95 درصد از روستائیان این مملکت آب خویش را از منابع زیرزمینی تهیه می نمایند .
فسفر هم از مواد اضطراری می‌باشد که می بایست در جیره طیور جانور باشد . این ماده ، دارای اهمیت حساس در استحکام تخم مرغها و استخوانها می گردد . فسفر همینطور قسمت مهمی در غشای سلولی RNA و DNA می‌باشد . فسفر مو جود در مدفوع طیور می تواند با ذرات جامد موجود در هوا باند گردیده و منابع آبی‌رنگ را نیز پایین تاثیر قرار دهد . وجود مقادیر دوچندان فسفر در آب می‌تواند سبب ساز پرورش جلبکها شود .
جدول زیر میانگین غلظت نیتروژن و فسفر را در مدفوع طیور به شما نشان می دهد . جدول ارائه شده در این بخش ، فقط متوسط می‌باشد . در واقع غلظت نیتروژن و فسفر در مدفوع طیور با دقت به مسائل مدیریتی ، تغذیه ، سن و سایر مساله در نوسان است .

غلظت فسفر غلظت نیتروژن 60
lb / ton 34 – 46 lb / ton استراتژیهایی
در جهت کاهش نیتروژن و فسفر : تا اینجا به زیانهای وجود فسفر و نیتروژن اضافی اشاره کردیم . اما تولیدکنندگان چه‌طور می‌توانند مقدار این دو ماده را در جیره طیور کاهش دهند .
1 .
کاهش مواد غذایی بیهوده : یک عدد از روشهای کاهش مواد غذایی در جیره طیور ، کاهش مواد غذایی بیهوده در جیره طیور می باشد . مراد ما از مواد غذایی بیهوده ، موادی هستند که در جیره فراهم میگردند البته پرنده عملا توان هضم آنها را ندارد . هضم برخی از مواد غذایی در طیوران قادر است عارضه ها مختلفی داشته باشد . بعضا از این عوارض میتوانند مشتمل بر بیماری ، سن و همینطور موقعیت محیطی باشند . Van Heugten و Van Kempen در سال 1999 متوجه شدند که در صنعت طیور ایالات متحده بین 2 تا 12 درصد مواد غذایی بیهوده مصرف می‌گردد .
رشد دهندگان و مزرعه داران میتوانند از روش طراحی مطلوب سیستم غذایی مزرعه خویش بر پایه سن و گونه پرنده های پرورشی ، مصرف مواد غذایی بیهوده را کاهش دهند . از سوی دیگر پژوهش ها نشان داده هست که به کارگیری از غذای پلت شده در طیور ، قادر است وجود مواد غذایی در مدفوع طیور را کاهش دهد .
2 .
دقت عمده در هنگام تهیه و تنظیم جیره غذایی : دومین روش پیشنهادی ما جهت کاهش وجود مواد غذایی در مدفوع طیور ، اعتنا عمده در هنگام تهیه طعام می‌باشد . پرنده ها قادرند که تا میزان مشخصی از هر یک از مواد غذایی را بطور بی نقص هضم نمایند . در صورتیکه هر یک از مواد غذایی مورد نیاز پرنده در جیره ، بیش از حد باشد ماده غذایی هضم نشده و از شیوه مدفوع دفع خواهد شد . به این ترتیب تامین مواد زمینه نیاز پرنده ها به میزان معلوم ، از جایگاه اهمیت بالایی برخوردار است . بطور مسلم ، پرنده ها نر و ماده نیازهای غذایی متفاوتی دارند . همچنین نیازهای تغذیه ایی پرنده ها ، از یک فاز تولید به فاز دیگر می تواند مختلف باشد . بعنوان مثال در مزارعی که پرندگانی با سن های مختلف را رشد عرضه میکنند ، نیازهای Starter ها با نیازهای Finisher ها تفاوت خواهد داشت . براین اساس پرندگان می بایست بر مبنا سن ، فرآورده و نیازهای تغذیه ایی مدل بندی شوند . شیوه خوراک دادن به طیوران بر پایه جنسیت پرنده را Split – *** Feeding می نامند . همچنین شیوه طعام دادن به پرنده ها بر مبنا فاز ایجاد را Phase – Feeding می نامند .
در پیشین ، اکثری از رویش دهندگان ، مقدار مواد غذایی را بیشتر از میزان مواد غذایی سفارش شده در حیث می گرفتند . ایندسته از رشد دهندگان این مقدار بیشتر را بعنوان ( مرز امنیتی ) در حیث می گرفتند . Spears در سال 1996 دریافت که جیره رایج مرغهای زمان Finisher شمال کالیفرنیا در کل ، 0 .30 درصد فسفر بیشتری داشته هست . بر پایه این پژوهش ها ، مقدار فسفر اضافی هضم نشده و از نحوه مدفوع پرندگان دفع می گردیده است .
بر شالوده ایندسته از پژوهش ها ، در حالا حاضر بسیاری از رشد دهندگان طیور از ( مرز امنیتی ) به کار گیری نمی کنند . علت آن نیز کاهش مقدار طعام در مدفوع طیور و نگهداری سرمایه آنان میباشد .
رویه دیگر ارتقا توجه در هنگام تنظیم جیره غذایی ، به کارگیری از آمینواسیدهای سنتتیک در جیره طیور هست . آمینواسیدهای سنتتیک منابع تولیدی اسیدهای آمینه و با غلظت بالا می‌باشند . در تهیه جیره های طیور به روشهای سنتی ، از سویا و سایر مواد برای فراهم ساختن آمینواسیدها و پروتئینها استعمال می کردند . اما نکته ایی که می بایست به آن توجه داشت ، اینست که ایندسته از مواد غذایی اسیدهای آمینه مختلفی را در جیره آماده می نمایند و نه یک مدل اسیدآمینه را . زمانیکه اسیدهای آمینه سنتتیک در جیره مهیا میشوند مقدار کمتری از موادی که در جیره نویسی سنتی استعمال می شدند ، به کار گیری خواهند شد . از سوی دیگر وجود اینگونه از آمینواسیدهای آماده ، امکان استفاده میزان دقیق آن‌ها را در جیره مهیا آورده میباشد . این مواد میزان پروتئین کل جیره و همچنین دفع نیتروژن از شیوه مدفوع را کاهش میدهد .
Kerr و Easter در سال 1995 دریافتند که به ازای هر 1 درصد کاهش در پروتئین ناپخته به کار گیری گردیده در جیره با اعتنا به استعمال از آمینواسیدهای سنتتیک ، اندازه دفع نیتروژن در کل هشت درصد کاهش می یابد . کاهش نیتروژن دفعی همچنین سبب کاهش آمونیاک شده و سبب کاهش بوی زننده تجیزات و وسایل رشد میگردد .
3 .
بهبود حالت هضم : سو‌مین منش پیشنهادی ما جهت کاهش وجود مواد غذایی در مدفوع طیور ، سعی در بهبود هضم جیره توسط پرنده می‌باشد . زمانیکه جیره ایی با قابلیت و امکان هضم بالا توسط پرنده مصرف شود ، اندازه کمتری از مواد غذایی به وسیله پرنده دفع می شود . برخی از مواد غذایی برای پرندگان امکان هضم بیشتری دارا هستند . ولی از سوی دیگر ، بالانس جیره هایی از ایندست ( با قابلیت هضم بالا ) با مساله اقتصادی مزرعه داران از اهمیت ویژه ایی برخوردار است .
یکی از روشهای بهبود هضم فسفر در جیره های طیور ، استفاده از محصولی تجاری بنام Phytase در جیره می باشد . بیشتر فسفر در دانه های غلات با ترکیبی بنام Phytate باند شده میباشد . در نتیجه فسفر برای پرنده قابل دسترس نبوده و از طرز مدفوع دفع خواهد شد . Phytase آنزیمی می‌باشد که مخلوط Phytate را شکسته و از این شیوه فسفر قابل دسترس برای پرنده را افزایش می‌دهد . در فیض فسفر موجود در غلات برای پرنده قابل استفاده شده و کمتر در مدفوع چشم می گردد . Kornegacy و Verstegen در سال 2001 میلادی متوجه شدند که اندازه دفع فسفر پرندگان زمانیکه در جیره آنان از Phytase استعمال گردیده میباشد کمتر می‌باشد .
در اینجا این نکته را اشاره می کنیم که در درحال حاضر حاضر نوعی ذرت با Phytate ناچیز وجود دارد که همان تاثیر استفاده از Phytase در جیره را دارااست . مقدار فسفر کل این گونه ذرت همانند سایر ذرت ها هست ، ولی مقدار کمتر Phytate در این نوع ذرت باعث شده میباشد که مقدار فسفر باند گردیده کمتری را داشته باشد و بدین ترتیب میزان فسفر قابل دسترس آن اکثر خواهد بود . در حالا حاضر استعمال از آنزیم Phytase برای مزرعه دارها اقتصادی خیس خواهد بود . ولی با پیشرفتهای مهندسی ژنتیک میتوان درانتظار ذرت هایی با ارزش پائینتر بود .
فیض
گیری : تحقق استراتژیهای غذایی که در این مقاله به آن‌ها پرداخته شد ، بطور علمی دفع مواد غذایی از روش مدفوع را کاهش خواهد اعطا کرد . البته گشوده نیز تاکید می کنیم که چه بسا در بهترین موقعیت مدیریتی نیز طیور قوی نخواهند بود که 100 درصد از مواد غذایی جانور در جیره خود را بطور کامل هضم کنند . در واقع رسیدن به این اندازه ، ناممکن می‌باشد . با نگاهی به آتی مبتوان حدس زد که با روشهایی که در آتی ایی نه چندان به دور کشف خواهد شد ، میزان فسفر و نیتروژن در مدفوع پرنده ها باز هم کاهش یابد . در هرحال همیشه ، مساله مالی فاکتور مهمی است که در میان پژوهشگران و مزرعه داران قرار دارد . به این ترتیب تحقیق عمده در موضوع مسائل اقتصادی روشهای ذکر شده تا وصال به نتایج قطعی ادامه خواهد یافت .


برچسب: دستگاه جوجه کشی، ماشین جوجه کشی، خرید دستگاه جوجه کشی، خرید ماشین جوجه کشی،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۴ دی ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۳۶:۱۴ توسط:علی پور موضوع: نظرات (0)