دستگاه جوجه کشی دستگاه جوجه کشی .

دستگاه جوجه کشی

تولک بری در مرغان تخمگذار

این برنامه برنامه ای ضروری و موثر برای گله های تخمگذار تجارتی می باشد که به تولید زودتر از موعد گرایش دارا هستند و به تیتر یک رویه استاندارد در گله های مامان تخمگذار مورد اعتنا قرار گرفته می‌باشد طی قریه سال قبل مشاهده گردیده که گله های تخمگذار سفید وقهوه ای همواره زودتر از موعد شروع به تولید می نمایند و به عبارت دیگر بلوغ زودرس دارا هستند این مورد اکثر در سود عمل متخصصان ژنتیک و تصحیح نژاد می باشد که سبب به کاهش زمان رشد و افزایش هفته های عصر ساخت ودر سود تعداد بیشتر تخم مرغ بر مبنا مرغ پای تخم می باشد .

دستگاه جوجه کشی

در زمینه‌ی رآشیانه هایی با محیط های در اختیار گرفتن شده که نصیب اعظم رشد گله در انجا انجام می شود ابتدا زود هنگام ایجاد ، همیشه باعث به ارتقاء تعداد تخم مرغ بر پایه مرغ پای تخم نمی شود این مسئله به خصوص در لانه های باز درست گو می‌باشد البته در لانه های پرورشی نصفه باز در امریکا و اروپا هم گله هایی که در دوران افزایش طول روز ، زمان پرورش را طی می کنند در حوالی 16 تا 17 هفتگی به تخم می ایند که فراوان زود رس میباشد . گوشه ای از این ایراد به یاد تغذیه آزاد در طول زمان رشد در دست گرفتن ناقص وزن تن وعدم به کارگیری از نور و روشنایی تصنعی جهت در دست گرفتن بلوغ جنسی هست در نواحی گرمسیری و نصفه گرمسیری به علت شدت نوروروشنایی بسیار ساخت حتی زودتر نیز شروع می شود . این قضیه در گله های مامان هم رخداد افتاده است به نحوی که با شروع زود هنگام ساخت تعداد تخ مرغ های غیر قابل جوجه کشی به شدت ارتقاء می یابد پیشین از 25 هفتگی هیچ تخم مرغی برای جوجه کشی از گله توده آوری نمی گردد زیرا تخم مرغها کوچک میباشند و امکان جوجه در اوری آن‌ها اندک است و کیفیت جوجه های به دست آمده نیز زیر می باشد . برای اجتناب ازتولید زود رس مرغدار می تواند برنامه تولکبری پیش از استارت تولید را به عمل گیرد این برنامه چندان نو نمی‌باشد ودر راستی 30 سال پیش از این نیز به فعالیت برده می گردیده میباشد برنامه های متفاوتی برای انجام این عمل وجود دارااست می بایست اذعان کرد که اسم پرریزی برای این برنامه چندان مناسب نمی باشد چرا که طیوران به هیچ وجه پرریزی نخواهند داشت بهترین اسم برای این عمل برنامه تاخیر در شروع تولید هست این برنامه شروع ایجاد را به راحتی فی مابین 14 تا 21 روز به تاخیر انداخت . بر مبنا تجربیات نگارنده این برنامه تولک بری گذشته از آغاز تخمگذاری نتیجه خیر و خوبی داده می‌باشد درعین حالا قویا توصیه می شود که در اجرای این برنامه نظر پرسنل و کارشناسان ساخت نیز ارزیابی شود درگله های تخمگذار تجارتی این برنامه صرفا در مواقع ضروری به کار می رود البته درگله های مامان تخمگذار سپید و قهوه ای این برنامه به یاد فواید قابل اعتنا ای که در ساخت دارد در اصل به تیتر یک شیوه استاندارد موضوع استفاده قرار می گیرد . 

روش
اجرای برنامه •دان به زمان 6 روز در مرغ های تخمگذار سفید و قهوه ای قطع شود .
• آب در پرنده هایی که روی زمین یا بستر محافظت می شوند انقطاع شود .
7 تا 11 روز پس از شروع برنامه دان به نسبت 11 پوند برای 100 قطعه پرنده آغاز شود .
•بعد از 14 روز دان به طور آزاد داده شود .
دوران
اجرای برنامه •در
گله های مادر میان 16 الی 21 هفتگی •در زمانی که ایجاد گله در بین 1 تا 10 درصد می‌باشد .
عوارض
انجام این برنامه •جهت اجتناب از آغاز زود هنگام ایجاد که باعث به کاهش حداکثر ساخت کاهش تداوک ایجاد و افزایش تلفات مدت تولید ناشی از بیرون زدگی مقعد و همچنین کانی بالیسم است که به دنبال تخم مرغ های دو زرده حاصل می شود .
•جهت ارتقا تعداد تخم مرغ های قابل جوجه کشی در گله های مادر تخم های گذاشته گردیده پیشین از 25 هفتگی برای جوجه کشی به کارگیری نمی شوند .
مزایا
: •رسیدن
به همزمانی بلوغ جنسی بهتردر طیوران که از لحاظ فیزیکی اماده برای تخم گذاری می شوند •دستیابی به وزن بدن بالاتر در ابتدا دومی زمان تولید این مقدار برای نژادهای تخمگذار سفید ، 50 گرم و برای نژادهای تخمگذار قهوه ای 100 گرم می باشد .
•پیک تولید با انجام این برنامه بین 92 تا 98 درصد و دوام عالی تولید بیش از 20 هفته بالای 90 درصد به طول می انجامد .
تلفات
پایین • یشترین تعداد تخم مرغ ساخت گردیده بر پایه مرغ پای تخم و بهبود ضریب تبدیل طعام .
•همچنین
تعداد تخم مرغ قابل جوجه کشی بیشتر درصد جوجه درآوری خوبتر و جوجه عمده به ازای مرغ پای تخم معایب
یا این که ملاحظات مهم •این شیوه عموما معیابی برای مرغ های تخمگذار که در قفس رشد می یابند ندارد .
•برنامه واکسیناسیون می بایست در سن 16 تا 17 هفتگی یا 10 روز پیش از شروع برنامه به اتمام رسیده باشد .
•این برنامه ممکن می‌باشد برای گله هایی که روی بستر نگهداری می شوند استرس زا باشد و براین اساس کارداران بیماری زا فرصت طلب می‌توانند مورد ساز باشند وباید مسئله توجه قرار گیرند .
•در صورتی که در خلال برهه زمانی گرسنگی طیوران بتوانند از بستر دانه برچینند نتیجه برنامه خوب نخواهد بود .
•یک بازرسی عینی دورازشوخی بایستی روزمره از پرندگان در خلال گرسنگی وجود داشته باشد .
•این برنامه در تخمگذاری های تجارتی پس از 20 هفتگی پیشنهاد نمی شود .
•این
برنامه برای گله های مادر گوشتی پیشنهاد نمی شود


برچسب: دستگاه جوجه کشی، ماشین جوجه کشی، خرید دستگاه جوجه کشی، خرید ماشین جوجه کشی،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۲ دی ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۲۲:۱۱ توسط:علی پور موضوع: نظرات (0)