دستگاه جوجه کشی دستگاه جوجه کشی .

دستگاه جوجه کشی

مرگ ومیر در جوجه های تازه تفریخ شده


ارتقاء ثابت پرورش روزمره خصوصا در جوجه های گوشتی منجر شده می باشد تا پرندگان در دوران کوتاه تری به وزن کشتار برسند و علی رقم تغذیه کم بتوانند رشد وتولید بیشتری را کسب نمایند . جهت ادراک خوبتر این مورد می بایست حافظه نشان کرد که چند روز مقدمه یی زندگی یک جوجه فراوان با اهمیت می باشد چون پایه و اساس رویش مطلوب و سلامتی در یک جوجه بستگی به این یک‌سری روز داراست . در برهه زمانی تفریخ جوجه از تخم 20% وزن بدن را مواد باقی‌مانده از زرده تشکیل می دهند . تمام مواد جانور در زرده به راحتی در خصوص ر3 تا 5 روز اولیه معاش جوجه مصرف می شوند آن‌گاه از این دوران نتیجتا کیسه زرده فاقد مواد مغذی بوده که بایستی مواد مغذی موضوع نیاز برای جوجه ها به وسیله ی دان تامین شود آنگاه از جذب کیسه زرده جوجه ها باید دانه های محکم ومحکم حاصل از تغذیه را هضم نمایند که اندام های هضمی و کبد در هفته های ابتدایی معاش توصئه یافته و در نهایت بخش بیشتر ی بافت های عضلانی شروع به ارتقا می نمایند . روده تقریبا ضد عفونی شده می‌باشد و می بایست به وضعیت طبیعی خود دست پیدا نماید . پاتوژن ها ( عوامل بیماریزا ) به عنوان یک معضل اساسی در مقایسه با میکرو فلورا با سرعت بیشتری در بدن جوجه انتشار پیدا می کند . تمام این فاکتور ها و عواملی که در بالا بدان اشاره شد هفته ی اولیه را دارای اهمیت می سازد .
مرگ
و میرجوجه های نو تفریخ شده: مرگ ومیر جوجه ها در ارتفاع هفته های اول از مشکل ها گران قدر اقتصادی برای مرغداران به حساب می آید که با دقت به آن امری قابل ملاحظه است . مرگ ومیر جوجه های نو تفریخ شده نتیجه ی دست اندرکاران مرتبط به نیز بخش اعظمی می باشد . در صورتیکه چه با رعایت زوایای متفاوت مدیریتی ، تغذیه ، کنترل بیماری و . . . می شود بر این مشکل‌ها فائق آمد اما در دست گرفتن مرگ و میر جوجه های نو تفریخ گردیده امری نقص‌ می باشد .
دلائل
مرگ و میر طیور : دلائل بسیاری پیرامون مرگ ومیر جوجه های نو تفریخ گردیده وجود دارد .
بعضا از این دلائل عبارتند از : 1-
دلائل ژنتیکی: چسبندگی نطفه ها در چهار روز آخرین که در دستگاه انکوباکتور ( دستگاه جوجه کشی ) قرار دارا‌هستند حدود نصفی از آنها در طول 2یا 3 روز پیشین از بازه تفریخ از عالم می پروسه . لرزشهای مادرزادی برهان مرگ ومیر 90 % از جوجه ها تا نقطه پایان ماه نخستین از تفریخ می باشد . درصورتی که تخم مرغ ها در یک حالت یکسان دریک دستگاه جوجه کشی در دست گرفتن شود حد بیشتر تفاوت ها در جوجه کشی تا مرز25 % کاهش خواهد یافت .
2-
دلائل مدیریتی: الف)
پرورش و رتبه حرارت مربوط به آن : رشد جوجه ها روی مرحله زمین نیاز به یک بستر کم آب وتمییز به ضخامت 3 اینچ دارااست و از مصرف فراوان خاک اره و بقیه مواد بستر ساز به علت خودداری از خفه شدن جوجه ها می بایست خودداری شود . نگهداری جوجه ها بر روی سطوحی مثل خبر نامه یا این که سطوح چوبی به جهت نداشتن اصطکاک مناسب ، توصیه نمی شود چرا که ممکن می‌باشد منجر به ضرروزیان های همیشگی شود .
-
ارتقا مرتبه حرارت سالن رویش منجر معضلات زیر می گردد : آب زدایی: 70 % بدن جوجه های جدید متولد شده از آب تشکیل شده است . استمرار یافتن دمای بالا سبب ساز به از دست رفتن آب تن می شود که با کاهش آب تن 10 % جوجه ها بر اثر آب زدایی تلف می شوند .
انسداد مقعد : دمای بالای سالن منجر خشک شدن مدفوع و در نهایت انسداد مقعد گردیده که می تواند مرگ جوجه ها را در بر داشته باشد .
-
کاهش رتبه حرارت سالن منجر مشکل ها ذیل می گردد: سرشت الریه: دمای پایین نرمال در جوجه های نو متولد گردیده باعث به سرشت الریه و آبی شدن تاج ها می گردد .
خفگی : تحت تاثیر کاهش دما ، جوجه ها جهت حفظ دمای بدن خویش در هم فرو می روند که این امر منجر خفگی و نهایتا مرگ جوجه ها می شود .
جوجه های سوزوسرما چشم در مقایسه با جوجه هایی که در دمای ارگانیک میباشند دارنده بورسا ( کیسه مو جود در بالای کلوآک ) کوچکتری می باشند . حفظ درست جوجه ها در جذب زرده و جلوگیری ازعفونت کیسه زرده کمک می کند .
-جلوگیری
از خلل ها مربوط به رتبه حرارت : جهت ممانعت از آبزدایی ، انسداد مقعد ، طینت الریه و خفگی بایستی 24 ساعت قبلی از جوجه ریزی ، تالار را گرم نگه داریم و در طول مقطع گرم نگهداشتن، دمای سالن را بصورت نرمال حفظ نماییم .
ب)
مسمومیت: - مسمومیت غذایی : غذای آلوده و کثیف ی قارچی و مواد سمی در جیره باعث مسمومیت غذایی می شود .
-مسمومیت با نمک : این دسته مسمویت با افزایش نمک در آب نوشیدنی و خوراک ساخت می شود که باعث به مرگ جوجه ها می گردد .
- مسمومیت با آمونیاک : پائین کشیدن پرده ها در تمام ساعت ، رتبه حرارت بالای تالار ، ارتقاء PH بستر و افزایش یا این که کاهش رطوبت تالار سبب به تشدید ساخت آمونیاک در تالار می گردد که سبب ساز تحریک غشاء مخاطی و چشمها ، مصرف قلیل غذا، کاهش اندازه رشد ، تحریک مژه های درون نای ، خونریزی و مرگ ومیر در غلظت بالای 100 PPM ( قسمت در میلیون ) می گردد بنا براین غلظت آمونیاک می بایست کمتر از 25 PPM باشد .
- مسمومیت بستر ( Tannin): هضم مواد سمی نظیر تانن در خاک اره سبب ساز مرگ ومیر می گردد .
-جراحات: تلاش های مختلفی نظیر واکسیناسیون ، حذف تاج و نوک چینی ها را می بایست با توجه اضطراری انجام داد چون ممکن است باعث جراحت گردیده و منجر به مرگ ومیر شود .
ج)
رطوبت نسبی : رطوبت نسبی بالا در سالن رشد باعث نمناکی موا راجع به بستر می شود که پرورش میکروارگانییسم ها را تسهیل نموده و در غایت سبب به عفونت می گردد .
د)
حیوان شکار چی یا صیاد : سالن مرغداری باید بر مقابل شکارچیانی نظیر موش صحرایی ،سگ و گربه به صحت حفظ شود زیرا ورود این حیوان ها به باطن تالار آلودگی ایجاد کرده و منجر مرگ ومیر جوجه ها می گردد .
و)
آب : آب یک نقش دارای اهمیت در نگهداری سالمی و کارایی پرنده ها ایفا می کند و به تیتر یک محیط واسط برای تغذیه و سوخت وساز تن می باشد . به مراقبت دمای تن در طول هوای گرم کمک کرده و نقش مهمی در بدست آوردن وزن جوجه های گوشتی ایفا می نماید . آب منبع مواد معدنی نظیر سدیم ، کلر ، پتاسیم و . . . نیزمی باشد .
ح)
مرحله ناکافی منزلت های آبخوری و طعام خوری : کمبود سطح محیط استدلال دیگری در مرگ ومیر جوجه ها می باشد که منحجر به تجمع جوجه ها در یک نقطه و رطوبت مواد بستر شده و مکان قابل قبولی را برای نشر میکرو ارگانیسم ها آماده می کند که سبب کوکسیدیوز و . . . می شود .
کمبود فضای آبخوری و طعام خوری باعث ایجاد رقابت فی مابین جوجه ها می شود و ممکن می‌باشد از شدت گرسنگی ، کاهش وزن در آنها چهره دهد دلائل
تغذیه ای : کیسه زرده به عنوان مبداء تغذیه ای در 48 ساعت تا 78 ساعت اول آنگاه از هچ مورد دقت می باشد ، در شرای چه به عنوان منبع غنی ای از آنتی بادی های مادری و ویتامین ها تلقی می گردد ولی تغذیه بدون نقص را آماده نمی نماید . به کارگیری از تکمیل کننده های تغذیه ای در اولِ دستور می تواند در بزرگ شدن روده ها و ایمنی تندستی کلی کمک نماید .
قابل ذکر می‌باشد که پرورش جوجه های تازه تفریخ شده بستگی زیادی به تغییرات آناتومی لوله های گوارشی دارااست .
توسعه و گسترش روده ها در آغاز ، فاکتور مهمی در در دست گرفتن رویش بالقوه بعدی به اکانت می آیند . زیرا تکامل پرورش در طول یک‌سری روز نخستین فیس می گیرد ، هر دسته خطا در ارتفاع این دوره می تواند برای بهره وری بعدی فجایعی را تولید کند . یک تاخیر در جابه جایی 24 ساعته علاوه بر مرگ و میر جوجه های تازه متولد شده تا 50 % از وزن کیسه زرده و وزن را در 3 الی 7 هفته نخستین می کاهد . استعمال از آب به اندازه صحیح می تواند این موضوع را تا حدی بهبود کند . برای گله های بزرگتر ، سیستم آبخوری نیپل ونصب آن در یک ارتفاع مشخص با اعتنا به سن گله پیشنهاد می گردد . جوجه های جدید متولد گردیده با دیدن قطرات کوچک براق بر روی آبخوری نیپل کنجکاوی نشان داده و به آن نوک می زنند و به‌این وسیله جوجه ها عشق مند به استفاده از آبخوری می شوند . مکان و طول نیپل از کارداران ضروری در ممانعت از مرگ ومیر جوجه های تازه تفرخ شده به اکانت می آید . درصورتی که به این نکات دقت نشود، جوجه ها مواد مرطوب بستر نزدیک نیپل ها را به کار گیری می کنند و این موضوع ناتوانی بلع مواد و عاقبت مرگ جوجه ها را به همپا خواهد داشت . این اختلال را با پایین آوردن نیپل ها و افزایش تعداد آنها می بضاعت رفع نمود .
الف
) خوراک: مقام های غذاخوری را نزدیک منبع حرارتی قرار دهید ولی اعتنا کنید که مستقیما پایین لامپ قرار نگیرد .می بایست گذشته از مصرف خوراک به تارخ مصرف آن اعتنا شود تا قبل نباشد ، وجود گرد وخاک به میزان زیاد بر روی غذای جوجه ها بواسطه ی مسدود نمودن منش حلق سبب ساز به خفگی ونهایتا مرگ آن ها می گردد . تغذیه ذرات درشت غلات خصوصا ذرت باعث انباشتگی چینه دان می گردد که می تواند سبب ساز مرگ در جوجه ها شود .
ب
) ویتامین ها : کمبود شدید ویتامین های (A , D , E ,K) سبب به مرگ می شود در حالیکه فقدان جزئی سبب ساز پردرآوری وحشتناک ، ریزش اشک ، نرمی استخوان ، انسفالومالاسی ( مغز نرمی ) ،ادم ( خیززیر پوستی ) ، ناچیز خونی و . . . می گردد . به همین ترتیب کمبود شدید این دسته ویتامین ها ( B کمپلکس وC ) منجر مرگ جوجه ها و کمبود جزئی آن کاهش وزن ، رویش ضعیف پرها ، التهاب پوست ، نشانه ها عصبی و اندک خونی و . . . را در بردارد .


تمامی ی این مواد غذایی نتنها برای رویش مهم و کلیدی می باشند بلکه برای مقاومت بدن هم واجب می‌باشند .آمینو اسید ها بخصوص آرژنین ، ترئونین و متیونین برای توسعه سیستم ایمنی اصلی می باشند . اسید های چرب اضطراری نظیر امگا 3 و امگا 6 به جور ای مثبت بر روی جواب های ایمنی تاثیر گذاراست .
دلائل
بیماری : بیماری های عفونی نقش با اهمیت را در زندگی جوجه ها ایفا می نمایند و یک دلیل محدود کننده ای بر روی برنامه های وسیع مرغداران در سراسر دنیا بویژه در مرز و بوم های استوایی به حساب می آیند . ضرر های اقتصادی می تواند در کاهش ساخت گوشت و تخم مرغ تاثیر گذار باشد عفونت های باکتریایی ریه، عفونت کیسه زرده ، التهاب کیسه های هوایی و مالامال خونی ریه ها وکبد ممکن هست سبب به مرگ جوجه های جدید تفریخ شده شود .بخش اعظمی از عفونت ها بصورت انتقال عمودی از پدر و مادر و برخی از آنان در تالار جوجه کشی تولید می شوند سالمونلا ، مایکوپلاسما وعفونت های آدنوویرال ازجمله این عفونت ها می باشند چه بسا تخم مرغ های آلوده و کثیف به میکروارگانیسم ها نقش مهمی را در پاتولوژی صنعت طیور بازی می کنند . میکروارگانیسم ها منجر ارتقاء مرگ رویان ها ، کاهش جوجه در آوری و ارتقاء مرگ و میر جوجه های تازه تفریخ گردیده می شوند .
- 30الی 35 % مرگ ومیر جوجه ها به واسطه ارگانیسم های آنتروباکتریال ( روده ها ) می باشد . سالمونلا به تنهایی بعنوان یک دلیل کثیروالوقوع در کنار کلی باسیلوس مورد توجه قرار گرفته می‌باشد که در طول 3 الی 4 روز اولیه معاش یک جوجه رخداد می افتد .
- باکتری E .Coli
به یار ارگانیسم های دیگر در عفونت کیسه زرده شرکت کردن دارد و 5الی 6 % مرگ ومیر جوجه ها را مشتمل بر می شود - دیگر میکروارگانیسم های غیر معمول مسئول مرگ ومیر جوجه های نو تفریخ گردیده دربرگیرنده pseudomonas ( 6-8 % ) و klebsiella (3-4 % ) می باشند .
- باکتری مایکوپلاسما و بیماری مزمن تنفسی ( CRD ) باعث بیماری های تنفسی در 3 الی 4 روز اولیه معاش می شود که سبب ساز به مرگ ومیر شدیدی خواهند شد .
- در مجموعه های متعدد سنی جوجه ها که واکسیناسیون بیماری برونشیت عفونی ( IB ) انجام می گیرد ، IB سبب معضلات تنفسی ونقرس ( تجمع اسید اوریک ) می شود .
- بیماری عفونی بورس گامبرو ( IBD ) منجر مرگ ومیر در طول 3 الی 4 هفته اولیه می شود .
الف
) بیماری عفونت کیس زرده : این بیماری باکتریایی در طول تفریخ و سپس از آن بر روی جوجه ها تاثیر می گذارد . عفونت ناف را می توان از پوست فضا حیطه ی ناف ، حالت شل و ول بودن شکم ، انسداد مقعد و خروج بوی بد در هنگام تشریح لاشه تشخیص داد .
ب
) بیماری اسهال سپید : یک عفونت حاد و بیماری باکتریایی کشنده در جوجه ها می باشد که علائم آن وحشیانه بودن پر ، اسهال سفید ، به مشقت نفس کشیدن ونهایتا مرگ است .
ج
) سالمونلا : یک تیم از بیماری های وخیم می باشد که سریعا منتشر گردیده و بر روی تمامی ی گروه های سنی تاثیر می گذارند و با علائمی چون تب ، عفونت خونی ، عفونت کیسه زرده ، هپاتیت ، بزرگ شدن طحال ، تورم مفاصل و مرگ به هم پا می باشد .
راجع به
) کلی باسیلوس : یک عفونت خونی وخیم بوده که توسط باکتری E .Coli ایجاد می شود و بر روی همگی ی گرو ه های سنی تاثیر گذار هست که با علائمی زیرا تبدیلات غذایی ضعیف و مرگ شناخته می شود .
ارشادوراهنمایی
هایی برای خودداری از ECM : پیشگیری خوب تر از معالجه هست . این مسئله در زمینه مرگ ومیر جوجه های تازه تفریخ شده هم راست گو می باشد . در دست گرفتن ECM نیاز به یک رویه چندگانه در دوره های مدیریتی ، تغذیه ای و پیشگیری از بیماری دارااست .

انتخاب یک جوجه با کیفیت خوب وسالم در جوجه کشی •
محافظت شایسته و مدیر جوجه ها در تالار ها •
محل یابی تالار ها و بدور نگهداشتن از پرنده های پیر تر تا جایی که قابلیت دارد •
اجتناب از تجمع جوجه ها با تیم های سنی مختلف در یک مکان مشابه •
خوب تمییز کردن وضدعفونی نمودن تالار جوجه ها و سنجش امنیت زندگی آنها • تالار های رویش باید محل امن برای جوجه ها و با راهرومحدود گردیده باشند ویا ورود طیوران وحشی و حیوان‌ها و . . .
در اختیار گرفتن شود •
در حالتی که مسافت کارخانه جوجه کشی از محل رویش دوچندان باشد منجر به ایجاد استرس ، آبزدایی ،نقرس و مرگ جوجه ها می گردد •
ازدحام جایگاه پرورش سبب افزایش مرگ ومیر می شود • اعمال خشونت در برهه زمانی واکسیناسیون ، وزن کردن و . . .
سبب ساز به تولید استرس و مرگ ومیر می شود • در حالتی که در زمینه موقعیت ایمنی مواد اطلاعاتی نداشته باشیم خوب تر است واکسیناسیون جوجه ها را بر برعلیه بیماری عفونت برونشیت وبیماری نیو کاسل ( ND ) انجام دهیم .

منشاء
: فارمیران


برچسب: دستگاه جوجه کشی، ماشین جوجه کشی، خرید دستگاه جوجه کشی، خرید ماشین جوجه کشی،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۸ دی ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۰۰:۰۳ توسط:علی پور موضوع: نظرات (0)