دستگاه جوجه كشي دستگاه جوجه كشي .

دستگاه جوجه كشي

جيره نويسي صحيح در تغذيه طيور و افزايش بازده توليد

به طور كلي طيور به اندازه اي طعام مي خورند كه احتياجات انرژي خود را تامين كند كه در اين فيس طعام دادن به صورت اختياري يا اين كه آزاد امري غيرمنطقي نخواهد بود .
در مرغداريهاي استان گلستان اصول جيره نويسي طيور از طرف مرغداران كمتر رعايت مي شود و بخش اعظم به صورت دلخواه و سنتي طيور تغذيه مي شوند .

دستگاه جوجه كشي


جيره نويسي بايد به نحوي تنظيم شود تا طعام مصرفي روزانه تمام احتياجات مغذي حيوان را به نحو مناسب تامين كند .
گنجايش دستگاه گوارش طيور محدود مي‌باشد ، ولذا تغييرات مربوط به ميزان غذا در محدوده ظرفيت دستگاه گوارش نوسان پيدا مي كند، براين اساس درصورتي كه جيره غذايي از لحاظ انرژي فقير باشد حيوان نمي تواند به حدي خوراك مصرف كند كه احتياجات انرژي خويش را تامين كند .
هنگامي كه ملاك اصلي جيره را غلظت انرژي قرار دهيم در جيره نويسي عملي تراز انرژي بايد معين گرديده و آن‌گاه بقيه مواد مغذي را نسبت به مرحله انرژي تنظيم كنيم ، به نحوي كه با اندازه طعام قضيه توقع احتياجات مواد مغذي براي ايجاد گوشت و تخم مرغ تامين شود .
جيره هاي پرانرژي معمولا بازده بيشتري دارند ولي از طرفي در شرايط خوراك دادن به چهره آزاد ممكن ميباشد مقدار خوراك مصرفي از احتياجات انرژي تجاوز نمايد .
ضروري به ذكر هست از شرايط محيطي پرورش دسته هاي طيور، احتياجات مغذي براي هر نژاد و دسته ايجاد از معيارهاي انرژي به مراد پايه گذاري اصولي در احتياجات مغذي طيور مي باشد .
از آنجايي كه آماده آوردن وضعيت محيطي مطلوب براي رشد طيور در اين صنعت قابليت و امكان پذير و اقتصادي بوده در جيره نويسي طيور وبرنامه هاي تغذيه اي طيور به راحتي مي توان طبق توصيه هاي مخصوص هر نژاد عمل كرد .
با ارتقا گرماي محيط به ازاي هر مرتبه سانتيگراد از حوزه‌ آسايش به بالا مقدار طعام مصرفي ۵ .۱ درصد كاهش پيدا مي كند .
براي جوجه هاي گوشتي ، سرعت رشد و وصال به وزن مطلوب براي فروش مد لحاظ بوده كه براي اين دستور محدوديت غذايي وجود ندارد و مي بايست گله را به ميل كردن غذايي عمده تحريك كرد .
در تغذيه طيور وقتي حرف از پروتئين مي شود در واقع احتياجات اسيدهاي آمينه را مي بايست در نظر گرفت ، زيرا جذب پروتئين از روده به رخ اسيدهاي آمينه فيس مي گيرد .
در جيره نويسي طيور، پروتئين ومقادير اسيدهاي آمينه و نسبت هر يك از آن ها به انرژي اهميت زيادي دارد و براي حصول حداكثر راندمان جيره ـ نويسي به جاي پروتئين بايد اسيدهاي آمينه را تهيه كرد .
بازدهي جيره هاي غذايي به مرحله انرژي ، پروتئين و نسبت انرژي به پروتئين بستگي دارد .


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۳۰:۰۳ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

بررسي فرايند تخمك گذاري در طيور

 تخمك گذاري در هنگام كامل شدن پرورش تخمك ، تخمك از تخمدان آزاد شده و وارد اويدو كت مي گردد . هر تخمك روي تخمدان به وسيله ساقه باريكي كه محتوي شريانهاي خوني تغذيه كننده زرده ميباشد معلق مي باشد . اين شريان در غشاء سطحي زرده به شاخه هاي متعددي تقسيم مي شود . فوليكول (به استثناء استيگماي آن) پر عروق به حيث مي رسد . . . .

دستگاه جوجه كشي


اوولاسيون (تخمك گذاري) در هنگام تكميل پرورش تخمك ، تخمك از تخمدان آزاد گرديده و وارد اويدو كت مي گردد . هر تخمك روي تخمدان توسط ساقه باريكي كه محتوي شريانهاي خوني تغذيه كننده زرده ميباشد معلق مي باشد . اين شريان در غشاء سطحي زرده به شاخه هاي زيادي تقسيم مي شود . فوليكول (به استثناء استيگماي آن) مالامال عروق به نظر مي برسد . استيگما نوار باريكي در محيط زرده است كه عروق خوني ندارد . زماني يك تخمك رسيده مي شود ، هورمون پروژسترون به وسيله تخمدان ساخته و هيپوتالاموس را تحريك به رها كردن LH از هيپوفيز قدامي مي كند كه اين هورمون منجر پاره شدن فوليكول رسيده از حيطه استيگما مي شود و تخمك بدين ترتيب از تخمدان رها مي گردد . در اين مقطع زرده تنها به وسيله غشاء ويتلين (غشاء زرده) تسلط گرديده است .تاخير اولي تخمگذاري . بلوغ جنسي با اولي تخمك گذاري مشخص و معلوم مي شود كه ممكن است جلو بيفتد و يا تاخير داشته باشد . محدوديت غذايي يا محدوديت زمان مقطع فروغ و روشنايي روزانه در طي رويش پولتها, دو خط مش زمينه به كارگيري براي هماهنگ كردن بازه شروع ايجاد هست ، ولي روشهاي متفاوت ديگري هم وجود دارند .آنچه منجر شروع تخمك گذاري مي شود . مشخص نيست كه چه وقتي اولي تخمك گذاري مرغ ها انجام مي گيرد ولي نيز سيستم عصبي و هم ترشحات هورموني از مهمترين عامل ها اثرگذار بر اين مقطع هستند .تخمك گذاري دوم به وسيله گذاشتن اولي تخم مرغ تهيه و تنظيم مي شود و ۴۰ – ۱۵ دقيقه بعد از تخمگذاري اوليه انجام مي گيرد تخمك گذاريهاي بعدي نيز با مسافت هنگامي شبيه پس از تخمگذاري گذشته رخداد مي افتند .تخم مرغهايي كه در روز ها فاز فعال تخمگذاري (clutches) گذارده مي شوند . مرغها چندين روز پي درپي تخمگذاري مي نمايند كه به نام فاز فعال تخمگذاري (clutches) مشهور هست و آن گاه از آن يك يا يك سري روز ساخت ندارند . ارتفاع فاز فعال تخمگذاري ممكن مي باشد از ۲ تا بيش از ۲۰۰ روز متفاوت باشد ، ولي اكثر وقت ها مرغهاي تخمگذار تجاري في مابين سه تا هشت تخم مرغ در فاز فعال تخمگذاري مي گذارند . ارتفاع فاز فعال تخمگذاري به طور كامل بستگي به فرد دارد . در مرغهاي تخمگذاري كه ساخت ناچيز دارا‌هستند فاز فعال تخمگذاري كوتاهتر مي‌باشد و مرغهاي تخمگذار با توليد عالي فاز فعال طولاني تري دارا هستند . وقتي كه يك فاز فعال تخمگذاري تمام مي شود ، مرغ يك روز يا اين كه عمده از يك روز تخمگذاري ندارد و در فيض تخمگذاري هم نخواهد داشت ، البته سپس از آن فاز فعال تخمگذاري ديگر آغاز مي شود . مرغهاي تخمگذار كه ايجاد اندك دارند ، در ميان دوره هاي فاز فعال تخمگذاري استراحت طولاني تري خواهند داشت .


برچسب: دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۳۹:۱۰ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

سيستم ايمني جوجه ها در معرض دماي پايين و غلظت بالاي آمونياك

سيستم ايمني بدن در جوجه هايي كه در معرض دماي زير و يا غلظت بالاي آمونياك قرار مي گيرند تضعيف شده و اندازه وقوع آسيت در آنان ارتقا خواهد يافت كه نتيجه آن در غايت كاهش سعي گله خواهد بود .

دستگاه جوجه كشي


اهميت كنترل دما جوجه هاي تازه متولد گرديده كار كشته به تهيه و تنظيم دماي بدنشان نبوده و يا بضاعت و توان كمي در اين رابطه دارا‌هستند . در اين مقطع تغييرات دماي محفظه دماي تن جوجه را تحت تاثير قرار مي دهد . در يك تست 175 جوجه نو متولد گرديده به دو تيم آزمايشي تقسيم شدند .
يك مجموعه آزمايشي در دماي 35 رتبه سانتيگراد و مجموعه آزمايشي ديگر ابتدا به زمان 2 ساعت در دماي 3/18 رتبه سانتيگراد و آن‌گاه در دماي 35 جايگاه سانتيگراد قرار گرفتند . پس از 4 روز دماي تن جوجه هايي كه در معرض سرما قرار گرفته بودند برابر با 38 درجه سانتيگراد و دماي گروه شاهد برابر با 8/38 جايگاه سانتيگراد بود .
بدليل اينكه عمل هاي متابوليسمي بدن در شرايط دمايي خاصي انجام مي شود پيدايش استرس سرمايي در اوائل دوره رشد مي تواند تهديد بدون شوخي براي بقا و ادامه حيات پرنده باشد . سيستم گوارشي و قسمت هاي ديگر تن بطور تدريجي در طول دو هفته نخستين زندگي پرورش يافته و پس از آن رويش پرها تكامل سيستم عصبي و ارتقاء وزن پرنده سبب مي شود كه پرنده بتواند دماي بدنش را تنظيم و كنترل نمايد .
دماي ذيل سبب ساز كاهش مصرف طعام و آب در اوائل زمان مي شود . رشد مطلوب سيستم ايمني و دستگاه گوارش پرنده بستگي به تغذيه مطلوب جوجه در روزهاي نخستين از كيسه زرده و آن‌گاه خوراك داراست و در چهره تغذيه ناكافي مقدار مرگ و مير ارتقا خواهد يافت و جوجه هايي نيز كه زنده مي مانند داراي سيستم ايمني و گوارش ضعيف بوده كه رشد پاياني آن‌ها را تحت تاثير قرارمي دهد . در موقعيت استرس سرمايي تمام انرژي كه جوجه مصرف مي نمايد به جاي رشد عضله ها و ارتقاء وزن صرف حفظ دماي تن مي شود و در حالتي كه اين شرايط براي برهه زماني طولاني ادامه يابد بدن پرنده مجبور به مصرف چربي ها و كربوهيدرات هاي بافت هاي تن خواهد بود تا دماي بدنش را نگهداري نمايد .
تعيين دماي مناسب در پروسه مختلف پرروش برا ي پرنده از اهميت زيادي برخوردار است . در دماي 7/26 سكو سانتيگراد انسان احساس گرما مي كند اما جوجه در اين دما سرما مي خورد . در يك تحقيق جوجه هايي كه در دماهاي 7/26 و 2/32 جايگاه سانتيگراد رشد يافته بودند با نيز مقايسه شدند . پس از آبادي روز وزن زنده براي تيم اول 90 گرم و ضريب تبديل طعام 42/1 و براي گروه دوم وزن زنده 108 گرم و ضريب تبديل خوراك 14/1 بود . علاوه بر مطالب بالا استرس سرمايي در اوايل عصر پرورش مي تواند وقوع آسيت را ارتقاء دهد .
مطالعات دانشگاهي ارتقا 11 درصدي آسيت را در گله هاي جوجه گوشتي كه در دماهاي مضاعف سرد رشد يافته بودند نشان مي دهد . مديريت دما بدليل اين كه جوجه ها در اوايل دوره پروش نياز به دمايي در حدود 2/32 درجه سانتيگراد دارند تدارك گرماي مازاد در لانه ها براي داشتن حداكثر سعي بسيار مورد نياز مي‌باشد . مطالعات مزرعه اي در جنوب شرق آمريكا نشان مي دهد كه در دو مزرعه با مديريت مشابه كه در يكي گرماي لازم در اوايل عصر پرورش آماده نشده بود وزن آخرين تن دربين دو مزرعه يكسان بوده اما ضريب تبديل غذايي در مزرعه اي كه داراي وضعيت حرارتي مطلوب در اوايل عصر پرورش بود 6/0 كمتر از مزرعه ديگر مي‌باشد .
دو شيوه داراي اهميت ايجاد گرما در آشيانه ها در اوايل رويش به كار گيري از مادر هاي مصنوعي و يا تونل هاي هواي گرم ميباشد . در تونل هاي هواي گرم هواي گرم شده به سمت سقف تكان كرده و دماي بستر كمتر از دماي ناحيه سقف است لذا براي بهبود اين وضعيت بايد هواي گرم را بطور يكنواخت و در سطح پرنده جايگزين كرد . استعمال از حرفه در تحت سقف منجر خروج هواي گرم بالا شده و سبب مي شود تا هواي سرد در حوزه‌ بستر به سمت بالا حركت كرده و هواي گرم جايگزين آن گردد .
تحقيقات دانشكده جورجيا نشان مي دهد كه استعمال از رشته در ناحيه سقف باعث ارتقا 15/0 درجه اي دماي حيطه بستر شده كه اين مقدار افزايش دما در اين ناحيه منجر كاهش مصرف نسبتاً 30 درصدي سوخت مورد نياز براي مرجع گرمايي مي شود .به كارگيري از تهويه به همپا ديواره هاي با فشار استاتيك در دست گرفتن شده و يا به كار گيري از خروجي هاي هوا در سقف مي تواند به تعادل دما در آشيانه ياري كند . استفاده از تهويه منجر ورود هواي سرد بيرون به درون لانه و ادغام شدن با هواي گرم سقف گرديده كه اين هوا به سمت راءس لانه جنبش كرده و سبب محافظت هواي گرم توليد گرديده بوسيله مادر هاي مصنوعي و يا تونل هاي هواي گرم در مرحله بستر مي شود در سود اندازه مصرف سوخت گاز پروپان در مادر هاي مصنوعي كاهش مي يابد .
هواده ها بايد از لحاظ فشار استاتيك در اختيار گرفتن گرديده باشند همچنين منزلت بايد غير قابل نفوذ نسبت به ورود هوا باشد . براي آزمايش غير قابل نفوذ بودن آشيانه مي توان تمام در ها و ورودي هاي هوا را بست و آن گاه يك رشته 48 اينچ يا دو حرفه 36 اينچ را روشن كرد . در اين شرايط فشار استاتيك محاسبه شده نبايد كمتر از 15/0 اينچ در مقياس فوتو هليك باشد .
پن كيك ها و مامان هاي تصنعي گرما را به صورت مادون قرمز رنگ توليد مي كنند استفاده از گرماي مادون قرمز‌رنگ براي گرم كردن لانه خوب تر از استفاده از هواي گرم مي باشد . مزيت مادر هاي تصنعي در اين مي باشد كه مكان هايي را كه دماي بيشتري نياز دارند گرم مي كنند و نيازي به گرم كردن تمام آشيانه و صرف انرژي بيشتري نميباشد . تفاوت پن كيك ها با مامان هاي مصنوعي در اين است كه پن كيك ها براي ايجاد يك ناحيه آسايش حرارتي غير يكنواخت در مقايسه با مامان هاي تصنعي و مصنوعي پباده سازي گرديده اند . در مقايسه با تونل هاي هواي گرم مامان هاي تصنعي و مصنوعي احتمال سرما تناول كردن جوجه ها را كاهش داده و سوخت كمتر ي مصرف مي نمايند اما به مديريت و حفظ بيشتري نياز دارا هستند . در اكثر مزارع كه از مادر هاي مصنوعي گازي استعمال مي نمايند اغلب دو ايراد چشم مي شود يكي سيستم لوله كشي نامناسب و ديگري وجود تهيه و تنظيم كننده هاي كوچك در اين سيستم ها است . مسافت در ميان مخزن سوخت گاز تا مادر هاي تصنعي و همچنين مقدار گرماي مورد نياز ميزان لوله ها را معلوم مي نمايد . مقدار تنظيم كننده ها نيز بايستي به نوع اي گزينش شود كه حداقل براي 130 درصد حداكثر گرماي خروجي موضوع نياز طراحي شده باشد . مخزن سوخت مي بايست دارنده ميزان و حجم قابل قبولي بسته به مقدار گرماي توليدي مادر هاي مصنوعي باشد . وضعيت غيرمناسب شم گر هاي دما مي تواند رويش دهنده را در گير اشتباه كند . در صورتي كه شم گر هاي دما نزديك مامان هاي تصنعي قرار داشته باشند نمي بضاعت و توان برآورد صحيحي از دماي داخل لانه داشت . درصورتي كه مادر هاي تصنعي و مصنوعي در اواسط منزلت قرار داشته باشند احساس گر هي دمايي مي بايست دربين سطر هاي آبخوري ها و دان خوري ها قرار گيرند كه در حدود 7/2 تا 3 متر از مادر هاي تصنعي مسافت دارند . همينطور اين حس گرها بايستي 10-5/7 سانتي متر از تراز بستر بالاتر قرار گيرند . ميزان تهويه مي بايست با توجه به سن پرنده تهيه شده و ترموستات بالاتر از دماي موردنياز ست شود . در اختيار گرفتن آمونياك علاوه بر حفظ دماي مطلوب در آشيانه و مرحله بستر وجود هواي با كيفيت بالا براي جوجه ها از اهميت متعددي بر خوردار هست . اكثر زمان ها غلظت آمونياك در ميزان گيري كيفيت هوا زمينه بررسي قرار مي گيرد . غلظت هاي بالاي 25 ppm در اوائل دوره رويش مقاومت جوجه را به بيماري ها و عفونت ها كاهش داده و در پي آن ميزان مرگ و مير در گله افزايش خواهد يافت . مطالعات نشان داده اند كه در غلظت هاي بالاي آمونياك ضريب تبديل طعام هم ارتقا مي يابد . آمونياك در بستر ساخت شده و در تعدادي سانتي متر فراتر از بستر دارنده غلظت بالايي مي‌باشد كه منجر زخم ديدن جوجه ها مي شود . در غلظت هاي بالا و قبل از اين‌كه رويش دهنده بتواند خلل را تشخيص دهد و يا نشانه هاي آن در گله چشم شود تلاش گله كاهش خواهد يافت بنابراين پيشگيري از توليد آن بسيار اهميت داراست . تصحيح بستر براي دوري از تشكيل آمونياك بطور وسيعي در صنعت رويش طيور استفاده مي شود . علاوه بر اين عمل مديريت تهويه نيز در اين رابطه زياد حائز اهميت هست . با افزايش رطوبت بستر توليد آمونياك هم ارتقا مي يابد . بنابر اين مي بايست تهويه مناسبي براي خارج كردن رطوبت اضافي بستر وجود داشته باشد .عدم وجود تهويه مطلوب منجر ارتقاء رطوبت بستر و غلظت گاز آمونياك شده كه تصحيح بستر پس از آن موءثر نخواهد بود . اندازه مصرف آب در طيور در وضعيت عادي 5/1 تا 2 برابر اندازه مصرف ماده كم آب طعام مي‌باشد كه حدود 80 درصد آن از نحوه مدفوع دفع مي شود . يك جوجه در هفته اول در هر ساعت 8/1 گرم و در هفته دوم 08/3 گرم آب دفع مي نمايد . اين مقادير اگرچه كوچك اند اما در يك گله 20000 يا اين كه 25000 قطعه اي مجموع اين مقادير عدد بزرگي را تشكيل مي دهد . براي تهويه اين اندازه رطوبت در هفته اوليه بايد حرفه هاي 48 اينچ و يا 36 اينچ را به برهه زماني 30 تا 45 ثانيه و در فواصل 5 دقيقه اي روشن كرد . در هفته دوم مدت واضح بودن هواكش ها را بايد به 25/1 تا 5/1 دقيقه ارتقا داد .


برچسب: دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۳۵:۰۸ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

كارداران اثرگذار در كيفيت مرغ گوشتي

كيفيت مرغ گوشتي مسئله‌اي پيچيده و در برگيرنده جوانب متفاوت مي باشد . به تيتر نمونه شكل بدن، بازدهي گوشت سينه و كيفيت گوشت از جنبه‌هاي داراي اهميت موءثر در كيفيت مرغ گوشتي هستند . با وجود كارداران تهيه كننده متعددي كه براي دستيابي به اين كيفيت وجود دارند، تغذيه به ويژه تاثير متقابل تغذيه و بقيه عامل ها محيطي و ژنتيكي نقش مهمي در اين ميان ايفا ميكنند .
در اين مقاله سه نمونه براي تصوير كردن راههاي گوناگون تصحيح يا در دست گرفتن كيفيت مرغ گوشتي آورده گرديده است .

دستگاه جوجه كشي


اين سه نمونه نكات ذيل را در بر مي‌گيرند: 1 .
تاثير متقابل اسيدهاي آمينه جيره غذايي و ژنوتيپ 2 .
چربيهاي تغذيه‌اي و تركيب اسيد‌هاي چرب در مرغ 3 .
تغذيه نخستين جوجه‌هاي نو از تخم در آمده 1 .
تأثير متقابل اسيد‌هاي امينه تكميلي جيره غذايي و ژنوتيپ اسيد‌هاي آمينه از شاخص‌هاي بخش اعظم اجزاي گوشت مرغ مي‌باشد، به نحوي كه چربي شكم و بازدهي گوشت سينه تحت تاثير تراز اين مواد در خون قرار مي‌گيرد . از در ميان اسيد‌هاي آمينه، ليزين با تاثيرات ويژه برروي ادغام لاشه شناخته گرديده مي باشد . فقدان ليزين منجر به تحليل بخش اعظم ماهيچه ها سينه در مقايسه با بقيه عضلات بدن ميگردد . نتايج مقدماتي در تحقيقات نشان داده‌اند كه نبود ليزين همچنين بر با كاهش PH و امكان مراقبت آب بر كيفيت عضله‌ها سينه تاثير سو مي گذارد . تركيب بدن مرغ گوشتي را همينطور مي‌توان بوسيله تكنيك‌هاي تعيين ژنتيكي اصلاح نمود به نحوي كه كارخانه‌هاي اجداد با اتخاب‌هاي ژنتيكي، ژنوتيپ‌هايي تجاري ساخت كرده‌اند كه در جهت ارتقا بخشهاي اساسي در لاشه هم پا با بازدهي بيشترگوشت سينه و چاقي كم‌تر تصحيح شده‌اند . درحال حاضر سؤال اين ميباشد كه به چه شكل پاسخ تن به اسيد آمينه تكميلي پايين تأثير انتخاب ژنتيكي قرار ميگيرد . مقايسه في مابين نژادهاي سبك و سنگين تأثير متقابل ژنوتيپ و تغذيه را نشان مي دهند . در واقع مرغهايي كه از لحاظ ژنوتيپ سبك مي باشند بيش از مرغهاي چاق به رژيم‌هاي دربردارنده پروتئين نپخته كمتر يا اين كه اسيد آمينه اضطراري كمتر آلرژي نشان مي دهند . همينطور به كارگيري از اسيد‌هاي آمينه رژيم غذايي به وسيله ژنوتيپ لاغر بهتر انجام مي‌گيرد .
اين مسئله به وسيله پژوهش‌هاي متعدد تاييد شده است 2 .
چربيهاي غذايي و ادغام اسيدهاي چرب در مرغ چربيها و روغنها در رژيم غذايي طيور در مرتبه نخستين به تيتر محتويات پر انرژي رژيم مطرح ميباشند . هر يك سري كه اسيد‌هاي چرب غذايي نقش مهمي در مخلوط اجزاي لاشه مرغ گوشتي ايفا ميكنند . مخلوط شيميايي چربيها و روغنها فراوان متغير ميباشند . روغنهاي گياهي داراي اسيد چرب اشباع نشده بيشتري نسبت به چربي حيواني ميباشند .
به طور واضح گونه چربي بيش تر شده به رژيم تأثيري عميق برروي تركيب اسيد چرب در چربي شكم دارد . در واقع ادغام اسيد چرب در چربي شكم رابطه قربت با چربي‌هاي غذايي دارااست .
همچنين به راه مشابهي محتواي اسيد چرب در چربي ماهيچه‌ها منعكس كننده تركيب چربي تغذيه‌اي هست . براين اساس قابليت اين مورد وجود دارد كه گوشت مرغ را با اسيد‌هاي چرب خاص . مانند روغن ماهي، كلزا يا تخم كتان در رژيم تقويت نماييم . از نقطه حيث تغذيه‌اي اين قضيه در تغذيه بشر هم جذاب ميباشد كه خصوصي اسيد‌هاي چرب ذكر شده اثر حفاظتي در پيش‌روي بيماريهاي قلبي-عروقي مثل تصلب شرايين يا ايجاد لخته در عروق ( ترومبوز ) دارند . با اين وجود تقويت و غني سازي خاطره شده سبب به توليد چربيهاي مايع بيشتري مي‌گردد كه از حيث بصري و از حيث تكنولوژيك براي كيفيت گوشت مرغ زيان آور مي باشند . از آنجايي كه اسيد‌هاي چرب اشباع نشده بخصوص اسيد‌هاي چرب اشباع نشده به اكسيد شدن مضاعف مهم مي باشند كيفيت حسي اين محصول هم ممكن هست تغيير كند (بو و طعم) . براي غلبه بر اين نقص‌ مي‌توان به رژيم غذايي مرغ ويتامين E اضافه نمود كه يك ماده ضد اكسيده كننده (آنتي اكسيدان) مي‌باشد .
نكته قابل سود گيري اين كه با اين انگيزه كه نيازهاي كيفي گوشت مرغ براي كشتارگاهها و مصرف‌كنندگان براي كشتارگاه و مشتريان برآورده گردد مي‌توان محتواي اسيد چرب لاشه را در مرغها تصحيح نمود .
3 .
تغذيه اوليه در جوجه‌هاي تازه از تخم در آمده مرغ گوشتي از نظر فيزيولوژيك در اكنون حاضر در بازه زماني سريعتري به وزن كشتار ميرسد و هفته نخستين پس از هچ سهم بزرگتري از كل زمان معاش مرغ را تشكيل مي‌دهد (20% ) . در كار فرايند‌هاي جوجه‌كشي و حمل جوجه با تأخيري 10 تا 60 ساعته در تغذيه جوجه يار است . -هرچند كه به نظر ميرسد مواد غذايي جان دار در باقي مانده زرده كه در طي عصر جنيني به كارگيري نشده براي تأمين خوراك در طي زمان بي غذايي موءثر باشد البته اين مبداء سهم ناكافي در نياز‌هاي تغذيه‌اي براي مراقبت و پرورش در جوجه‌هاي گوشتي دارااست . در يك برررسي تحقيقي بر روي جوج‌هايي كه با تأخير 48 ساعته در تغذيه مواجه بوده‌اند، معلوم شد كه پرورش كلي بدن جوجه‌ها تا برهه زماني شروع تغذيه با تأخير ياور بود و وزن تن در 6 روزگي 25% كمتر از جوجه‌هايي بود كه تغذيه اوليه در آنان شروع شده بود .
به علاوه تأخير در شروع تغذيه در روزهاي اوليه زندگي در پرورش عضلاني به ويژه در ماهيچه ها سينه تاثير مي‌گذارد به نحوي كه وزن عضله سينه در جوجه‌هايي كه 48 ساعت نخستين پس از هچ با گرسنگي مواجه‌ بوده‌اند در 4 روزگي به 50% وزن مناسب ميرسد .
تغذيه زودرس جوجه‌هاي نو از تخم درآمده اعتنا متعددي را در ده سال گذشته به خود جلب كرده مي باشد . استارت تغذيه پس از عصر بي‌غذايي به براي جبران عقب ماندگي وزن‌گيري در وزن تن يا وزن ماهيچه ها سينه كافي نميباشد و به تمهيدات بيشتري براي جبران اين عقب‌ماندگي نياز مي باشد . گرسنگي در بازه بحراني رويش جوجه‌ها ممكن هست اثرات دراز برهه زماني در همت و تشكيل گوشت داشته باشد به همين علت تغذيه زودرس پس از درآمدن جوجه‌ها براي كاهش اين سوء ‌اثرات سفارش مي گردد (براي نمونه بيشتر كردن طعام به جعبه‌هاي حمل جوجه) . همچنين تغذيه زودرس ممكن ميباشد پس از دوره گرسنگي بر روي دست اندركاران محيطي و تغذيه‌اي كه در پرورش جوجه‌ها موءثر مي باشند نقش داشته باشد . سعي بر اين هست كه رژيم‌هايي مهيا شود كه بتواند به صورت جزيي يا اين كه كلي بر نتايج تاخير تغذيه تاخيري غلبه كند و به همين علت ادراك عواقب زودرس و تأخيري در رشد عضلات و متابوليسم تن مرغ حتمي است .
مواردي كه مطرح گرديدند مي بايست براي كل عصر توليد تصميم داده شود . انگيزه با دگرگون سازي روان در اولويت‌هاي رويش مرغ گوشتي توليد مرغهاي سنگين‌تر با ميزان رويش سريعتر نيست - كه باعث به توليد مرغهايي با اندازه چربي بالا و مشكل‌ها متابوليك و اختلالات پا ناشي از آن مي شود - بلكه انگيزه در دست گرفتن رويش عضلاني و وزن تن ( به خصوص در عضله ها سينه ) در كل زمان زندگي مرغهاي گوشتي ميباشد . به اين ترتيب مي بايست با اتخاذ استراتژي‌هاي تغذيه‌اي تغذيه مرغها به حد مطلوب برسد . يك خط مش كه در اين مطلب هم به آن اشاره شده هست تهيه كوتاه و دربين برهه زماني گردش كار پروتئين و جايگزين آن در بدن است . در كار مراد از اين فعاليتها، معرفي ديدگاههاي جديد در در دست گرفتن تغذيه مرغهاي گوشتي جوان مي باشد كه شامل سه مرحله مي‌گردد: تحريك زودرس در طي هفته اول، محدوديت رژيم از هفته نخستين تا سوم و به دنبال آن مناسب رساني تغذيه با در لحاظ دريافت كردن صرفه اقتصادي پس از هفته سوم . با اين الگو انتخاب يه خرده و كيفي تاثيرات تغذيه بر كارايي، فرم تن و كيفيت گوشت نياز به اندازه‌گيري‌هاي ظريف داراست .


برچسب: دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۵۳:۰۴ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

بيماري آنگارا يا سندرم آب آوردگي پريكارد و هپاتيت در طيور

مقدمه
و تاريخچه: سندرم آب آوردگي پريكارد و هپاتيت (HHS) يك بيماري عفوني و مسري هست كه از علامت ها مشخصه آن درصد ابتلا و درصد تلفات بالا مي‌باشد . مايعات پريكارد ارتقا يافته و هپاتيت با كانونهاي نكروزي متعددي چشم مي شود . علت مخصوص اين سندرم آدنو ويروس گروه يك مي باشد .

دستگاه جوجه كشي

بعضي از دست اندركاران و موقعيت فارم منجر ارتقا شدت بيماري مي شوند . قابليت تداخل اين بيماري با بيماريهاي مضعف سيستم ايمني مانند گامبورو و برند و كم خوني عفوني جوجه ها تأييد نشده مي باشد ولي اعتقاد و باور بر اين مي‌باشد كه اثر اين بيماريها در پيدايش بيماري آنگارا مهم مي باشد .برآورد اقتصادي بيماري آنگارا مشكل هست بدليل اين‌كه در مناطقي كه اين بيماري بروز مي كند ممكن مي‌باشد ياور با ساير بيماريهاي طيور از قبيل نيوكاسل ولوژنيك – مايكوپلاسموزيس – سالمونلوزيس – برند و آنفلوآنزا باشد . ميزان شيوع و شدت بيماري (HHS) بستگي به تراكم مرغداريها در حوزه‌ دارااست . سندرم آب آوردگي پريكارد و هپاتيت اولين بار در سال 1987 در ناحيه آنگارا در نزديكي كراچي تشخيص داده شد . بدليل اينكه بيماري (HHS) در اين حوزه‌ جغرافيايي بخصوص تشخيص داده شد به آن بيماري آنگارا گفته مي شود . در منطقه نزديك اورابان كه در راس پاكستان واقع ميباشد گله هاي جوجه گوشتي حساس كه بصورت متراكم مي باشند در مدت 12 ماه بيماري سريعا"در آن‌ها منتشرشد . شيوع بيماري (HHS) در مكزيك در سال 1989 در ايالت كوئرتارو كه از مناطق با مرغداريهاي متراكم مي باشد گزارش گرديده است و در سال 1990 به 5 ايالتي كه رويش طيور گوشتي داشتند توسعه و گسترش پيدا كرد . در طي سال 1994 بيماري (HHS)در مناطق پر تراكم رشد طيور گوشتي در دهلي تازه در هندوستان ظاهر گرديد . بيماري آنگارا همينطور در كشورهاي عراق و شيلي و پرو تشخيص داده شده مي‌باشد . جوجه هاي گوشتي در سن 3تا5 هفتگي با اهميت مي باشند . اين بيماري در مرغهاي مامان نابالغ و مرغان تخمگذار تجارتي هم مشاهده مي شود .
باعث
شناسي: در مقدمه علت بيماري (HHS) به يك مسموميت ويا اختلا ل تغذيه اي نسبت داده مي شد . از روش تزريق كبد هموژن شده طيور كثيف به جوجه هاي گوشتي ثابت شد كه علت بيماري يك عامل عفوني مي باشد . در مشاهدات بعدي در سلولهاي كبدي گنجيدگي باطن هسته اي بازوفيليك مشاهده گرديد . در فيض همت شد يك دليل ويروسي انقطاع گردد . در سال 1988 معين شد كه يك آدنوويروس برهان اين بيماري مي‌باشد . بوسيله ميكرسكپ الكتروني (EM) از كبد هموژن شده مي بضاعت براي مشخص كردن آرم هاي مخصوص ويريون ها به كارگيري كرد . كبد و ريه اخذ شده از پرندگان كثيف وقتي كه با آنتي سرم اختصاصي آدنوويروس همسايه شود در آزمايش آگار ژل مثبت مي گردد . بافت كبد هموژن گرديده و تصفيه گرديده از طيوران آلوده و كثيف را به باطن پرده كوريونيك و كيسه زرده تخم مرغهاي SPF در سن 8 روزگي جنيني تزريق مي گردد جنين 4 تا 7 روز سپس تلف مي‌شود . مطالعات در سال 1991 نشان بخشيد كه جهت غير فعال كردن سوسپانسيون كبد بوسيله اتر يا اين كه كلروفرم آدنوويروس ها غير فعال نمي‌شوند ولي محدود مي گردند . تهيه و تنظيم سوسپانسيون كبد از پرنده كثيف و محافظت آن در جايگاه حرارت 60 سكو سانتي گراد درمدت 30 دقيقه سبب غير فعال شدن آدنو ويروس مي گردد . ظاهرا" مقاومت حرارتي مختلفي در بين آدنو ويروسها وجود داراست . وقتي كه كبد هموژن شده را با 45000 دور بمدت 90 دقيقه سانتريفوژ كنند ذرات معلق شده بيماريزا بوده البته مايع رو فاقد قدرت عفونت زائي است . افزودن آدنوويروس توليد كننده هپاتيت با گنجيدگي داخل سلولي به مايع رو موجب احياء اقتدار عفونت زائي آن مي گردد . كه اين فرمان نشان دهنده حضور يك برهان ويروسي منقطع بغير از آدنو ويروس اوليه مي باشد .
از مطالعات بعدي در مكزيك كه در سال 1994 انجام شد چنين استنباط مي گردد كه بعلت عدم مهار به وسيله 5- برومو دي اكسي يوريدين يك ويروس RNA بعنوان استدلال اضافي مطرح مي باشد . اين برهان سبب پيدايش يك حباب كوچك در كشت سلولهاي كبد وكليه جوجه مي گردد .
پيچيدگي بيشتري در توصيف اتيولوژي اين بيماري وجود دارااست زيرا در مناطقي كه بيماري (HHS) وجود دارد بيماريها با پاتوژنيسته بسيار از قبيل گامبور و كمخوني عفوني جوجه ها نيز ديده مي شود .
ويروس استدلال اين بيماري از كبد هموژن شده گله هاي كثيف در پاكستان جدا گرديده هست . برهان آن آدنوويروس تيم يك سروتيپ 4 تا11 مي باشد . اخيرا" بيماري (HHS)بصورت آزمايشي توسط آدنوويروس طيور سروتيپ هاي 4(STRAIN PARC-1) و 8(STRAIN DCV-94) در جوجه ها ايجاد شده مي باشد . در جوجه هاي حساس بعد از آن از آلودگي ، گنجيدگي هاي داخل سلولهاي كبد و نيز آب آوردگي پريكارد مشاهده مي شود . سروتيپ 4 آدنوويروس به بافت لنفوئيدي تمايل داراست در سود ضعف سيستم ايمني ايجاد مي گردد . ناهمخواني اختلاف در بين فرضيه هاي تك ويروسي و دو ويروسي پس از انجام مطالعات اپيدميولوژي و آزمايشگاهي رفع خواهد شد .
بيماريزايي
و اپيدميولوژي: ميزبانهاي
آزمايشگاهي و طيبعي: جوجه هاي نابالغ ميزبانهاي ارگانيك مي‌باشند . بيماري(HHS) بخش اعظم در سنين در ميان 3 تا 5 هفتگي در جوجه هاي گوشتي مشاهده مي شود . يك بيماري مشابه (HHS) در كبوتر ها در پاكستان گزارش گرديده مي‌باشد .
انتقال:
ادله بيماري (HHS) كه موضوع بحث مي باشد آدنوويروس مجموعه يك مي‌باشد و انتقال آن نيز عمودي و هم افقي مي‌باشد . آدنوويروس در گله هاي مامان تا برهه زماني بلوغ باقي مي ماند و در اثر ضعف سيستم ايمني و يا اين كه استرس دفع ميگردد . جوجه هايي كه از گله هاي مامان آلوده ساخت مي شوند سپس از 3 هفتگي ممكن مي‌باشد ويروس را تا 14 هفته دفع كنند . انتقال افقي ويروس در گله هايي كه چندين سني ميباشند و در گله هايي كه مساله بهداشتي را رعايت نمي كنند فيس مي دهد . انتشار ويروس در دستگاه گوارش انجام مي شود . آلودگي مدفوعي لباس ، كفش و وسائل ( از قبيل ظروف و وسائل نقليه) ممكن هست باعث انتقال دليل بيماري شوند . در گله هاي طيور در پاكستان به عامل عدم وجود مساله بهداشتي و وجود فارمهاي بسته يكسري سني و وجود پرندگان مستقر ادله بيماري انتقال پيدا ميكند . واكسنهايي كه از جنين هاي آلوده و كثيف تنظيم مي شود ممكن مي‌باشد منشا" آلودگي باشد .
يك مطالعه در مسئله كارداران خطر ايجاد بيماري HHS در گله هاي گوشتي در پاكستان انجام گرديده مي باشد . ورود واكسيناتورها به فارمها ،گله ها را به شيوع بيماري اساسي مي نمايد . مقدار آلودگي از روش تزريقات زير جلدي و يا باطن عضله برابر با آلودگي طيبعي از روش هوا ، آب و يا مدفوع هست .
علامتها
و درصد ابتلا و درصد تلفات: در مجاورت اسلام آباد پاكستان از 131 گله كه دارنده 135 واحد نيمچه گوشتي بودنديك شيوع 46 درصدي گزارش گرديده هست . درصد تلفات ناشي از اين بيماري در گله هاي نيمچه گوشتي غير واكسينه و گله هاي مامان نابالغ در شراي با بيماري نيوكاسل ولوژنيك و بيماري گامبورو با پاتوژنيسته بالا و بيماريهاي اروزيو مثل مايكوپلاسموز هم پا باشد بيشتر از 80 درصد مي‌باشد . معمولا" عصر عفونت ميان 9 تا 14 روز است، درصد ابتلا 10 تا 30 درصد بوده و روزمره 3 تا 5 درصد تلفات وجود دارد . در حالت آزمايشگاهي كبد هموژن گرديده اي كه از گله كثيف دريافت شده را به چندين جوجه تزريق كرده اند .تلفات 2 تا 4 روز آنگاه ايجاد شده ، درصد تلفات 30 تا 70 درصد بوده و بستگي به اندازه تيتر ادله بيماري داردكه جوجه ها اخذ داشته اند .گله هايي كه بيماري HHS را نشان مي دهند داراي علايم كلينيكي منحصر نيستند . استارت ناگهاني تلفات ، بي حالي ، ازدحام كردن ، پرهاي ژوليده وزرد و ريزش موكوئيد از علائم مشخصه آن ميباشد . در طيور دچار مقدار هموگلوبين و PCV و اريتروسيت ها و مجموعه لوكوسيت ها كاهش پيدا مي نمايد . در اثر استرس و عفونت هاي ويروسي لنفوسيت ها كاهش و هتروفيل ها افزايش پيدا مي نمايند . در طيور مريض به دليل تخريب كبد پروتئين خون و آلبومين كاهش پيدا مي نمايد اين مسئله احتمالا" دليل ارتقاء هيدروپريكارديوم مي باشد . اگراين بيماري با قليل خوني شديد بروز نمايد معمولا" توأم با بيماري اندك خوني عفوني جوجه ها ويا گامبورو با حدت بالا مي باشد . در پرندگان مريض ميزان لاكتيك دهيدروژناز ، آلكالين فسفاتاز و آلانين ترانس آمينازكه بواسطه تخريب كبد و تمامي ساخت مي‌گردند افزايش مي يابند . مهمترين ضايعه پس از مرگ كه بر روي لاشه ديده مي شود وجود بيش از 10 سي سي محلول ترانسوداي شفاف در كيسه گوشه و كنار قلب مي باشد . در لاشه مالامال خوني همگاني و ادم ريه وجود دارد . كبد و همه ها گران قدر و رنگ پريده و ترد و شكننده مي گردند . در شرايط آزمايشگاهي در طيور بيمار نكروز ميوكارد و كبد مشاهده مي شود . خونريزي پتشي ممكن هست بر روي پريكارد و كپسول كبد ديده شود . ضايعات بافتي در قلب دربرگيرنده ادم و دژنرسانس و نكروز ملايم عضله قلب و نفوذ سلول هاي منونوكلئار و خروج اريتروسيت ها مي‌باشد . در كبد اينكلوژن بادي بازوفيليك در باطن هسته هاي هپاتوسيت و نفوذ سلول هاي منو نوكلئار و نكروز انعقادي يك سري كانوني وجود دارااست . ممكن هست در ناحيه وسيعي از بافت اپي تليوم كليه هم نكروز ديده شود .
تشخيص:
آب آوردگي پريكارد يار با گنجيدگي هاي بازوفيليك باطن هسته اي سلولهاي كبد دال بر وجود بيماري HHS هست . تشخيص قطعي براساس انقطاع سازي آدنو ويروس از سلولهاي كبد جنين جوجه هاي آلوده و كثيف مي باشد . اين خط مش داراي اهميت خيس از راه تزريق به كيسه زرده جنين جوجه 8 روزه مي باشد . توسط آزمايشات سيتوپاتولوژي مي توانايي در كشت بافتي وجود آدنوويروس را تشخيص داد .
آدنو ويروس ها را مي توانايي توسط ميكرسكپ الكتروني(EM) و يا سرم نوتراليزيشن تشخيص داد درمان:
درمان منحصر براي اين بيماري وجود ندارد . ولي در بازه پيدايش بيماري از يدوفور در آب آشاميدني به مقدار 1/0 تا 07/0 درصد به كار گيري مي شود . درصد تلفات و شدت بيماري كاهش پيدا خواهد كرد .
پيشگيري
و كنترل: در پاكستان وهند و مكزيك نگهداري شرايط بهداشتي خير عملي مي‌باشد و نه اقتصادي هست ومسلما" آدنوويروس از واحدهاي نيمچه گوشتي قطع خواهد شد .علل ايجاد بيماري عبارتنداز:چند سني بودن گله ، فروش طيوران زنده، انتقال طعام به وسيله كيسه ها و افرادي كه طيوران اهلي را نگه داري مي نمايند . گله هاي مامان مي بايست به وسيله رعايت حالت بهداشتي مطلوب از عفونت حفظ شوند . فاصله فارم هاي صنعتي از يكديگر بايد دست‌كم 2 كيلومترباشدوازسيستمALL IN- ALL OUT در رويش استعمال شود تا ازآلودگي فارم هاي سلامت پرهيز بعمل آيد .مواد غذايي بايستي بصورت بخش اعظم نگهداري شوند و قبلي از ورود آن به فارم هيچكس نبايد با مواد غذايي تماس داشته باشد .در گله هاي مادر و جوجه هاي آن از واكسن زنده استفاده مي‌شود . واكسنها مي بايست بر پايه استانداردهاي در بين المللي ساخت گردند و مي بايست عاري از عامل ها پاتوژن از قبيل آدنوويروسها و ويروس قليل خوني عفوني طيور باشد . در مناطقي كه بيماري HHS اندميك مي باشد ضروري هست گله ها را در برابر آدنوويروس اول كه مسئول ساخت اين بيماري مي باشد مراقبت كرد . واكسن كشته فرم آلدئيد كه از كبد هموژن گرديده تهيه و تنظيم مي شود گله هاي گوشتي را در پاكستان مراقبت كرده است . واكسن مناسب از كبد هموژن گرديده جوجه SPF كه بوسيله فرم آلدئيد 1/0 درصد غير فعال گرديده تهيه مي گردد .اثر اين واكسن در يك حيطه كه دارنده 28 گله با ظرفيت 100000 قطعه نيمچه گوشتي مي باشد مورد مطالعه قرار گرفته هست . گله هايي كه واكسينه گرديده اند و بصورت ارگانيك در معرض آلودگي قرار گرفته اند بيماري HHS راكمترنشان مي دهند تلفات آن به 2/1 درصد ميرسد . گله هايي كه واكسن دريافت نكرده اند تلفات آن ها بالغ بر 20 درصدمي باشد . پس از واكسيناسيون در حيطه راولپندي در يك ميليون قطعه نيمچه گوشتي درصد تلفات تقريبا" به 4 درصد رسيده است و در گله هاي غير واكسينه تلفات 31 درصد مي باشد .در مكزيك در يك محاسبه آزمايشي بر روي 5 نوع واكسني كه بصورت تجارتي ساخت شده نشان داده شد كه واكسن غير فعال فرمالينه در امولسيون روغني گله هايي را كه به چهره ارگانيك درمعرض بيماري بوده اند را 100 درصد حفظ مي كند و ضايعات هستوپاتولوژي در آنان وجود ندارد .اندازه محافظت 4 واكسن غير فعال ديگر كه از سويه DCV-94 تنظيم گرديده در گله هايي كه با ويروس فيلد بازخورد داشته اند ميان صفر تا 45 درصد مي‌باشد . در جوجه هايي كه واكسن دريافت نكرده اند تلفات به 80 درصد مي برسد . در كليه جوجه هايي كه واكسينه گرديده اند آنتي بادي به وسيله مهار ايمينوفلورسانس معين مي گردد . پس از واكسيناسيون جوجه ها بر برعليه بيماري HHS پاسخ ايمني مناسبي توليد مي شود و وقتي كه گله با ادله بيماري بازخورد مي كند جوجه ها زنده مي نظير .


برچسب: دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۱۰:۵۶ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

تهيه و تنظيم و توليد بستر مطلوب در پرورش طيور

يك بستر مطلوب بايستي قابليت و امكان جذب قابل قبولي براي رطوبت داشته باشد . و خويش آن عاري از رطوبت باشد چون سبب پرورش قارچ مي شود . بستر بايد به عنوان عايق در مقابل سوزوسرما و گرما بوده و قابل انعطاف باشد .

دستگاه جوجه كشي


طي مقطع رويش و نگهداري گله ، رطوبت مناسب براي بستر 20 الي 25 درصد ميباشد . هنگامي رطوبت بستر از 25 درصد تجاوز كند ، علاوه بر ارتقاء احتمال شيوع كوكسيديوز ، باكتريهايي كه قابليت و امكان تجزيه اسيد اوريك را دارند فعال گرديده ، تخمير مواد سريعتر صورت مي گيرد و گاز آمونياك بيشتري از بستر متصاعد ميگردد . تراكم بيش از حد آمونياك در هواي سالن باعث از در ميان رفتن تاژك هاي مجازي تنفسي ميشود كه اين امر عارضه ها تنفسي را دنبال خواهد داشت . در ضمن ، گاز آمونياك آزاد گرديده ph بستر را بتدريج از 2/5 به 4/8 مرساند . اين تغيير و تحول درph يار بت گرماي بستر سبب ساز بروز سوختگي هايي در قست هايي از پا و سينه و كاهش كيفيت لاشه مي شود .
از طرف ديگر خشك بودن بيش از حد بستر ( رطوبت كمتر از 20 درصد ) منجر توليد گردو غبار در محفظه مي‌شود كه خود قضيه ساز عارضه ها تنفسي ميباشد . در سرايط معمولي طيور به طور متوسط روزانه 12 تا 16 بار مدفوع نسبتا نيمه جامدي را دفع مي كنند . اكثر ترين بخش مدفوع ، بقاياي غير قابل هضم غذاي خورده گرديده هست ، براين اساس گونه غذاي مصرفي روي تركيبات مدفوع اثرگذار مي باشد . از آنجايي كه در طيور ، مدفوع و ادرار در كلواك با يكديگر مخلوط و بعد دفع ميشوند، مواد جانور دز ادرار هم روي تركيبات مواد دفعي اثر مي‌گذارد .ادرار دربردارنده مواد مانند كلريد سديم و اسيد اوريك هست كه مقادير آن ها در ادرار بوسيله تمامي ها تنظيم مي‌گردد . مقاديز بالاي چربي در خوراك باعث چسبنده تر شدن مدفوع و چسبيدن آن به دور و بر مقعد و كف پاي پرنده و همچنين تشكيل لايه فشردهاي روي بستر ميگردد .
املاح
و مواد معدني به غير از مسموميت هاي غذايي كه مي تواند باعث بروز اسهال در گله شوند ، مهم ترين ادله تغذيه اي كه ممكن ميباشد مقدار رطوبت مدفوع و متعاقب آن وضعيت بستر را زير تاثير قرار دهد ، اندازه املاح موجود در خوراك ، به ويژه مقادير سديم ، كلر و پتاسيم آن ميباشد . در حالتي كه مقادير سديم عمده از 15/ تا 2/ درصد ، پتاسيم بيشتر از 8/ درصد و كلر عمده از 12/ تا 15/ درصد باشد ، مقدار آب مصرفي افزايش يافته ، در فيض بستر مرطوب تر خواهد شد . با توجه به تاثير املاح بر اندازه آب مصرفي ، در وقتي كه گله زير تنش ( استرس ) گرمايي باشد ميتوان با بيشتر كردن اين مواد به خوراك ، طيور را بدون چاره به مصرف آب بيشتري كرد تا به طور غير بدون واسطه اثرات تنش گرمايي كاهش يابد .

پروتئين خوراك دليل ديگر پروتئين غذا مي‌باشد كه كنجاله سويا يك عدد از مناع تامين پروتئين مي باشد .سويا هم ميتواند بستر را با مقدار فراوان پتاسيم خويش تحت تاثير قرار دهد . در حالتي كه سويا بيش از 20 درصد در جيره به كار برود سبب دفع آب از مدفوع ميشود . پودر گوشت و استخوان نيز به استدلال داشتن چربي بستر را پايين تاثير مي گذارد و نبايد در جيره از 5 درصد تجاوز كند .در پودر ماهي هم به برهان وجود آمين هاي بيوژنيك موجب ارتقا رطوبت مي‌شود كه با طولاني تر كردن كربنات سديم در هر ليتر آب اين ايراد برطرف مي شود .
بستر
در مرغ تخمگذار كاهش رطوبت بستر در اثر كاهش بيش از حد مصرف آب ميتواند اثر بر تلاش گله داشته باشد . در گله هاي تخمگذار با ساخت بالا حدود 25 درصد در مدفوع ارگانيك هست . در چنين حالتي كاهش رطوبت مدفوع از طرز كاهش مصرف آب ، كاهش مصرف خوراك و ساخت تخم مرغ را به ويژه در موقعيت آب و هوايي گرم دنبال خواهد داشت . عامل اين امر نياز بخش اعظم مرغ هاي تخمگذار در برهه زماني تشكيل تخم مرغ به آب مي باشد و همين مسائل منجر پيدايش خلل ها بيشتر در رابطه با رطوبت بستر در مرغ هاي در هم اكنون توليد مي‌باشد . هر يك‌سري طعام با كلسيم بالا ( 5/3 تا 4 درصد ) قبلي از شروع ساخت به مقدار 4 هفته ممكن مي‌باشد براي ذخيره شدن كلسيم در استخوان موءثر باشد البته سبب دفع آب به اندازه متعددي ميگردد به لحاظ ميرسد اثر كلسيم بالا در جيره پيش تخم گذاري طولاني بازه زماني هست ، به طوري كه عصر توليد هم سبب دفع آب و در سود ، افزايش رطوبت بستر ميشود .


برچسب: دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۹ بهمن ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۴۳:۴۹ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

شربت شكر، خوراك نو براي تامين انرژي طيور

 در خاورميانه كه ارزش غلات رو به ارتقاء است، شربت شكر به تيتر يك منشاء مؤثر و اقتصادي براي طعام طيور مطره گرديده ميباشد .
در خاورميانه كه ارزش پروسه رو به رشدي به خود گرفته است، كمپاني شكر الخليج دردبي كه يكي از وسيع ترين ايجاد كنندگان شكر در جهان مي با شد، اقدام به تامين و توليد شربت شكر با قيمتي مناسب براي ايجاد كنندگان غذا طيور كرده مي‌باشد . اطمينان از كيفيت اين محصول سبب تشويق كنندگان غذا براي سود گيري از اين فناوري نو گرديده مي باشد .

دستگاه جوجه كشي

گروه پژوهش هاي اين شركت قابليت و امكان پذيري بهبود كيفيت ملاس براي ايجاد ماده اول خوراكي مناسب را مورد تحليل قرار داده مي‌باشد . وقتي كه پارامترهاي مراحل انتخاب و توصيف گرديد، اين شركت آغاز به ايجاد ملاس با كيفيت بالا و با 70 درصد شكر كرد كه اسم آن شربت شكرAKS مي باشد . ملاس شربتي با گرانروي بالا و با 48 درصد شكر و بيش از 20 درصد خاكستر مي باشد . ( خاكستر: مواد معدني مو جود در يك خوراك يا غذا، باقي باقيمانده اي كه پس از سوزاندن بدون نقص مواد آلي يك نمونه بدست مي آيد .
) به استدلال مراحل چندگانه جوش، شكر كارامليزه شده و نظير پلي ساكاريد و سريشم به مواد آلي مي چسبد كه اين فعاليت هضم پذيري ملاس را كاهش مي دهد . پيش از اين كاربرد ملاس به تيتر يك منشاء انرژي در خوراك دام در نظر گرفته نمي شد، اگر چه اغلب به تيتر يك استدلال چسبنده، كاهش دهنده گردوغبار و خوش مزه كننده با مقادير اندك وارد جيره مي شد . شكرها به عنوان مونو- ساكاريد (شكر ساده) ، دي ساكاريد و پلي ساكاريد توصيف مي شوند . اين كربوهيدرات ها از پلي ساكاريد هايي (زنجيره هاي طولاني مونو- ساكاريد) كه 80 درصد حل پذيري در اتانول دارد،جدا مي شوند . گلوكز و فروكتوز شكرهاي معمولي اي مي باشند كه اكثر زمان ها در گياهان و ميوه ها به طور معمول يافت مي شوند . دوچندان ترين دي ساكاريدي كه در گياهان يافت مي شود ساكاروز بوده كه متشكل از يك مولكول گلوكز و فروكتوز چسبيده به هم مي باشد . لاكتوز(گلوكز+گالاكتوز) در شير يافت مي شود . مالتوز نيزيك دي ساكاريد با اندازه يكسان گلوكز (اززنجيره آلفا) به مثل نشاسته مي باشد . پلي ساكاريد ها مونوساكاريد هايي ميباشند كه از 2 تاحدوداً 20 واحد تشكيل مي شوند . آنها دربرگيرنده استاكيوز و رافينوز جانور در دانه سويا مي باشند . گياهان به طور كلي مقادير زيادي الگوساكاريد ندارند . به استثناء الگوساكاريد ها، شكرها به وسيله آنزيم هاي پستانداران قابل هضم مي باشد . ميزان شكر مواد خوراكي مضاعف متغير مي باشد . غلات بالغ مثل ذرت يا اين كه يولاف (جو صحرايي) مقدار دوچندان پاره اي شكر دارا‌هستند چون اكثر وقت ها اين اندازه براي ذخيره پلي ساكاريدها تبديل شده مي‌باشد . غذا جانبي مثل ملاس ، ضايعات نانوايي وشيريني پزي، تفاله مركبات، و پوسته بادام مقادير بالايي از شكر دارا‌هستند . اما رويكرد هاي فرآوري و همينطور مواد مبدا مي تواند تغيرات بزرگي را توليد نمايند . غذا هاي تخمير گرديده مه مشتمل بر سيلاژ، غلات تقطيري يا پس باقيمانده تخمير غلات مي باشند، گلوكز، فروكتوز يا ساكاروز باقي مانده كمي دارند چون مقادير متعددي از اين شكرها در ارتفاع فعاليت تخمير مصرف گرديده ميباشد .
هضم
شكر در طيور بزاق و كراپ (كيسه اي در ناي پرندگان كه خوراك در آنجا ذخيره گرديده يا براي هضم آماده مي شود) مرغها حاوي آلفا – آميلازهايي مي باشد، اما هضم نشاسته پاره اي در كراپ و همچنين سنگدان ديده مي شود . هضم اكثر وقت ها كربوهيدرات ها (پلي ساكاريد ها) جان دار در منوساكاريد ها و جذب متعاقب آنان در روده كوچك فيس مي گيرد . آلفا- آميلاز از پانكراس به درون دودنوم ترشح مي شود و اين هيدروليز منجر توليد مالتوز و بعضا شاخه هاي ديگر الگوساكاريد ها (ايزومالتوز) مي شود . آنزيم مالتاز، كه همچنين آلفا- گلوكوسيلاز نا ميده مي شود، مالتوز را مي شكند ما داميكه ايزومالتاز ساخت گرديده به وسيله مخاط روده كوچك اليگوساكاريد هاي شاخه دار را به گلوكز هيدروليز مي نمايد . ديواره غشايي ژژونوم دربردارنده ديگر دي ساكريدهايي مي باشد كه هضم پلي ساكاريد هاي پيچيده رژيمي را به مونو ساكاريد ها بي نقص مي سازد . ساكاروز نيز به وسيله سوكراز به گلوكز و فروكتوزهيدروليزشده در حالي كه لاكتاز هر نوع لاكتوزرا به گلوكز و گلاكتوز تبديل مي كند . شكر ها به تيتر منابع انرژي بخش بهتري نسبت به نشاسته در سيستم دام مسئله پذيرش قرار گرفته ميباشد . وسيع ترين فعاليت مالتاز در ژژونوم و آن‌گاه در ايلنوم رخ مي پذيرد در حالي كه تحت ترين اندازه در دودنوم ديده گرديده مي باشد . بنابراين توانايي و قابليت سوخت ساز ساكاروز به مقدار قابل توجهي عمده از نشاسته مي باشد .(جدول
1 ) شربت شكر افزودني انرژي زاي غني بوده كه مي تواند به خوبي در كنار طعام قرار گيرد . از اين جهت كه بها انرژي آن برابر با ذرت مي باشد، مي تواند به خير و خوبي جايگزيني اقتصادي در غذا طيور باشد .
(جدول 2 ) اين دستور مي تواند تغييري را در فرمولاسيون طعام طيور ساخت كند زيرا شربت شكر دربردارنده هيچ ماده غيره قابل هضم نبوده و براين اساس مي تواند به عنوان خوراكي با انرژي فوري به فعاليت رود .
اين شربت همينطور بو خوش دلپذيري به خوراك مي بخشد . اليته از آن جهت كه اين شربت انرژي را بدون اضافه كردن ليپيد ايجاد مي كند، صورت پذيري كلسترول در گوشت و تخم مرغ به حداقل مي برسد . اگر چه اين منشاء به عنوان مكملي غذايي براي براي بشر در نظر گرفته گرديده است، مي توان از شربت شكر به تيتر يك طعام حياتي براي طيور به كار گيري كرد .
گلوكز
در مرغها مرغها براي نشر بافت، ايجاد تخم مرغ و بقا به گلوكز احتياج دارا هستند . به جاي گلوكز، انرژي قابل سوخت و ساز (ME ) در محاسبات احتياجات غذايي به عمل رفته مي‌باشد . امروز، متخصصان علم ها تغذيه 2 كيلوگرم طعام براي يك كيلوگرم گوشت و 4 كيلوگرم غذا براي ساخت 12 عدد تخم مرغ در حيث مي گيرند .(جدول 3 ) .
بيشتر جيره طيور حاوي حدود 60 درصد غلات مي باشد . از في مابين 2900 كيلو كاري ME ،2000 كيلو كاري از غلات و نشاسته حاصل مي شود . براين اساس گلوكز ماده غذايي داراي اهميت در جيره مي باشد مشاهده گرديده ميباشد كه حدود 63 گرم كربوهيدرات، مخصوصاً نشاسته، روزانه به يك مرغ تخم گذار داده مي شود (252 كيلو كالري ) ولي تخم مرغ فقط حاوي 5/1 گرم كربوهيدرات مي باشد و اين در حالي است كه در ازاي دادن 6 گرم چربي، 14 گرم چربي در تخم مرغ ترشح مي شود . اين مسائل نشان مي دهد كه ميزان بالايي از گلوكز براي انرژي ليپونئوژنسيس را كاهش دهد، ولي انرژي اكسايشي مسئله نياز براي ادغام تخم مرغ زياد بالا مي باشد . سود اين‌كه پرندگان سطوح قابل مراعات اي از گلوكز را در جيره خود نياز دارا هستند . تامين گلوكز به صورت شربت شكر مطمئناً توشه هضمي را سبك كرده و ضريب تبديل انرژي را پربازده مي نمايد . اطلاعات به دست آمده از پژوهش ها نشان مي دهد كه پلاسماي گلوكز جذب غذا را در طيور در دست گرفتن مي نمايد . به اين ترتيب گلوكز رژيمي نقشي اصلي در تغذيه طيور دارااست . روندي هم براي اضافه كردن اسيد چرب به جيره طيور و در فيض بالا بردن ME وجود دارد . نهشت چربي در تن طيور ارتقاء وزن آن‌ها را به دنبال خواهد داشت . جيره هاي مو جود كه دربردارنده كنسانتره هاي بالايي از ذرت مي باشند در بهبود حالت كربوهيدرات طيور جوان بسيار مؤثر ميباشد زيرا فقط كار حداقلي از آميلاز در درخشان و كلوي آن ها وجود داشته و بنابراين اغلب كربوهيدرات ها از پاراگراف نشاسته و ديگر تركيبات فيبري متعاقباً به شكل شكر بي آلايش شكسته گرديده كه در ژژونوم جذب مي شود ( جدول 4 ) .
الفا آميلاز از دود نوم زنجيره هاي 2/1 آلفاي هر دو طرف نقاط انشعابي 6/1 مولكول نشاسته راهيدروليز كرده و اكثر مالتوز و بعضا ديگر شاخه هاي اليگو ساكاريد را توليد مي كند .
مالتوز وديگر دي ساكاريد ها به مونوساكاريد هايي كه پتانسيل جذب شدن دارند، شكسته و تبديل مي شود . در حالي كه جذب نشاسته به مقدار 97 درصد در خروجي ايلئوم به وقوع پيوستن مي پذيرد . اختلافات قابل توجهي در بها هاي گزارش شده در رابطه با كار آميلاز در دودنوم وژژونوم وجود دارد، هر چند شواهد خير براي ارتقا قابل ملاحظه توليد آنزيم هم زمان با رويش پرنده و بزرگتر شدن آن وجود دارد . غذا دادن با غلات برگرانروي روده تاثير مي گذارد . اغلب مطالعات گزارش داده اند كه كاهش گرانروي مواد هضم گرديده همراه با بهبود همت خواهد بود . همچنين تيتر گرديده مي‌باشد كه گرانروي «آرابينوكسيلان» هست كه در عمل هاي ضد تغذيه اي سهم داشته، خويش را با كاهش جذب مواد غذايي آشكار كرده و بالاخره پرورش ضعيفي در طيور به همراه مي آورد . گمان مي رود كه مواد هضم گرديده با گرانروي بالا حاصل گرديده از رژيم هاي برپايه گندم، جو و يولاف (جو صحرايي) بازدارنده دسترسي مواد غذايي هضم گرديده به سلول هاي اپيتليال روده مي شود . مشاركت شربت شكر در جيره مي تواند اختلال گرانروي روده راآرام سازد .


برچسب: دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۸ بهمن ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۰۱:۰۴ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

روش بازخورد با گله هاي مشكوك و كثيف به آنفلوانزا

 الف:
تعاريف 1-
واحد مشكوك: واحد مشكوك به واحدي اطلاق ميگردد كه داراي نشانه ها تحت باشد .
1-1 .
انتشار ناگهاني بيماري در گله 2-1 .
بيحالي شديد، پژمردگي و بدور نيز عده شدن گله 3-1 .
كاهش شديد مصرف دان 4-1 .
افت ناگهاني و شديد توليد روزانه 5-1 .

دستگاه جوجه كشي


استارت ناگهاني تلفات با فرآيند صعودي روزانه (در گله گوشتي تلفات بيش از 3%روزانه) در اين رخ لازم مي‌باشد سازمان كل دامپزشكي استان نسبت به گزارش و نمونه برداري و ارسال آن به اداره دامپزشكي مبادرت و عمليات بهداشتي – قرنطينه اي را برابر راهبرد هاي ارسالي مبادرت كنند .
2-
كانون آلوده كانون
كثيف به كانوني اطلاق مي شود كه نمونه هاي ارسالي با يكي از آزمايشات زير قضيه تأييد قرار گيرد 1-2 .
جداسازي ويروس 2-2rt-pcr .
3-2 .
Hi در فيس لزوم با دو نوبت مثال گيري و تست سرمي با مسافت 14-10 روز بديهي
مي‌باشد در او‌لين كانون، جداسازي ويروس لازم مي‌باشد و در مورد ها بعدي كانون، مثبت بودن در Rt-pcr يا اين كه Hi كفايت ميكند 3-
حوزه‌ آلوده به حيطه اي اطلاق ميشود كه دستكم يك كانون آلوده و كثيف به تشخيص قطعي رسيده باشد در صورتيكه مرغداريهاي موجود (طيور صنعتي، سنتي) در اين منطقه در گير تلفات فزاينده و يا افت توليد ناگهاني باشد . فارغ از انجام آزمايشات ذي‌ربط همراه با نمونه گيري تا شعاع 1 كيلومتري معدوم و تا شعاع 5 كيلومتري قرنطينه و در فيس وجود نشانه ها معدوم خواهند شد و ناحيه آلوده و كثيف اعلام ميگردد .بديهي مي باشد در مرغداريها تا شعاع فوق بسته به وضعيت نسبت به تخليه يا اين كه معدوم سازي مبادرت ميگردد .
ب:
اصول كلي1- تشكيل اكيپ حفظ فعال يا بيماريابي شامل دكتر دامپزشك و خبره دامپزشك جهت چك و نگهداري بيماري و اخذ نمونه 2-
تشكيل اكيپ امحاء و معدوم سازي ويژه در هر شهرستان شامل پزشك معالج دامپزشك، مجرب دامپزشك و يكسري كارگر( ترجيحاً از كارگرهاي همان مرغداري بكار گرفته شوند) 3- تجهيز اكيپ محافظت و امحاء و معدوم سازي به وسائل ايمني فردي از قبيل ماسك، عينك، چكمه، كلاه، خرقه و . . .)
4-
توقف وسائط نقليه در 500 متري كانون بيماري 5-
قرنطينه بي نقص فارم و منع خروج از فارم فارغ از جواز دكتر معالج دامپزشك اكيپ امحاء و معدوم سازي 6-
منع ورود افراد متفرقه به فارم 7-
نصب تابلوي "منطقه مشكوك به آلودگي با ويروس آنفلوانزاي مرغي" درموارد مشكوك و نصب تابلوي " ناحيه آلوده به ويروس آنفلوانزاي مرغي" در موردها تأييد شده در مسافت 500 و 100 متري جاده منتهي به مرغداري و همچنين نصب تابلو مبني بر "واحد زير در اختيار گرفتن قرنطينه " در درب محل ورود به مرغداري 8-
معدوم و امحاء طيور گله آلوده، ضايعات و دان مصرفي در محوطه فارم و در عمق دستكم 5/2 متري مرحله زمين و دست‌كم يك متر فراتر از تراز آب زيرزميني بايستي باشد 9-سطح
بستر پيشين از سوزاندن يا كمپوست كردن، بايد ضدعفوني شود 10- ويروس آنفلوانزا نسبت به بسياري از ضدعفوني كننده ها خصوصاً نسبت به تركيبات پراكسيد ، فنلي، تركيبات چهارتايي، گلوتارآلدئيدها و مواد قليايي اصلي ميباشد . كه بسته به مورد ها مصرف گزينش گردد .
11
- دوري از جوجه ريزي تا شعاع 5 كيلومتري از مركز كانون آلوده و كثيف تا اطلاع ثانويه و رفع ممنوعيت كانون ج:‌آمادگي
قبلي از وقوع بيماري: 1- تمام مواد و وسايل لازم بويژه وسائل حفاظت شخصي از قبيل خرقه سراسري، ماسك مخصوص، وسائل حفاظت چشم، دستكش و چكمه لاستيكي (يا پوشش پلاستيكي براي كفش) مي بايست از قبلي فراهم باشد .
2-
تهيه مواد ضدعفوني كننده مؤثر 3-
نيروي انساني آموزش ديده در دست كم ممكن (از ورود اشخاص متفرقه به محوطه عمليات خودداري شود) د:
راه و روش هاي اجرايي حذف گله آلوده: 1- مقدمه با منش مطلوب مي بايست همگي طيور مو جود را چه بسا المقدور در باطن تالار از در بين پيروزي . رويه كشتن طيور با توجه به تعداد جان دار گله چهره مي گيرد . در مسئله طيور بومي و تعداد كم با جابجايي گردن ميتوان پرنده ها را كشت . در مقياس بيشتر ميتوان از گاز Co2 و يا اين كه گاز خروجي از موتورهاي احتراقي و همچنين از فنوباربيتال سديم به كار گيري كرد .
2- استفاده از گاز فرمالين پرمنگنات به نسبت 1:2 (20گرم پر منگنات + 40 سي سي فرمالين) به طور همزمان با افزايش دماي سالن و جمع كردن جوجه ها در محوطه محدود باطن سالن اقدام گردد .
-
گاز Co2 به مقدار 5/17 كيلوگرم در يكهزار متر مكعب در زمان مدت 30 دقيقه محفظه را اشباع و در برهه زماني مقطع 15 دقيقه مرگ براي طيور واقعه مي افتد - فنوباربيتال سديم (80 ميلي گرم در 55 ميلي ليتر) در طي چهار ساعت سبب عدم هوشياري گرديده و با قرار دادن در كيسه هاي پلاستيكي خفه مي شوند .
3- در حين كشتار گله بمنظور جلوگيري از پراكنده شدن ضايعات، تمام درها و پنجره ها بايستي مسدود و تهويه ها خاموش شود .
4- از دسترسي پرندگان وحشي و جانوران موذي و همچنين حيواناتي نظير سگ و گربه و . . . در حين عمليات به فارم مي بايست پرهيز شود .
5- از بين بردن مؤثر و فوري همه موادي كه قابل ضدعفوني كردن نيستند از قبيل پرنده هاي مرده، تخم مرغ، بستر، كود، لاشه هاي جديد و منجمد، ابزار وسايل پس از قرار دادن آنها در كيسه هاي پلاستيكي غير قابل نفوذ اضطراري مي‌باشد .
6- از بين بردن ضايعات با روش هاي دفن كردن، كمپوست كردن و يا اين كه سوزاندن چهره مي‌گيرد . شايسته ترين رويكرد براي كود و بستر و دان كمپوست كردن بهمراه هيدروكسيد كلسيم (آهك زنده) ميباشد فبل از جابجايي كود و دان جهت كمپوست يا اين كه دفن كردن مي بايست مرحله بستر را ضدعفوني و آن‌ها را در كيسه هاي پلاستيكي غير قابل نفوذ قرار اعطا كرد .
ارزانترين رويه براي معدوم نمودن و امحاء لاشه طيور و دفن كردن آن‌ها پس از قرار دادن در كيسه پلاستيكي غير قابل نفوذ فاصله در عمق دست كم 5/2 متري از مرحله زمين و حداقل يك متر بالاتر از مرحله آب مي باشد در اين خصوص حداقل حمل و نقل بايستي انجام گرديده و در نزديكترين فاصله به لانه ها در داخل مرغداري دفن شوند . . واضح ميباشد براي لايه زير لاشه ها و لايه روي جنازه ها از آهك زنده به كار گيري ميگردد . آنگاه از دفن يا كمپوست مواد دفعي بايستي بگونه اي پوشانده شوند كه هيچ حيواني اعم از طيوران و سگ و . . . به آن دسترسي نداشته باشد . در فيس قابليت و امكان سوزاندن جنازه ها در گودالهاي حفر گرديده رخ گيرد .
7- بستر و دان كمپوست شده حداقل تا 60 روز و جنازه هاي دفن گرديده دست كم 4 ماه دستكاري نشود .
8- پس از دفن لاشه ها و بقيه وسايل غير قابل ضدعفوني مانند اسباب و اثاث كاغذي و چوبي، و هم كمپوست كردن بستر، شستشو و ضدعفوني كردن ساختمان و وسائل جانور با ضدعفوني كننده هاي بزرگ الطيف مؤثر الزامي هست پيشين از ضدعفوني كردن، برس زدن، شستشو با مواد منزه كننده بمنظور حذف مواد آلي از سطح ها آشيانه، اسباب وسائط نقليه بايد انجام شود . توجه ويژه اي به رفع آلودگي تالار از بستر مبذول گردد . بخاطر داشته باشيد كه ويروس آنفلوانزا 35 روز در 4 جايگاه سانتيگراد و 104 روز در كود زنده ميماند .
9- ويروس آنفلوانزا ممكن مي باشد از شيوه لباس، كفش، قفس حمل طيور، شانه تخم مرغ، كيسه دان منتقل شود لذا 0وسائل فوق بايستي ضدعفوني شود و در صورتيكه قابل ضدعفوني نمي باشد معدوم شود به كارگيري از ضدعفوني كننده هاي مؤثر بشكل آئروسل بويژه براي ضدعفوني كردن هواكش ها و ابزارهاي مشابه مناسب مي‌باشد براي ضدعفوني كردن اسباب و اثاث برقي بايد از گاز فرمالدئيد استعمال شود .
و:
ساير اقدامات: - اكيپ نام برده بايد از وسائل حفظ كننده مثل ماسك هاي تنفسي، عينك، خرقه سرتاسري، دستكش و چكمه لاستيكي استعمال كند و اسباب و اثاث و وسائل در فيس آلودگي شديد معدوم شوند در غير اينصورت در نقطه پايان عمليات ضدعفوني شود .
-
تعويض بي نقص پوشش تمامي اشخاص اعم از پرسنل اكيپ، كارمندان فارم در محل فارم ياور با شستشوي مناطقي از تن كه فاقد پوشش هست با آب و مواد ضدعفوني و منزه كننده و دوش دريافت كردن افراد مزبور در او‌لين فرصت - ضدعفوني وسيله نقليه مرغدار- اكيپ و . . .
- ضدعفوني منزل هاي كارگري، دفتر كار فارم و . . .
-
تهيه صورتجلسه مربوط به معدوم سازي و دفع لاشه و ضايعات آن بطور كامل -
دريافت تعهد كتبي مبني بر عدم تماس كليه افراديكه در تماس با فارم آلوده بوده اند دست‌كم بمدت 3 روز با تمامي واحدهاي غير كثيف داراي ارتباط با صنعت طيور


برچسب: دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۷ بهمن ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۱۰:۴۲ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

استراتژي ها و منش هاي انتقال ژن در طيور

1. انتقال ژن به وسيله اسپرماتوزوئيدها: در اولِ ترقي تكنيك هاي ترانس ژنيك به حيث مي رسيد كه فقط اسپرماتوزوئيدهاابزار مطلوب وراثت براي انتقال يك قطعه ژنتيكي فرنگي به ژنوم حيوان ها مي باشند . Bracket و همكارانش در سال 1971 ثابت كردند كه اسپرماتوزوئيدهاي پستانداران قادرند كه به DNA فرنگي متصل شده و آن را در طي فرآيند باروري و لقاح به تخمك ماده ها منتقل كنند . همت اين خط مش در سال 1987 نيز براي طيور پيشنهاد شد . به طور كلي يك قطعه DNA به اسپرم باند مي شود و اين اسپر براي تلقيح ماده ها به كار مي رود و اسپرمي كه تخمك را بارور مي كند ، حاوي ژن قضيه حيث هست كه آن را به تخمك منتقل مي نمايد و در غايت آن ژن در جوجه ها ي هچ شده پيدايش پيدا مي كند . جديدا اين رويكرد در ايجاد پستانداران ترانس ژنتيك به كار مي رود ، ولي هنوز اطلاعات قانع كننده اي از اين كه انتقال ژن با واسطه اسپرم مي تواند به طور پيروزي آميزي ، ترانس ژن را به Germline منتقل نمايد در دسترس نمي‌باشد .

دستگاه جوجه كشي


2 . رويكرد ريز تزريق ِِDNA : در اين شيوه DNA را به كمك مكروپيپت به داخل هسته سلول ها مي فرستند . اين DNA احتمال تركيب با ژنوم سلول صاحب خانه را خواهد داشت . اين روش يك روش عمومي براي معرفي ژن هاي فرنگي به پستانداران مي باشد ، كه اكثر وقت ها انتقال DNA به پيش هسته تخمك تازه بارور شده صورت مي گيرد . البته استفاده از اين تكنيك براي تزريق DNA به تخم طيوران راجع به مقايسه با پستانداران بسيار خلل خيس مي باشد . زيرا يك تخم جديد نهاده شده مرغ حدوداً 000/60 – 000/50 سلول مي باشد . به اين ترتيب ريز تزريق DNA به طور گسترده براي تخم مرغ هاي تازه به كار نمي رود .
اما روي رويان تازه بارور گرديده مرغ آن گاه از كشتن و توده آوري تخم ها انجام مي شود . تخم هاي ريز تزرق گرديده براي هچ به محفظه گشت سه سطح اي Exovo منتقل مي شوند .
3 .انتقال
ژن به امداد رترو ويروس ها: ناقل هاي رتروويروس يكي از ناقل هاي عمومي در انتقال ژن ميباشند . و مي توانند ژن هاي خارجي را به germliae طيور انتقال دهند . تكنيك هاي انتقال ژن با استعمال از رتروويروس ها به كرات براي ساخت مرغ هاي ترانس ژنيك به كار رفته مي‌باشد . تيترهاي بالاي رترويروس ها قابليت انتقال موضوع حيث را به سلول هاي زيادي دارا ميباشد . به طور كلي رترورويروس ها دربرگيرنده يك ژنوم از نوع RNA مي باشند كه يك هسته پروتئيني كه حاوي آنزيم lntegrase مي باشد ، قرار داراست .
پوشش پروتئيني ويروس به گيرنده هاي ويژه روي سلول ميزبان متصل مي شود . آن گاه اجزاء ويروس به وسيله ميانجيگري گيرنده ها با استفاده از اندوستيوز به باطن ستوپلاسم ميزبان وارد مي شود . RNA ويروسي به CDNA كه مي تواند به درون هسته منتقل شود ، اسكن مي شود و CDNA باDNA سلول ميزبان يك پارچه مي شود ( با استعمال از Integrase ) . اين DNA متصل گرديده به DNA ميزبان، به همپا سلول ميزبان همانند سازي انجام ميدهد و توارث آن هم بر شالوده ژنتيك مندلي صورت مي گيرد .
DNA ويروسي الحاق يافته به ژنوم صاحب خانه مي تواند يك RNA ويروسي براي سنتزو پروتئين هايي كه شامل يك پليمر از ( pol ) و (gag ) و پروتئين هاي غشايي يا بسته بندي كننده ( Env ) ساخت مي نمايد . اين سه گونه پروتئين يك پوشش ويروسي تازه ساخت مي نمايد و RNA ژنوم ويروسي را درون آن بسته بندي نمايد . اين كمپلكس تازه به غشاء سلول صاحب خانه منتقل مي شود و به خا رج سلول سوق دهي مي شود . در اشكال وكتورهايي كه توانايي انتشار دارنده ژن هاي ساختماني و توالي هاي بسته بندي كننده ( Packaging) تندرست و بدون نقص هستند تا توانايي ادامه ايجاد ذرات ويروسي را داشته باشند كه مي توانند ديگر سلول ها را آلوده و كثيف كنند . بدين ترتيب وكتورهاي رتروويروسي كه قوي به تكثير ميباشند به سادگي كار كشته به آلوده سازي تعداد كافي از سلول هاي زاينده و انتقال ژن قضيه حيث به دو‌مين و متعاقباً نسل هاي آنگاه را دارا است . اما در ايجاد طيور ترانس ژنيك با به كارگيري از رتروويروس هايي كه توانايي انتشار را دارند، كار كشته خواهند بود كه دائماً ويروس را به محفظه آزاد كنند . ( در اصطلاحبه آنها shedder گفته مي شود ) . اين امر موقعيت قابل قبولي نمي باشد .
ولي ناقل هاي رتروويروسي كه توانايي تكثير ندارند ( Replication-Defective-Retroviruses ) ، به اين علت كه ژن هاي pol يا اين كه gag يا اين كه env را كه براي تكثير حتمي هست ، ندارند ، ذرات تازه ويروس هايي ناقص ميباشند و آلودگي محيطي را كاهش مي دهند . ناقل هايي كه توان تكثير ندارند ، استعداد آلوده سازي سلول هاي ميزبان را دارا‌هستند ، ولي توانايي توليد ذرات جديد ويروسي را ندارند . رتروويروس هاي ناقص يعني آن هايي كه بضاعت و توان تكثير ندارند، بضاعت ژن هاي خارجي با تعداد بازهاي بيش از 10kb رادارند . زيرا آن ها بعضا از ژن هاي ضروري براي همانند سازي خويش را از دست داده اند . ناقل هاي رتروويروسي تازه متكامل تر شده اند و بر مبنا راهكار هاي تازه دستكم آلودگي را ساخت مي نمايد .
) 1995,Thoraval ,1990,et al, غير مجاز مي باشدset Bosselman;1986,1978,silter ) 4-
انتقال مستقيم DNA به بيضه ها: اين رويه در سال 1995 به وسيله مارشال گزارش شد . در اين روش پتانسيل انتقل بي واسطه DNA فرنگي به بافت بيضه پايين است و از عامل ها محدود كننده ان به شمار مي رود .
(2004,mazaziak et al ) 5-
انتقال ژن به امداد سلول هاي بلا ستومري: سلول هاي بلا ستومري در شغل هاي ترانس ژنتيكي زياد مفيدند،آن ها به راحتي از حيوان دهنده به حيوان گيرنده منتقل مي شوند و به راحتي در تشكيل بافت هاي سوماتيك و بافت هاي جنسي يا germline كمپاني مي كنند . در محيط كشت چندين روز قابل نگهداري ميباشند و مي توانايي بيان ژن هاي انتقال يافته را در آن ها قبل از انتقال به جنين در آزمايشگاه محاسبه كرد . اين خصوصيت هاي آن ها باعث مي شود كه اين سلول ها ناقل هاي ايده آلي براي تغيرات ژنتيكي نو در germline باشند .
دراين تكنيك سلول ها استخراج مشوند . ويرايش مي شوند و در نهايت در باطن يك رويان در حالا پرورش قرار مي گيرند . با اين انگيزه كه يك جنين آميخته ( Chimeric ) توليد شود كه در germline آن ، ژن مسئله نظر وجود داراست . در نهايت ساخت نتايج G . كه اين نتايج با همديگر آميزش پيدا مي نمايند تا مرغ هاي 1G را ايجاد نمايند كه ترانس ژن را با خويش حمل مي نمايند . ( kamihira et al , 2004 ) .
6-
انتقال ژن به امداد سلول هاي cells PGC primordial germ ): از زناني كه سلول هاي PGC به عنوان سلول هاي شالوده در ايجاد اسپر ماتوزوآ و يا تخمك شناخته شدند ، استفاده از آن ها راه مفيدي در ساخت طيوري ترانس ژنتيك مي باشد . سلول هاي PGC ( سلول هاي جنيني اول ) منشأ germline در محصول طيور هستند، اين سلول ها در روند ابتدايي تمايز جنيني ( تراز دهم ) استارت به تمايز مي كنند و در يك حوزه‌ خارج جنين كه به هلال زاينده ( Germ crescent ) منتهي مي شود ، قابل استخراج اند . اين سلول ها از هلال زاينده به برآمدگي گنادي در جنين ( Gonadol ridge ) به وسيله دو مكانيسم مسافرت مي كنند و در نهايت در ساختار germline شركت مي نمايند .
1-
به طور غيره فعال در يك گردش درون – بيرون جنيني (
intra – extra embryonic circulation ) 2- به طور فعال با به وجود وارد شدن خون و جريان خون اين سلول ها را به اپيتليوم لايه ي زاينده سفر مي كنند .
مقصد نهايي هر تغييري در ژنوم طيور سلول زاينده ( germline ) است . بهاين علت كه اين سلول ها آخر و عاقبت ژن انتقال يافته را به نسل هاي بعدي منتقل خواهند كرد .
سلول هاي PGC مرغ مي توانند در بيرون از بدن در يك محيط كامل از كارداران پرورش ، انتشار يافته و آن گاه از انتقال انتقال ژن به آن ها در توليد طيور ترانس ژنتيك به كار گيري شدند .
تزريق سلول هاي PGC ورتروويروس ها و سلو هاي بلاستومري به برگه زاينده در محصول مرغ در يك تخم تازه بارور شده چهره مي گيرد . با اين اميد كه اين سلول هاي تزريق گرديده در germline جنين قرار گرفته و يك مرغ ترانس ژنيك ساخت شود كه بتواند ژن را به نسل هي بعدي منتقل نمايد . به طور كلي انتقال ژن با استعمال از رتروويروس ها و سلول هاي PGC از خط مش هاي عملي و رايج در انتقال ژن به ژنوم طيور مي باشد ( 2004, Mazaziak et at ) .
مشكل ترين مرحله در ايجاد طيور ترانس ژنتيك انتقال ژن است . موقعي كه پرنده هاي .G هچ مي شوند ساخت لاين در آن ها در مقايسه با انتقال ژن فعاليت خيلي جزئي و معمولي اي ميباشد .


برچسب: دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۶ بهمن ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۲۱:۵۲ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)

پديده پرريزي در طيور

 يك عدد از خصوصيات فيزيولوژيكي و طبيعي طيوران پرريزي مي‌باشد كه پس از يك سال تخمگذاري شروع مي شود . در اين موقع مرغ پرهاي خود را از دست داده و به جاي آن ها پرهاي جديدي ظواهر مي شود .اين فعاليت حدود ۲ ماه به ارتفاع مي انجامد و در اين بازه زماني ، تخمگذاري مرغ متوقف مي شود چون پروتئين مصرفي براي محافظت و رويش پرها و نيز ساخت تخم كافي نخواهد بود ، لذا تخمگذاري متوقف گشته تا پروتئين مصرفي صرف رويش پرهاي تازه شود .

دستگاه جوجه كشي


يك مرغ تخمگذار عالي پرريزي را تا ۱۵ ماه پس از آغاز تخمگذاري شروع نمي نمايد و اين مرغان ممكن ميباشد در بازه زماني پرريزي به تخمگذاري ادامه دهند البته ساخت آنان كمتر از زماني هست كه پرريزي ندارند . بر عكس مرغاني كه تخمگذار نيستند پرريزي را ۸ تا ۹ ماه پس از سن بلوغ شروع مي كنند و در عصر پرريزي آن‌ها هم بيش از دو ماه ارتفاع مي كشد . پاره اي از دست اندركاران محيطي منجر مي شود كه پرريزي زودتر از برهه زماني معمول خويش آغاز شود كه از آن ميان ۱- ارتقا حرارت محيط ۲- كاهش در مصرف آب و خوراك به هر برهان ۳- كاهش ساعت‌ها نور و روشنايي و ۴- وجود انگلها و جابجائي گله را مي بضاعت اسم برد . ريختن پرها به ترتيب معيني فيس مي گيرد بدين ترتيب كه مقدمه پرهاي رمز و گردن بعد از آن بدن و بالها و نها يتا” پرهاي دم ريخته مي شود . پرها پيشين از ريخته شدن طراوت و شفافيت خود را از دست داده و پژمرده مي گردند .
پرريزي تصنعي را معمولا” افرادي انجام مي دهند كه مي خواهند گله را براي سال دوم تخمگذاري مراقبت كنند اما عمده مرغداران چه ساخت كنندگان تخم مرغ و چه دارندگان مرغ مامان گله خويش را براي سال دوم مراقبت نمي كنند چون اولا” در سال دوم توليد به اندازه سال نخستين نميباشد ، ثانيا” مصرف غذا نسبت به سال اوليه بالا مي رود ، ثالثا” در تمام مقطع پرريزي كه دو ماه بطول مي انجامد فارغ از اين كه توليدي وجودداشته باشد بايستي به آن ها غذا بخشيد ، بعلاوه باروري و جوجه دهي در سال دوم نيز كاهش مي يابد .
براي اين‌كه مرغي را به پرريزي وادار كرد بايستي آب و طعام را در روز اول از دسترس مرغ بيرون نمود . در روز دوم صرفا اب داده مي شود و دو سه روز آن گاه بجاي طعام از سبوس يا هر غذاي حجيم ديگر استفاه مي شود . مرغ ها در روز بايستي دو توشه تغذيه شوند . اين عمل تا موقعي كه ۵ لبريز نخستين ريخته شود ادامه مي يابد و پس از آن به تدريج غذاي معمولي داده مي شود .
علاوه بر اين خط مش با كاهش مقدا ر نمك جيره و يا اين كه مصرف مقادير بسيار روي (Zn) (۱۵۰۰۰تا ۲۰۰۰۰ قسمت در ميليون ) مي توان پرريزي تحميلي را به وجود آورد .
روشهاي بكار برده شده براي پرريزي مشتمل بر : ۱-
محدوديت آب و غذا ۲-
تزريق پروژسترون (mg40) 3- مصرف ۶ كلرو دلتا – ۱۷ استوكسي پروژستون(در مقادير متفاوت ) .
۴-
مصرف ۱۵۰۰۰ قسمت در ميليون روي تمام روشها بطور مؤثر سبب استارت پرريزي مي گردد . كاهش درصد پروتئين پرريزي را شدت مي بخشد . كيفيت تخم مرغ در مرغهائي كه وادار به پرريزي شده اند ، پس از استارت تخمگذاري مجددا” بالا رفته البته پس از ۳ تا ۵ ماه مجدد كاهش مي يابد . آزمايشات نشان داده اند كه واحدها و[۲] كه در استارت دوباره تخمگذاري در سال دوم حدود ۸۴ بود پس از ۲ ماه تخمگذاري مجددا” به ۷۵ رسيد .
پرريزي
ناخواسته : وادار كردن مرغ به پرريزي گذشته از مقطع طبيعي اصطلاحا” پرريزي تحميلي [۳] نام دارد . هدف از اين فعاليت يك عدد به علت تحت بودن ارزش تخم مرغ دربازار هست كه معمولا” دو ماه زودتر از زمان طبيعي مي توانايي مرغ را وادار به پرريزي نمود تا در فصلي كه بها تخم مرغ بالاتر مي رود مرغ ها ساخت دوباره داشته باشند . استدلال ديگر پائين وارد شدن كيفيت تخم مرغ و پوسته آن مي باشد كه براي بهبود كيفيت تخم ها مرغ را وادار به پرريزي مي نمايند . بعد از استارت مجدد تخمگذاري كيفيت تخم مرغ بالا مي رود .
افزودن يد به جيره سبب كاهش تخمگذاري مي شود و در شراي ميزان يد طولاني تر گرديده به ۵۰۰۰ فسمت در ميليون رسد ايجاد كاملا” متوقف مي گردد . يك هفته پس از قطع يد در جيره تخمگذاري به موقعيت نخستين بر مي گردد . با كاهش ساخت پرها ريخته نمي شود البته برخي از مرغ هاي بالغ پرريزي را از خودشان مي دهند . تخمك هاي كامل در تخمدان مرغ ها مشاهده مي شود ، البته تخمك اندازي رخ نمي گيرد . با مصرف يد وزن تخم مرغ ها كاهش مي يابند ، البته سه هفته پس از انقطاع مصرف يد وزن تخم مرغ ها بحالت طبيعي مي برسد . مصرف يد تأثيري در باروري نداشته البته در اثر آن تلفات جنيني ، كاهش جوجه دهي و تأخير در خروج جوجه ها مشاهده مي گردد .
مصرف جيره فارغ از نمك هم سبب ساز كاهش در مصرف طعام و وزن بدن و همچنين كاهش تخمگذاري مي گردد . دستگاه توليد مثل مرغ هاي تغذيه گرديده با جيره اي فاقد نمك نسبت به تيم شاهد ، ۲۵ درصد نظارت رفته بنظر مي برسد . پس از توقف تخمگذاري ، ساخت تخم مرغ و وزن آن در مرغهاي وادار شده به پرريزي عمده از گروه شاهد ميباشد .كيفيت پوسته و كيفيت درون تخم مرغ در مرغهاي تغذيه گرديده با جيره فاقد نمك بهتر از مجموعه شاهد است .


برچسب: دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۴ بهمن ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۰۹:۵۹ توسط:علي پور موضوع: نظرات (0)